Xgames: Vertaling in Nederlands en tekst - Vic Mensa

De vertaling van Xgames - Vic Mensa in Nederlands en de originele liedteks
Xgames: Vertaling in Italiaans en teks - Vic Mensa Italiaans
Xgames: Vertaling in Engels en teks - Vic Mensa Engels
Xgames: Vertaling in Spaans en teks - Vic Mensa Spaans
Xgames: Vertaling in Frans en teks - Vic Mensa Frans
Xgames: Vertaling in Duits en teks - Vic Mensa Duits
Xgames: Vertaling in Portugees en teks - Vic Mensa Portugees
Xgames: Vertaling in Russish en teks - Vic Mensa Russish
Xgames: Vertaling in Nederlands en teks - Vic Mensa Nederlands
Xgames: Vertaling in Zweeds en teks - Vic Mensa Zweeds
Xgames: Vertaling in Noors en teks - Vic Mensa Noors
Xgames: Vertaling in Deens en teks - Vic Mensa Deens
Xgames: Vertaling in Hindi en teks - Vic Mensa Hindi
Xgames: Vertaling in Pools en teks - Vic Mensa Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Xgames - Vic Mensa in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Xgames
van Vic Mensa

I'm tired of playin' X-games
Remember all the love, can't forget the pain?
I know it ain't the same, I know seasons change
I wanna make you sweat, make you scream my name


I'm tired of playin' X-games
Remember all the love, can't forget the pain
I know it ain't the same, I know seasons change
I wanna make you sweat, make you say my name
How can I be your everything?
Does it make me insane if wе do the same?
And the outcomе doesn't change
Was I just a phase? Was it all a game?


This indecision is killin' me, just be for real with me
If you is or if you ain't feelin' me
We only end up inside your comforter for comfortability
Too scared to face the uncomfortable
Then you cast me as a villain and treat me like an untouchable
Hate to fuss with you, rather be makin' love to you
Got my heart on my sleeve, wanna be cuffin' you
But the past is just too much for you
You ask me if I would marry you, I say, 'Yes' in a heartbeat
Then you rolled over and gave me the cold shoulder in your apartment
When just the night before, you FaceTimed me at 4:30 AM
Drunk from the club, lookin' for someone to love
'Lotta ballers in the city for All-Star but it just ain't them
You know I'll slide if you say when
You let me in, then resent me like a roommate that don't pay rent
Maybe we should be friends
I made a mess, I cannot make amends
Wish I could change your mind
You such a dime, shit don't make sense
I just wanna spend time, feel like I'm wastin' yours and mine
Should I stop? Give me a sign

I'm tired of playin' X-games

Remember all the love, can't forget the pain
I know it ain't the same, I know seasons change
I wanna make you sweat, make you say my name
How can I be your everything?
Does it make me insane if we do the same
Thing and the outcome doesn't change?
Was I just a phase? Was it all a game?


All things considered, can't even be bitter
She was the sweetest bitch at one time
Man, I had the pick of the litter
But I was a dog, my biggest of fears was being domesticated
Chasin' hoes like cars and parking tickets to be validated
Online, they was outraged
I'm with a white girl, now we separated like we segregated
But we still have sex on occasion
You neglect me and I get impatient
Got me feelin' like David Ruffin, fightin' back all these temptations
Take you out and you ain't sayin' nothin'
Awkward silence in our conversations, fuckin' hate it
Yeah, a day late and a buck short
You tell me, 'Come over'
If you just gon' play games, what the fuck for?
All I ask is transparency
Ironic 'cause I clearly never gave you transparency
Shit, I gave a lot away to charity
I was too busy savin' the world
Speakin' out for women in the rap game
Whole-time I was playin' my girl
Now the shoe is on the other foot, and I can't stand how it feels
The ball is in your court now, is it game time or is it over for real?

I'm sad that it's over
But I'm so fucking happy it's over
My heart is broken
What good is a pure heart when it feels numb?

Vertaling in Nederlands van de liedje
Xgames van Vic Mensa

Ik ben moe van het spelen van X-games
Onthoud alle liefde, kan de pijn niet vergeten?
Ik weet dat het niet hetzelfde is, ik weet dat seizoenen veranderen
Ik wil maken je zweet, laat je mijn naam schreeuwen


Ik ben moe van het spelen van X-games
Onthoud alle liefde, kan de pijn niet vergeten
Ik weet dat het niet hetzelfde is, ik weet dat seizoenen veranderen
Ik wil je laten zweten, je mijn naam laten zeggen
Hoe kan ik alles voor je zijn?
Maakt het me gek als we dat doen hetzelfde?
En het resultaat verandert niet
Was ik maar een fase? Was het allemaal een spel?


