Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Nederlands en tekst - Willie Hutch

De vertaling van Brothers Gonna Work It Out - Willie Hutch in Nederlands en de originele liedteks
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Italiaans en teks - Willie Hutch Italiaans
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Engels en teks - Willie Hutch Engels
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Spaans en teks - Willie Hutch Spaans
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Frans en teks - Willie Hutch Frans
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Duits en teks - Willie Hutch Duits
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Portugees en teks - Willie Hutch Portugees
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Russish en teks - Willie Hutch Russish
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Nederlands en teks - Willie Hutch Nederlands
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Zweeds en teks - Willie Hutch Zweeds
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Noors en teks - Willie Hutch Noors
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Deens en teks - Willie Hutch Deens
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Hindi en teks - Willie Hutch Hindi
Brothers Gonna Work It Out: Vertaling in Pools en teks - Willie Hutch Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Brothers Gonna Work It Out - Willie Hutch in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Brothers Gonna Work It Out
van Willie Hutch

'You really don’t understand, do you? Hey, man, don’t you realize that in order for us to make this thing work, man, we’ve got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean.'

'Hey, look nobody’s pushing me anywhere, ok? I mean, not you not the cops, nobody now. I mean, you wanna get rid of the pushers, I’ll help you. But, don’t send your people after me.'

'Oh, come on, John. Can’t you see that we can’t get rid of one without getting rid of the other? We’ve gotta come down on both of ‘em at the same time in order for this whole thing to work for the people.'

' Hey, look. Nobody’s closing me out of my business.'Ooooh ooooooooh eee ooooh ooooh
Ooooh
Ooooh
We brothers gonna work it out
We brothers gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Gonna get it now


Now don't give him no peace sign
If you don't mean it from your heart
United we can get over
But, yet we're still apart
Cause each man demands respect
And to get an equal share
And until you're givin' him that
There'll be no

Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it all out


Ooooh! We must all join hands
We can march across this land in peace!

Love, joy, with that understanding of truly who we are


Instead of brother turning on sister
Sister turning on brother

Now how you gonna get it together
Being against one another?
Shoot ups, live up so high
Till your world has turned to stone
How you can you deal with the truth
When reality's all gone?


Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it all out


All brothers sing
Stop the pimps, the hustler and
The pusher man as fast you can
Open your ears and eyes to the facts
Of what's truly holding you back!
OoOoOoOoOoOoOoh
Brother needs your help
Now, can't you see?
Aw he's got to have it
Oh right on
Ohhhh yeah

Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out


Now, on the for real side:
All the answers to your problems you can find
Yet you stay locked behind defeat
Yet the key is in your mind
Brother to win your brother's trust
These five things you must
Stop your robbing, stealing, killing, cheating and lying
Brother's gonna work it out
Oh brother's gonna work it out
Brother's gonna work it out
Brother's gonna work it all out
Brother's gonna work it

Vertaling in Nederlands van de liedje
Brothers Gonna Work It Out van Willie Hutch

'Je begrijpt het echt niet, hè? Hé, man, realiseer je je niet dat om dit ding te laten werken, man, we de pooiers en de pushers en de prostituees moeten verwijderen en dan helemaal opnieuw schoon moeten beginnen. '

'Hé, kijk, niemand duwt me ergens heen, oké? Ik bedoel, jij niet, niet de politie, niemand nu. Ik bedoel, als je van de pushers af wilt, zal ik je helpen. Maar stuur je mensen niet achter mij aan. '

' Oh, kom op, John. Zie je niet dat we niet van de ene af kunnen komen zonder van de andere af te komen? We moeten ze allebei tegelijk aanpakken om dit hele ding voor de mensen te laten werken. '

' Hé, kijk. Niemand sluit me uit mijn bedrijf. 'Ooooh ooooooooh eee ooooh ooooh
Ooooh
Ooooh
Wij broeders komen er wel uit
Wij broers komen er wel uit
Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit
Ga het nu halen


Geef hem nu geen vredesteken
Als je het niet vanuit je hart meent
Samen kunnen we over
Maar toch zijn we nog steeds uit elkaar
Omdat elke man respect eist
En om een ​​gelijk deel te krijgen
En totdat je hem dat geeft
Er zal nee

Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit


Ooooh! We moeten allemaal de handen ineen slaan
We kunnen in vrede door dit land marcheren!

Liefde, vreugde, met dat begrip van wie we werkelijk zijn


In plaats van dat broer zich tegen zuster keert
Zuster die broer keert
Nu, hoe ga je het voor elkaar krijgen

Tegen elkaar zijn?
Opschieten, leef zo ​​hoog
Tot je wereld is in steen veranderd
Hoe kun je omgaan met de waarheid
Als de realiteit allemaal weg is?


Broer komt er wel uit
Broer gaat werk het allemaal uit


Alle broers zingen
Stop de pooiers, de hustler en
De duwman zo snel je kunt
Open je oren en ogen naar de feiten
Wat houdt je echt tegen!
OoOoOoOoOoOoOoh
Broer heeft je hulp nodig
Nu, zie je het niet?
Ach, hij moet het hebben
Oh precies
Ohhh ja

Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit


Nu, op de voor de echte kant:
Alle antwoorden op uw problemen die u kunt vinden
Toch blijf je op slot b ehind nederlaag
Maar de sleutel zit in je hoofd
Broer om het vertrouwen van je broer te winnen
Deze vijf dingen moet je
Stop met beroven, stelen, doden, bedriegen en liegen
Broer komt er wel uit
Oh broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit
Broer komt er wel uit

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Brothers Gonna Work It Out We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Brothers Gonna Work It Out" is geschreven door Willie Hutch. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Willie Hutch

Brothers Gonna Work It Out: vertaling en teks - Willie Hutch

Brothers Gonna Work It Out

Willie Hutch heeft een nieuwe liedje getiteld 'Brothers Gonna Work It Out' afkomstig van het album 'The Mack (Original Motion Picture Soundtrack)' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

De 8 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Willie Hutch

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!