Vertaling in Nederlands van de teksten van de buitenlandse liedjes - BeatGOGO.nl

Vertaling verbeteren


Login
- of -
Servicevoorwaarden
Acceptatie van de Servicevoorwaarden

De acceptatie van de Servicevoorwaarden houdt in de acceptatie van wat daarna wordt geschreven en geeft ons expliciete toestemming voor de volledige implementatie ervan.

Definitie van BeatGoGo Translator

BeatGoGo Translator is een dienst die is ontwikkeld met als doel het probleem van vertalingen van slechte kwaliteit in ons netwerk op te lossen, naar aanleiding van de talrijke rapporten van bereidheid om ze te verbeteren door bezoekers.
BeatGoGo Translator is een gratis dienst die gebruikers die de wens en mogelijkheid hebben de mogelijkheid geeft om de vertalingen van hun favoriete liedjes te verbeteren.

Huishoudelijk Reglement
  1. De service moet worden gebruikt in een geest van wederzijdse hulp om een ​​betere service te kunnen bieden aan toekomstige bezoekers.
  2. Iedereen die liedjes vertaalt via deze service, doet dit volledig gratis en stemt ermee in de vruchten van zijn werk voor iedereen beschikbaar te stellen.
  3. Het is ten strengste verboden om te proberen de service onjuist te gebruiken en om te proberen de beveiliging ervan te schenden.
  4. Het is ten strengste verboden om zinnen te plaatsen die geen verband houden met vertaling of proberen te spammen.
  5. Zodra een vertaling is ingediend, wordt deze onderworpen aan een evaluatiecontrole. De vertaling kan ook worden afgewezen, in welk geval deze moet worden gecorrigeerd en opnieuw verzonden. Indien de toegezonden vertaling in strijd is met ons huishoudelijk reglement, zullen in dit verband maatregelen worden genomen. Zowel bij acceptatie als bij weigering ontvang je van ons een e-mailbericht.
  6. Er is ook een ranglijst van de beste vertalers. Het bereiken van de top van de ranglijst geeft je geen recht op enige materiële beloning, alleen de persoonlijke en zichtbare voldoening dat je hebt bijgedragen aan de ontwikkeling van een gratis dienst.
  7. Er zijn geen vergoedingen of salarissen van welke aard dan ook voor de verzonden vertalingen. Bedankt wordt toegevoegd aan de vertaalpagina, met als onderwerp de 'openbare naam' van de persoon die het lied heeft vertaald.
  8. De openbare naam van een vertaler kan de eigennaam of een bijnaam zijn. Het is verboden vulgaire, slechte smaak, hatelijke of spammerende namen te gebruiken.
  9. De openbare naam van een vertaler kan op elk moment worden gewijzigd, maar de wijziging is alleen van toepassing op toekomstige vertalingen.
  10. Het e-mailadres van het abonnement wordt niet gebruikt of verkocht aan derden. Bovendien zal het niet openbaar worden gemaakt binnen het BeatGoGo-netwerk. De enige functie is om een ​​gebruiker uniek te identificeren op het moment van toegang. We sturen geen commerciële of advertentie-e-mails van ons of van externe klanten die aan ons kunnen worden toegeschreven.