And Justice For All: Vertaling in Nederlands en tekst - Rza

De vertaling van And Justice For All - Rza in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van And Justice For All - Rza in verschillende talen.
De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart.
Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst And Justice For All
van Rza

Fuck y'all analog niggas we be digital
Wu-Tang, Killarmy we indispensable
We never fall, we stand tall like sky-scrapers
...and justice for all

We move on MCs mechanically, strike nerves like Ghost's verse on 'Can It Be'
Hard to touch retarded fucks playing with their fantasies
Respect this specialist black, testing this will get ya necklace jacked
And name scratched up off my guest list
Party freak, you the type of nigga that'll hardly speak unless you spoken to
You throw a cold screw but sober up when I'm approaching you
At the same time we posting two
Niggas on that ass that's gonna do what they supposed to do
The limelight snatched away from you because it's my night
Killarm blaze hot in the twilight, you better get ya lines right
Half of these crabs can't even rhyme right
With dust flows, robotic movement and blurry eyesights
What you want I already got and that control
I keep my head high, hand upon cock and pockets swollen
You folding, you faggot ass fuck

Yo, my words should never fail
Shootin' darts sharper than a carpenters nail
Inhale life, exhale strive anxiety's trife
Blowin' smoke out my peace pipe
Ducking the snipe shot off the top of the White House
A cop pauses, war never does its many causes
My offense is my defense, extreme precautions
Moving cyphers, high velocities making you nauseous
Ya forcing it, terrorist extortionists aborting this
Space ship that's spacious face it, almost can taste it
Pioneer looking for honey and is it matrix
The case is if not ya basic way to make shit
Embrace it, knowing some day you'll have to face it

Fuck y'all analog niggas we be digital
Wu-Tang, Killarmy we indispensable
We never fall, we stand tall like sky-scrapers
...and justice for all

Hard to grapple my razor sharp scalpel technique
Slaps you, invasion body snatch you, money grip
I smoke the honey dip blunts, cherry bomb very calm
Verse bursts like a shot from the Berry homes
You'd be most wise to pay close attention to Willie Lynch-in'
It's stupid to fuck with Bobby Steel's henchmen
I step into presidential credentials
It's evident, my potential be infinite
Deluxe magnetic flux invincible, Obi-Wan Kenobi
Sword record in Dolby, Alexis Colby broad try to control me
Pussy whip me like Toby
Fuck the local, I move global
Economical, give seeds promised fool

My info glow In the dark, Wu-Tang logo sparks your attention
Look listen observe, Killa Bee swerve
Slam like Dr. Julias Erv, still strike the vital nerve
Charter through the Magna Carta, trapped like Otis and Carter
Wild like a Shaolin child from Mariners Harbor
King I Divines, lost his shines
Head burst open like a bottle of Pine
Use penmanship when I write my script, blunt spark em' and them mark em' homeless
Killa Hill syndrome, peace to Two Tone
You must know me to understand me
And once you do, you realize I'm you, everything I do
Honey bee from the bee hive, evergreen freeze dried
Leaf smoke, Killah Priest from the tribe of Levi
Spoke, thou shall not steal or blunt spill
The indestructible Bobby Steeles is here

Yo, in the heat of the night
My 4-7-7 Mash on the mic
Killarmy and Trappa John
Full metal jackets 'cause some gots to have it
Kill or be killed only time will reveal
I think by myself and I drink by myself from '98 until
Let me know its real son if its really real
Understandable, self explainable, caution
John Blaze flammable when under pressure, interchangeable and still
Coming down like precipitation as I reign undisputed
How Johnny do it? Dangerously
Whooping cough , chewing off
Stank pussy make my dick sore
Bottom line be this, high explosive
Not for the average Joseph, come and get some
Hold eight and keep one, up in the chamber
Blast with my middle finger
9 swordsmen attack like the Four Horsemen
See me dog walking, strictly ghettio slang talking
All up in these guts, often, these rap niggas
Official we slap niggas with mad charges
Dope shit regardless
We usually take another niggas garments, what?

Straight up and down I got this rap shit locked in '98
Niggas can't escape the laws that I enforce
Like top notch politicians who be politicking
Slam through and expand total construction across the planet
And micro chip software placed in the rear of ya ear
As I slid to next year
All y'all analog niggas fuck y'all we be digital, shit is critical
Like the hallways in my projects
Similar to the streets in Tibet
Fuck that, I ain't playing with a full deck son

Vertaling in Nederlands van de liedje
And Justice For All van Rza

Fuck y ' all analoog vinden we worden digitaal
Wu-Tang, Killarmy we onmisbaar
Wij nooit vallen, we staan hoge sky-scrapers
...en rechtvaardigheid voor iedereen

We verplaatsen van de MCs mechanisch, strike zenuwen als Spook ' s vers op 'Kan'
Moeilijk te raak achterlijke eikels spelen met hun fantasieën
Respect voor deze specialist zwart, het testen van dit krijgt ya ketting jacked
En de naam gekrast up uit de lijst
Party freak, kunt u het type nigga dat je nauwelijks spreken, tenzij u gesproken
Je gooit een koude schroef maar nuchter toen ik ben het naderen van u
Tegelijkertijd hebben we twee posten
Provence op die kont dat zal doen wat ze moeten doen
De schijnwerpers greep van u weg, want het is mijn nacht
Killarm blaze warm in de schemering, je kunt maar beter ya lijnen recht
De helft van deze krabben kan niet eens rijm recht
Met stof stroomt, robotachtige bewegingen en wazig eyesights
Wat u wilt dat ik al heb en dat de controle
Ik houd mijn hoofd hoog, met de hand over de pik zakken en gezwollen
U vouwen, je homo kont neuken

