In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Nederlands en tekst - Vinnie Paz

De vertaling van In The Middle Of Nowhere - Vinnie Paz in Nederlands en de originele liedteks
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Italiaans en teks - Vinnie Paz Italiaans
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Engels en teks - Vinnie Paz Engels
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Spaans en teks - Vinnie Paz Spaans
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Frans en teks - Vinnie Paz Frans
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Duits en teks - Vinnie Paz Duits
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Portugees en teks - Vinnie Paz Portugees
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Russish en teks - Vinnie Paz Russish
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Nederlands en teks - Vinnie Paz Nederlands
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Zweeds en teks - Vinnie Paz Zweeds
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Noors en teks - Vinnie Paz Noors
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Deens en teks - Vinnie Paz Deens
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Hindi en teks - Vinnie Paz Hindi
In The Middle Of Nowhere: Vertaling in Pools en teks - Vinnie Paz Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van In The Middle Of Nowhere - Vinnie Paz in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst In The Middle Of Nowhere
van Vinnie Paz

Who's fucking house you think this is?


Destroyer of dreams, the bearer of bad news
I lay waste to your self-esteem and your attitude
So show gratitude, for leaving it right there
Instead of laying this left hook on your right ear
I'm a nightmare, so if you scared easily
Then keep pinching yourself, you'll awaken eventually
The same sympathy that have a dude sending just a dollar a day
To some poor kid in the middle east
Will have me taking your teeth out, instead of your knees
At the very least, its one less mouth to feed
My family breed MCs with pedigrees
Master level artistry, so pardon me
If I appear to be speaking too cockily
But this is my house, you bout that? Then silence me
Or ride with me, the oddity, you on an odyssey
I'm obviously more than what your eyes can see


My will is a bitter pill to swallow for the critical
Crazy since a baby, momma said I'd never sit still
Pacing like a pit bull, peering out the window seal with a pistol
My entire aura is sinful
Its hard to comprehend what I've seen and what I've been through
Nightmares and dreams in the means that you ain't meant to
See I grew up around fiends who robbed people for beans
And now they live in the scenes that I present you
They say the language of love is universal
But violence more commonly spoke
Especially when the government is plotting
And the love is all just rotten
Get a shotgun, you don't wanna be broke
A positive way of life, born in a winter cold froze
Raised in a human summer where the sinners hold toast
See them fall like the autumn or you spring from the bottom
But those old ghosts stand so close
You're in my house

One thing I know
I can see right through what you're about
I'm the last of a dying breed
You ain't welcome in my house
When the world turns into dust
Ain't trusting no one, no doubt
One thing I know
I can see right through what you're about
You're in my houseGo ahead try puttin' the fire out
Coming outta my mouth, I'm a violent rhymer
Rhyme about the guys that'll ride around the downtown for hours
Yeah the ground I pound it
Sounds the same as when I swing in, buck your face
And my crew'll back me up when the cops are chasing me
Cause they just helped me stomp out imposters' brains
And they'll even get me off on a monster case
Cause money buys anything, so what you thinking chico?
I scream it in your face like you missing free throws
I'll throw your people off a bridge for cheap thrills
And keep killin' like it ain't shit to me still
I'm a dying breed, you're a dying human
Matter fact, you're a lying piece of shit, a pile of doodoo
If you ever get the chance, get a silencer and shoot you
Shoot yourself in the silence cause it suits you

Look man, real power never changes hands
And that's the words of an alcoholic and jaded man
My whole life, I ain't never really gave a damn
Its different now, I engineered an amazing plan
I watched my life slip away like it was grains of sand
I'm back like I never left, but it was painful man
Everybody always hopeful that the plane will land
I rather live like a warrior, then the pain'll stand
I have a fractured psyche like David Ban
Bare knuckle a mothafucker and take his land
I'm simple now, more of a meat and potatoes man
Live at the barbecue with Joe Fatal fam
I'm cut from a different cloth, it's an ancient strand
I put the type of pressure on you that could break a dam
Keep my name out your mouth, Vinnie name is banned
I bring a rock to motherfuckers like a famous band


One thing I know
I can see right through what you're about
I'm the last of a dying breed
You ain't welcome in my house
When the world turns into dust
Ain't trusting no one, no doubt
One thing I know
I can see right through what you're about
You're in my house

Vertaling in Nederlands van de liedje
In The Middle Of Nowhere van Vinnie Paz

Who fucking huis je dat dit is?

