Schiavo Della Libertà: Vertaling in Nederlands en tekst - Ultima Frontiera

De vertaling van Schiavo Della Libertà - Ultima Frontiera in Nederlands en de originele liedteks
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Italiaans en teks - Ultima Frontiera Italiaans
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Engels en teks - Ultima Frontiera Engels
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Spaans en teks - Ultima Frontiera Spaans
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Frans en teks - Ultima Frontiera Frans
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Duits en teks - Ultima Frontiera Duits
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Portugees en teks - Ultima Frontiera Portugees
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Russish en teks - Ultima Frontiera Russish
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Nederlands en teks - Ultima Frontiera Nederlands
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Zweeds en teks - Ultima Frontiera Zweeds
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Noors en teks - Ultima Frontiera Noors
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Deens en teks - Ultima Frontiera Deens
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Hindi en teks - Ultima Frontiera Hindi
Schiavo Della Libertà: Vertaling in Pools en teks - Ultima Frontiera Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Schiavo Della Libertà - Ultima Frontiera in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Schiavo Della Libertà
van Ultima Frontiera

«Questo è il ballo degli ipocriti, dei vili, degli ignavi, delle pecore mediocri, dei moderni e nuovi schiavi!»

Schiavo del tuo look di Facebook e di 'Beautiful' con Brooke
Dell'America in TV, MTV, pay-per-view
Di apparire e consumare, desideri da esaudire
Dei prodotti made in China, della Bayer aspirina
Psicofarmaci extra strong come palle da ping pong
Un po' di qua, un po' di là: schiavo della libertà!

Schiavo della canna, della pera e del tempo che è denaro
In questa era dove devo fare tutto in un'ora
Della pace senza guerra, girotondo e giù per terra
Senza più guardare il cielo, senza sole, sotto un velo
Se non vedo non è vero, non ci credo, non ci spero
Chi l'ha visto e chi lo sa: schiavo della libertà!

Schiavo della sindrome elezioni

Percentuali e frustrazioni dei cattivi contro i buoni
Democratiche illusioni, delle code alla mattina, del petrolio e la benzina
Della banca che strozzina e l'Europa a pecorina
Tre civette sul comò: , ,
Il messia ci salverà:schiavo della libertà!
Schiavo dell'amplesso per l'ingresso per un posto ad ogni costo
E l'Italia è una troia, schiavo di un governo boia
Di chi imbroglia, di chi sbaglia, di chi dorme e non si sveglia
Della pubblica opinione, l'antidiscriminazione
Schieramenti no e sì, della cena col TG
Pausa per pubblicità: schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!
Schiavo della libertà!

Vertaling in Nederlands van de liedje
Schiavo Della Libertà van Ultima Frontiera

'Dit is de dans van de hypocrieten, de gemene, de luiheid, de middelmatige schapen, de moderne en nieuwe slaven!'

Slaaf van je Facebook-look en 'Mooi' met Brooke
Amerika op tv, MTV, pay-per-view
Om te verschijnen en te consumeren, wensen vervuld te worden
Made in China-producten, Bayer-aspirine
Extra sterke psychoactieve drugs zoals pingpongballen
Een beetje hier, een beetje daar: slaaf van vrijheid!

Slaaf van de stok, van de peer en van de tijd die geld is
In dit tijdperk waarin ik alles in een uur moet doen
Van vrede zonder oorlog, cirkel en down to earth
Zonder naar de lucht te kijken, zonder de zon, onder een sluier
Als ik niet zie dat het niet waar is, geloof ik niet het, ik hoop het niet
Wie heeft het gezien en wie weet: slaaf van vrijheid!

Slaaf van het verkiezingssyndroom

Percentages en frustraties van het slechte tegen het goede
Illusies van democraten, wachtrijen in de ochtend, olie en benzine
Van de bank die vreemden en Europa pec urine
Drie uilen op het dressoir: ,,
De Messias zal ons redden: slaaf van de vrijheid!
Geslachtslaaf voor de ingang voor een plaats koste wat het kost
En de Italië is een slet, een slaaf van een beulenregering
Van degenen die vals spelen, van degenen die fouten maken, van degenen die slapen en niet wakker worden
Van de publieke opinie, antidiscriminatie
Nee en ja implementaties, van diner met het nieuws
Pauze voor reclame: slaaf van vrijheid!
Slaaf van vrijheid!
Slaaf van vrijheid!
Slaaf van vrijheid!
Slaaf van vrijheid!

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Schiavo Della Libertà? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Schiavo Della Libertà" is geschreven door Ultima Frontiera. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Ultima Frontiera

Schiavo Della Libertà: vertaling en teks - Ultima Frontiera

Schiavo Della Libertà

Ultima Frontiera heeft een nieuwe liedje getiteld 'Schiavo Della Libertà' afkomstig van het album 'Anime Armate' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Dit is de lijst van de 11 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Ultima Frontiera

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week