Deze besluiteloosheid maakt me kapot, wees gewoon echt met mij
Als je me voelt of als je me niet voelt
We komen alleen in je dekbed terecht voor comfort
Te bang om het ongemakkelijke onder ogen te zien
Dan werp je me als een slechterik neer en behandelt je me als een onaantastbaar
Haat het om met je te twisten, liever makin 'love to you
Ik heb mijn hart op mijn mouw, ik wil je cuffin'
Maar het verleden is gewoon te veel voor je
Je vraagt ​​me of ik met je wil trouwen, ik zeg, ' Ja 'in een oogwenk
Toen rolde je om en gaf me de koude schouder in je appartement
Toen je de avond ervoor FaceTimed om 4.30 uur
Dronken van de club, kijkend 'voor iemand om van te houden
' Lotta ballers in de stad voor All-Star, maar zij zijn het gewoon niet
Je weet dat ik zal glijden als je zegt wanneer
Laat me dan binnen kwalijk me als een kamergenoot die geen huur betaalt
Misschien moeten we vrienden zijn
Ik heb een zooitje gemaakt, ik kan het niet goedmaken
Ik wou dat ik van gedachten kon veranderen
Jij bent zo een afm e, shit klopt nergens op
Ik wil gewoon tijd doorbrengen, het gevoel hebben dat ik de jouwe en de mijne verkwist
Moet ik stoppen? Geef me een teken

Ik ben het zat om X-games te spelen

Onthoud alle liefde, kan de pijn niet vergeten
Ik weet dat het niet hetzelfde is, Ik weet dat seizoenen veranderen
Ik wil je laten zweten, je mijn naam laten zeggen
Hoe kan ik je alles zijn?
Maakt het me gek als we hetzelfde doen
het resultaat verandert niet?
Was ik maar een fase? Was het allemaal een spel?


Alles bij elkaar genomen, kan niet eens bitter zijn
Ze was de liefste teef ooit
Man, ik had de keuze van het nest
Maar ik was een hond, mijn grootste angst was gedomesticeerd te worden
Chasin 'hoes zoals auto's en parkeerkaartjes om te valideren
Online, ze waren woedend
Ik' m met een blank meisje, nu zijn we gescheiden alsof we gescheiden waren
Maar we hebben nog steeds seks bij gelegenheid
Je negeert me en ik word ongeduldig
Ik voel me als David Ruffin, vecht alles terug deze verleidingen
Haal je eruit en je zegt niks
Ongemakkelijke stilte in onze gesprekken, verdomme haat het
Ja, een dag te laat en een dollar tekort
Jij vertel me, 'kom eens langs'
Als je gewoon spelletjes gaat spelen, waarom dan?
Alles wat ik vraag is transparantie
Ironisch want ik heb je duidelijk nooit transparantie gegeven
Shit, ik heb veel weggegeven aan een goed doel
Ik had het te druk met het redden van de wereld
Ik sprak me uit voor vrouwen in het rapspel
De hele tijd speelde ik mijn meisje
Nu de schoen zit aan de andere voet, en ik kan er niet tegen hoe het voelt
De bal is nu in jouw veld, is het speeltijd of is het echt voorbij?

I ' Ik vind het jammer dat het voorbij is
Maar ik ben zo verdomd blij dat het voorbij is
Mijn hart is gebroken
Wat heb je aan een puur hart als het verdoofd aanvoelt?

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Xgames? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Xgames" is geschreven door Stefan Ponce, Mekkeu2019l Carter, Smoko Ono, VIC MENSA, Alexandra Bizios, Terry Parker, johan lenox, Malik Yusef e Snoh Aalegra. Het label is "Capitol Records e Roc Nation". Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Vic Mensa

Xgames: vertaling en teks - Vic Mensa
Vic Mensa is een rapper uit Chicago, Illinois. Hij bracht zijn eerste project uit, de Straight Up EP op 16-jarige leeftijd en was eerder lid van de onafhankelijke groep Kids These Days. Hij richtte ook het Chicago hiphopcollectief SAVEMONEY op met Chance The Rapper.

Xgames

We presenteren de tekst en de vertaling van Xgames, een nieuw lied gecreëerd door Vic Mensa afkomstig van het album 'V TAPE'

Dit is de lijst van de 6 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

Andere albums van VIC MENSA

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Hooligans - EP / The Autobiography / There’s Alot Going On / LA Leakers Freestyles.

laatste vertalingen en teksten van Vic Mensa

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week