Vernietiger van dromen, de brenger van slecht nieuws
Ik lag afval naar je gevoel van eigenwaarde en je houding
Zo tonen dankbaarheid, voor het verlaten van het daar
In plaats van het leggen van deze linkse hoek op je rechteroor
ik ben een nachtmerrie, dus als je bang gemakkelijk houden
dan knijpen jezelf, je zult uiteindelijk ontwaken
Dezelfde sympathie die een kerel heeft die slechts een dollar per dag stuurt
Naar een arme jongen in het Midden-Oosten
Zal ik je tanden laten trekken in plaats van je knieën
Op het is op zijn minst een mond minder om te voeden
Mijn familie fokt MC's met stambomen
Kunstwerk op masterniveau, dus neem me niet kwalijk
Als ik te arrogant lijk te spreken
Maar dit is mijn huis, weet je dat? Geef me dan het zwijgen
Of rijd met me mee, de eigenaardigheid, jij op een odyssee
Ik ben duidelijk meer dan wat je ogen kunnen zien


Mijn wil is een bittere pil om te slikken voor de kritische
Crazy omdat een baby, moeder zei dat ik zou nooit stil zitten
Pacing als een pitbull, tuurde uit het raam afdichting met een pistool
Mijn hele aura is zondige
het is moeilijk om te begrijpen wat ik heb gezien en wat ik heb meegemaakt
nachtmerries en dromen in de middelen die je niet bedoeld is om
geweest See ik groeide rond duivels die beroofd mensen voor bonen
En nu leven ze in de scènes die ik je presenteer
Ze zeggen dat de taal van de liefde universeel is
Maar geweld werd vaker gesproken
Vooral wanneer de regering samenzweert
En de liefde is alles gewoon verrot
Hier krijg je een shotgun, u niet wilt brak
een positieve manier van leven, geboren in een koude winter bevroor
Opgegroeid in een mens zomer waar de zondaars toasten
Zie ze vallen als de herfst of je springt van de bodem
Maar die oude geesten sta zo dichtbij
Je bent in mijn huis

Eén ding weet ik
Ik kan dwars door wat je heen kijkt
Ik ben de laatste van een stervende ras
is niet welkom in mijn huis
Als de wereld verandert in stof
is het niet vertrouwt niemand, geen twijfel
Eén ding weet ik
I kan doorzien waar je voor staat

Je bent in mijn huis


Ga je gang, probeer het vuur te doven
Kom uit mijn mond, ik ' m een ​​gewelddadige rhymer
Rhyme over de jongens die rijd rond de binnenstad urenlang
Ja, de grond ik pond dat
Sounds hetzelfde als toen ik zwaaien, buck je gezicht
En mijn crew'll back me wakker als de politie achtervolgen me
Want ze gewoon hielpen me stampen hersenen oplichters
En ze zullen zelfs me uit op een monster case
Oorzaak geld koopt iets, dus wat denk je chico?
Ik schreeuw het in je gezicht alsof je vrije worpen mist
Ik gooi je mensen van een brug voor goedkope spanning
En blijf moorden zoals het is nog steeds niks voor me
Ik ben stervende b riet, je bent een stervende mens
Eigenlijk ben je een leugenachtig stuk stront, een stapel doodoo
Als je ooit de kans krijgt, pak dan een geluiddemper en schiet je neer
Schiet jezelf in de stilte omdat het u uitkomt
Kijk man, echte macht nooit in andere handen overgaat
en dat is de woorden van een alcoholist en afgemat man
Mijn hele leven, ik ben niet het kon me nooit iets schelen
Het is nu anders, ik bedacht een geweldig plan
Ik zag mijn leven wegglippen alsof het zandkorrels waren
Ik ben terug alsof ik nooit wegging, maar het was pijnlijke man
Iedereen heeft altijd de hoop dat het vliegtuig zal landen
Ik leef liever als een krijger, dan blijft de pijn bestaan ​​
Ik heb een gebroken psyche zoals David Ban
Blote knokkel a mothafucker en neem zijn land
Ik ben nu simpel, meer een man van vlees en aardappelen
Leef op de barbecue met Joe Fatal fam
Ik ben gesneden uit een andere stof, het is een oud strand
Ik leg het soort druk op je dat een dam zou kunnen breken
Hou mijn naam uit je mond, Vinnie naam is ban ned
Ik breng een rots om klootzakken als een beroemde band

Eén ding weet ik
ik kan zien dwars door wat je over
I 'm de laatste van een uitstervend ras
is niet welkom in mijn huis
Als de wereld verandert in stof
is het niet vertrouwt niemand, geen twijfel
een ding dat ik weet
Ik kan dwars door wat je aan het doen bent
Je bent in mijn huis

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven In The Middle Of Nowhere We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "In The Middle Of Nowhere" is geschreven door Vinnie Paz, Slaine, Rite Hook e Lawrence Arnell. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Vinnie Paz

In The Middle Of Nowhere: vertaling en teks - Vinnie Paz
Vinnie Paz is een MC uit Philadelphia, die bekendheid verwierf met Jedi Mind Tricks, en sindsdien zijn invloedssfeer heeft uitgebreid met een solocarrière en met groepsprojecten zoals Army Of The Pharaohs en Heavy Metal Kings.

In The Middle Of Nowhere

We presenteren de tekst en de vertaling van In The Middle Of Nowhere, een nieuw lied gecreëerd door Vinnie Paz afkomstig van het album 'Carry on Tradition'

Dit is de lijst van de 8 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

Andere albums van Vinnie Paz

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: The Cornerstone of the Corner Store / God of the Serengeti / Season of the Assassin / As Above So Below.

laatste vertalingen en teksten van Vinnie Paz

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!