The Ghost I Used To Be: Vertaling in Nederlands en tekst - Vinnie Paz

De vertaling van The Ghost I Used To Be - Vinnie Paz in Nederlands en de originele liedteks
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Italiaans en teks - Vinnie Paz Italiaans
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Spaans en teks - Vinnie Paz Spaans
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Frans en teks - Vinnie Paz Frans
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Duits en teks - Vinnie Paz Duits
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Portugees en teks - Vinnie Paz Portugees
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Russish en teks - Vinnie Paz Russish
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Nederlands en teks - Vinnie Paz Nederlands
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Zweeds en teks - Vinnie Paz Zweeds
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Noors en teks - Vinnie Paz Noors
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Deens en teks - Vinnie Paz Deens
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Hindi en teks - Vinnie Paz Hindi
The Ghost I Used To Be: Vertaling in Pools en teks - Vinnie Paz Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Ghost I Used To Be - Vinnie Paz in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Ghost I Used To Be
van Vinnie Paz

I've been working for the Devil too long
I've been working for the Devil too long

You see, I preyed on things and then I preyed on them
And I took it to the corner, got paid off then
The destruction wasn't even on my radar then
And my heart was black, it was Darth Vadar then
It was jumbs to the bums, G packs to the OGs
The money came to me, I sat back with my Co-Ds
Money changed hands and moved on like a cold breeze
And I ain't give a fuck about death or an OD
Mama always in my ear, saying that I didn't care
But I ain't going back to being broke like this was yester-year
The plan is to try to be out in less than a year
No drugs, no thugs, no weapons in here
You see I'm trying to get out ma, but I feel trapped
What employer gonna hire me when I sell crack?
I'm not fully rehabilitated, I fell back
And regret is a muhfucker, run, tell that

I've been working for the Devil too long
I've been working for the Devil too long
Tempt us, lead us to the edge, watch the wise turn into fools
The greatest lie ever been told is the one closest to truth

I've been working for the Devil too long
I've been working for the Devil too long
I'm gone

You see, I preyed on things and then I preyed on y'all
My attempt was to never get paid off y'all
When I was young I saw politicians of all stripes

But all I saw was lies in they eyes and that's not right
I said, 'When I get older, I'm going to change shit'
Take the welfare system and rearrange shit
Years later, I'm quietly moving up the ladder
Trying hard, realizing that it doesn't matter
My wife told me, 'Baby, money doesn't buy elections
Money doesn't buy votes, it just buys attention'
I kissed her on the head and told her she was right
But she couldn't understand and see the coldness of the plight
Couldn't understand why it's so cold for me at night
Cause political bribery just hold me in a vice
But there's always implicitly some string that's attached
By a muh'fucker think he got wings on his back
You ain't an angel, probably, you working for the Devil
The nightmare of money, the league would be a rebel
I did all of you dirty, so I should've gone to jail
I took your fucking government and put it up for sale
Look, American democracy has been hacked
By the corrupt paradigm, that's a supreme fact
And every word that I said in this song
I've been working for the Devil too long and now I'm gone

I've been working for the Devil too long
I've been working for the Devil too long
Tempt us, lead us to the edge, watch the wise turn into fools
The greatest lie ever been told is the one closest to truth

I've been working for the Devil too long
I've been working for the Devil too long
I'm gone

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Ghost I Used To Be van Vinnie Paz

Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang

je ziet, ik geparasiteerd op de dingen en dan heb ik ze geparasiteerd
En ik nam het mee naar de hoek, kreeg betaald uit dan
De vernietiging was het zelfs niet op mijn radar dan
En mijn hart was zwart, het was Darth Vadar dan
Het was jumbs de zwervers, G-packs om de OGs
Het geld naar me toe kwam, zat ik terug met mijn Co-Ds
Geld veranderd in handen en verhuisde op als een koude bries
En ik ain ' t give a fuck over de dood of een OD
Mama altijd in mijn oor, ik zei dat ik niet kon schelen
Maar ik ben niet van plan terug brak zoals deze was yester jaar
Het plan is om te proberen te worden in minder dan een jaar
Geen drugs, geen misdadigers, geen wapens in hier
Je ziet ik ben er probeert uit te komen ma, maar ik voel me gevangen
Welke werkgever gaat mij inhuren als ik het verkopen van crack?
Ik ben niet volledig hersteld zijn, ik viel achterover
En spijt is een muhfucker, te rennen, te vertellen dat

I heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang
Verleiden ons, leidt ons naar de rand, kijken naar de wijze veranderen in dwazen
De grootste leugen ooit verteld dat het dichtst bij de waarheid

I heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik ben gegaan

je ziet, ik geparasiteerd op de dingen en dan heb ik geparasiteerd y ' all
Mijn poging was om nooit betaald uit y ' all
Toen ik jong was zag ik de politici van alle kleuren

Maar alles wat ik zag was ze ligt in de ogen-en dat is niet goed
Ik zei, 'Toen ik ouder word, ben ik van plan om te veranderen shit'
Neem de jeugdzorg en herschikken shit
Jaren later, ben ik rustig bewegen op de ladder
Hard, in het besef dat het niet uitmaakt
Mijn vrouw vertelde me, ' Baby, geld maakt niet kopen verkiezingen
Geld maakt niet stemmen, het is gewoon koopt aandacht'
Ik kuste haar op haar hoofd en vertelde haar dat ze recht
Maar ze kon het niet begrijpen en zien de kilte van de benarde toestand
Kon maar niet begrijpen waarom het zo koud is dat voor mij in de nacht
Oorzaak politieke omkoping just hold me in een bankschroef
Maar er is altijd impliciet een string die is aangesloten
Door een muh'fucker denk dat hij vleugels op zijn rug
U is niet een engel, waarschijnlijk, werk je voor de Duivel
De nachtmerrie van geld, de competitie zou een rebel
Ik heb jullie allemaal vies, dus ik zou gegaan naar de gevangenis
Ik nam je fucking overheid en zet het in de verkoop
Kijk, de Amerikaanse democratie is gehackt
Door de corrupte paradigma, dat is een feit supreme
En elk woord dat ik heb gezegd in dit lied
Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang en nu ben ik weg

I heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang
Verleiden ons, leidt ons naar de rand, kijken naar de wijze veranderen in dwazen
De grootste leugen ooit verteld dat het dichtst bij de waarheid

I heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik heb gewerkt voor de Duivel te lang
Ik ben gegaan

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Ghost I Used To Be We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "The Ghost I Used To Be" is geschreven door Vinnie Paz. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Vinnie Paz

The Ghost I Used To Be: vertaling en teks - Vinnie Paz
Vinnie Paz is een MC uit Philadelphia, die kreeg bekendheid met Jedi Mind Tricks, en is sindsdien uitgebreid zijn invloedssfeer met een solo-carrière als groep projecten, zoals het Leger Van De Farao ' s en Zware Metalen Koningen.

The Ghost I Used To Be

We presenteren de tekst en de vertaling van The Ghost I Used To Be, een nieuw lied gecreëerd door Vinnie Paz afkomstig van het album 'The Cornerstone of the Corner Store' gepubliceerd Donderdag 12 November 2020

Dit is de lijst van de 15 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:
  • The Ghost I Used to Be

Andere albums van Vinnie Paz

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als God of the Serengeti / Season of the Assassin / As Above So Below onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Vinnie Paz

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!