Republican Exile: Vertaling in Nederlands en tekst - Victor Hugo

De vertaling van Republican Exile - Victor Hugo in Nederlands en de originele liedteks
Republican Exile: Vertaling in Italiaans en teks - Victor Hugo Italiaans
Republican Exile: Vertaling in Engels en teks - Victor Hugo Engels
Republican Exile: Vertaling in Spaans en teks - Victor Hugo Spaans
Republican Exile: Vertaling in Frans en teks - Victor Hugo Frans
Republican Exile: Vertaling in Duits en teks - Victor Hugo Duits
Republican Exile: Vertaling in Portugees en teks - Victor Hugo Portugees
Republican Exile: Vertaling in Russish en teks - Victor Hugo Russish
Republican Exile: Vertaling in Nederlands en teks - Victor Hugo Nederlands
Republican Exile: Vertaling in Zweeds en teks - Victor Hugo Zweeds
Republican Exile: Vertaling in Noors en teks - Victor Hugo Noors
Republican Exile: Vertaling in Deens en teks - Victor Hugo Deens
Republican Exile: Vertaling in Hindi en teks - Victor Hugo Hindi
Republican Exile: Vertaling in Pools en teks - Victor Hugo Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Republican Exile - Victor Hugo in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Republican Exile
van Victor Hugo

Since men of honor sink in slime,
Since the scepter is held by crime,
Since rights have all been wronged away,
Since all the proud lie beaten down
And on streetposts through every town
My country's shame is on display;

Republic of our Fathers' right,
Gold dome, great pantheon of light
Under the free and open blue,
Oh temple of immortal shades!
Since now the step-ladder brigades
Paste empire to your walls with glue,

Since hearts are beaten to the core
Since we all crawl, since we ignore
The right, the true, the great, the brave,
The eyes of history in fury,
The law, all honor and all glory
And those now gone into the grave;

Exile and anguish!....I love them.
Let sorrow be my diadem.
I love my prideful poverty!
I love the door lashed by the gale
I love the statue, grave and pale,
Of Mourning seated next to me.
I love the hardships I endure,

That darkness where I find once more
All that delights and bids me live:
Veiled virtue, truth, faith, dignity,
Freedom the dauntless deportee,
And loyalty the fugitive.

I love this isle out on the deeps,
Good Jersey which free England keeps
Behind her banner's ancient shield,
Dark waters high and higher now,
The vessel - a meandering plow,
The billows - a mysterious field.

I love the gull, O sea, that swirls
Your waters' wavelets up in pearls
Upon its wildly colored wings,
Dives down into the monstrous surges
And from their gaping jaws emerges,
As does the soul from sufferings.

I love this solemn height of stone
Where I hear the eternal moan,
Relentless as a deep regret,
Born and reborn in the dark air,
Of waves over bleak reefs out there,
Of mothers over children dead.

Vertaling in Nederlands van de liedje
Republican Exile van Victor Hugo

Aangezien mannen van eer in het slijm zinken,
Aangezien de scepter wordt vastgehouden door misdaad,
Aangezien rechten allemaal zijn geschonden,
Aangezien alle trotse leugens worden neergeslagen
En op straatposten door elke stad
De schaamte van mijn land is te zien;

Rechts van onze vaderen,
Gouden koepel, groot pantheon van licht
Onder het vrije en open blauwe ,
Oh tempel van onsterfelijke schaduwen!
Sinds nu de trapladderbrigades
Plakken het rijk aan je muren met lijm,

Omdat harten tot op het bot worden geslagen
Omdat we allemaal kruipen, omdat we negeren
Het recht, het ware, het grote, het dappere,
De ogen van de geschiedenis in woede,
De wet, alle eer en alle glorie
En degenen die nu het graf zijn ingegaan;

Ballingschap en angst! ... Ik hou van ze.
Laat verdriet mijn diadeem zijn.
Ik hou van mijn hoogmoedige armoede!
Ik hou van de deur geslagen door de storm
Ik hou van het standbeeld, ernstig en bleek,
Of Mourning naast me gezeten.
Ik hou van de ontberingen die ik doormaak,

Die duisternis waar ik ooit mo re
Alles wat me verheugt en me laat leven:
Gesluierde deugd, waarheid, geloof, waardigheid,
Vrijheid de onverschrokken gedeporteerde,
En loyaliteit de voortvluchtige.

Ik hou van dit eiland in de diepten,
Goed Jersey dat vrij Engeland houdt
Achter het oude schild van haar vlag,
Donkere wateren nu hoog en hoger,
Het vaartuig - een meanderende ploeg,
De golven - een mysterieus veld.

Ik hou van de zeemeeuw, o zee, die wervelt
De golven van je wateren in parels
Op zijn wild gekleurde vleugels,
Duikt in de monsterlijke golven
En uit hun gapende kaken komt tevoorschijn,
Net als de ziel van lijden.

Ik hou van deze plechtige hoogte van steen
Waar ik het eeuwige gekreun hoor,
Meedogenloos als een diepe spijt,
Geboren en herboren in de donkere lucht,
Van golven over sombere riffen daar,
Van moeders over kinderen dood.

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Republican Exile? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Victor Hugo

Republican Exile: vertaling en teks - Victor Hugo
Victor Hugo, (26 februari 1802-22 mei 1885) was een Franse dichter, romanschrijver en toneelschrijver. Hij wordt beschouwd als een van de meest bekende Franse romantische schrijvers. In Frankrijk komt Hugo's literaire bekendheid eerst van zijn poëzie, maar berust ook op zijn romans en zijn dramatische prestaties. Tussen de vele dichtbundels staan ​​Les Contemplations en La Légende des siècles bijzonder hoog aangeschreven. Buiten Frankrijk zijn zijn bekendste werken de romans Les Misérables, 1862, en Notre-Dame de Paris, 1831 (in het Engels bekend als The Hunchback of ... Victor Hugo, (26 februari 1802-22 mei 1885) was een Franse dichter, romanschrijver en toneelschrijver. Hij wordt beschouwd als een van de meest bekende Franse romantische schrijvers. In Frankrijk komt Hugo's literaire bekendheid eerst van zijn poëzie, maar berust ook op zijn romans en zijn dramatische prestaties. Onder vele dichtbundels, Les Contemplations en Vooral La Légende des siècles staat hoog aangeschreven. Buiten Frankrijk zijn zijn bekendste werken de romans Les Misérables, 1862, en Notre-Dame de Paris, 1831 (in het Engels bekend als The Hunchback of Notre-Dame). toegewijd royalist toen hij jong was, veranderde Hugo's opvattingen naarmate de decennia verstreken, hij werd een gepassioneerd aanhanger van het republikeinisme en zijn werk raakt de meeste politieke en sociale kwesties en artistieke trends van zijn tijd.Hij wordt begraven in het Panthéon.

Republican Exile

Republican Exile is de nieuwe single vanVictor Hugo afkomstig van het album ''.

Andere albums van Victor Hugo

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Les Misérables.

laatste vertalingen en teksten van Victor Hugo

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week