Yo, mijn woorden mogen nooit nalaten
Shootin' darts scherper dan een timmerlieden spijker
Adem het leven in, adem uit streven angst is trife
Blowin' rook uit mijn vrede pijp
Ducking de watersnip schot uit de top van het Witte Huis
Een agent onderbreekt, is de oorlog nooit doet zijn vele oorzaken
Mijn overtreding is mijn verdediging, extreme voorzorgsmaatregelen
Bewegende cyphers, hoge snelheden waardoor je misselijk
Ya forceren, terroristische extortionists het afbreken van deze
Ruimte schip dat is ruim eerlijk zijn, bijna kunt proeven
Pionier op zoek naar honing en is het matrix
De zaak is niet als ya eenvoudige manier om ervoor te shit
Het omarmen, te weten een aantal dagen hebt u geconfronteerd met het

Fuck y ' all analoog vinden we worden digitaal
Wu-Tang, Killarmy we onmisbaar
Wij nooit vallen, we staan hoge sky-scrapers
...en rechtvaardigheid voor iedereen

Hard te worstelen met mijn vlijmscherpe scalpel techniek
Slaat je, invasie lichaam rukken u geld grip
Ik rook de honing dip stompt, cherry bomb zeer rustig
Vers uitbarstingen, zoals een schot van Berry huizen
Je zou het het meest verstandig om aandacht te besteden aan Willie Lynch in'
Het is dom om te neuken met Bobby ' s handlangers Staal
Ik stap in de presidentiële referenties
Het is duidelijk, mijn mogelijkheden zijn oneindig
Deluxe magnetische flux onoverwinnelijk, Obi-Wan Kenobi
Zwaard opnemen in Dolby, Alexis Colby brede proberen om de controle van me
Kut zweep me als Toby
Fuck de lokale, ik beweeg global
Het economische, het geven van zaden beloofd gek

Mijn info glow In the dark, Wu-Tang logo vonken uw aandacht
Kijken, luisteren, observeren, Killa Bee uitwijken
Slam zoals Dr. Julias Erv nog de staking van de vitale zenuw
Charter door de Magna Carta, gevangen als Otis en Carter
Wild als een Shaolin kind van Zeelieden Haven
Koning ik Divines, verloor zijn schijnt
Hoofd barstte open als een fles van den
Gebruik schrijfkunst als ik schrijf mijn script, botte vonk em' en ze mark em' daklozen
Killa Heuvel syndroom, vrede Two Tone
Moet je weten mij om me te begrijpen
En zodra je dat doet, besef je dat ik ben, alles wat ik doe
Honing bijen uit de korf, evergreen gevriesdroogde
Blad rook, Killah Priester uit de stam van Levi
Sprak, gij zult niet stelen of botte morsen
De onverwoestbare Bobby Steeles is hier

Yo, in de hitte van de nacht
Mijn 4-7-7 Mash op de mic
Killarmy en Trappa John
Full metal jassen want sommige gots om het te hebben
Doden of gedood worden alleen de tijd zal het openbaren
Ik denk en ik drink door mezelf van '98 tot
Laat het me weten haar echte zoon als het echt echt
Begrijpelijk, zelf verklaarbaar, let op
John Blaze brandbare onder druk, uitwisselbaar en nog steeds
Het naar beneden zoals neerslag als ik onbetwiste heerschappij
Hoe Johnny doen? Gevaarlijk
Kinkhoest , kauwen uit
Stonk kut mijn lul pijnlijk
Bottom line worden deze hoge explosieve
Niet voor de gemiddelde Joseph, komen sommige
Acht en houden, in de kamer
Blast met mijn middelvinger
9 zwaardvechters aanval als de Vier Ruiters
Zie me hond wandelen, strikt ghettio slang praten
Alle in deze darmen, vaak zijn deze rap provence
Officiële wij klap provence met mad kosten
Dope shit, ongeacht
Wij nemen meestal een andere provence kleding, wat?

Straight op en neer ik heb deze rap shit opgesloten in '98
Provence kan niet ontsnappen aan de wetten die ik af te dwingen
Als top notch politici die worden politisering
Slam door en vouw de totale constructie over de hele planeet
En de micro chip-software geplaatst in de achterkant van je oor
Als ik geschoven naar volgend jaar
Alle y 'all analoge vinden fuck y' all we digitaal, shit is cruciaal
Als de gangen van mijn projecten
Vergelijkbaar met de straten in Tibet
Fuck dat, ik ga niet spelen met een volledig deck zoon

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven And Justice For All We zijn gelukkig!
The Swarm Volume 1
Het album The Swarm Volume 1 bevat het nummer And Justice For All van Rza . Dit album is uitgebracht op: 21/07/1998.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album The Swarm Volume 1 ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
The Legacy by Royal Fam0/3
Concrete Jungle by Sunz of Man 0/3
Co-Defendant by Shyheim 0/3
S.O.S. by Inspectah Deck 0/3
Execute Them by Wu-Tang Clan 0/3
Bronx War Stories by A.I.G. 0/3
And Justice for All by RZA 0/3
Punishment by Black Knights of the North Star0/3
Bastards by Ruthless Bastards0/3
On The Strength by The Beggaz0/3
Cobra Clutch by Ghostface Killah0/3
Never Again by Remedy0/3
'97 Mentality by Cappadonna 0/3
Fatal Sting by Black Knights of the North Star0/3
Where Was Heaven 0/3
Cherri Andrea640360
Tot nu toe heb je
129
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!