Whiplash: Vertaling in Italiaans en tekst - Theophilus London

De vertaling van Whiplash - Theophilus London in Italiaans en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Whiplash - Theophilus London in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Whiplash
van Theophilus London

Uh, uh, woo!
Yeah
96, 92
Uh, whiplash, whiplash
Whiplash, whiplash
Whiplash

Them boys acting all brand new, huh
I can peep it in your style, lil' Theo, huh
Now they lookin' like they seen a ghost
When they know it's my vibe that they need the most
They need you around
She said, 'Theo we need you in town'
And when the belly of the beast start churnin'
And the streets start burnin'
And the freaks start lurkin'

Whiplash, whiplash
Head's in the future, but your neck's in the past
Whiplash, sit back
Whiplash
Head's in the future, but your neck's in the past

Whiplash, whiplash
Pressin' on the metal, got the blicky in the stash
Whiplash, sit back

Whiplash, whip—

I'm at the Knick game, big chain, all my spender
Big, big smoke, I'm eating all y'all dinners
Tell big Kev it's gettin' warm this winter
Nick Barns, big rock, rock, I got winner, uh

Whiplash, whiplash
Head's in the future, but your neck's in the past

Whiplash, sit back
Whiplash

I see you
I see you ain't outside lining the up and down
We don't wear lines, we do lines
Walking up outside like it's the 4th of July
Looking like it's labor day in Brooklyn J'ouvert
I seen you actin' like Theo 2013 with the Chelsea boots on

Whiplash, whiplash
Pressin' on the metal, got the blicky in the stash
Whiplash, sit back
Whiplash
Whiplash, whiplash
Head's in the future, but your neck's in the past

Whiplash, sit back
Whiplash, whiplash

Blam blam, we might just Van Damme ya
Bandana stuntin' on Santana
Six-foot stud, huh, understand her
Kev and Theo, back, back in Rio
Throwin' money off the boat, just like Leo
Girls on my shirt, yeah, handsome Theo
Lot of y'all startin' to look like clout chasers
I remember all of y'all faces

Pressin' on the metal, got the blicky in the stash

Whiplash, whiplash

Vertaling in Italiaans van de liedje
Whiplash van Theophilus London

Uh, uh, woo!

96, 92
Uh, colpo di frusta, colpo di frusta
Colpo di frusta, colpo di frusta
Colpo di frusta

Them ragazzi agendo tutto nuovo di zecca, eh
Posso peep nel tuo stile, lil' Theo, eh
Ora, essi lookin' come hanno visto un fantasma
Quando sanno che è il mio vibe che hanno bisogno di più
Hanno bisogno di te intorno
Ha detto, 'Theo abbiamo bisogno di te in citta'
E quando la pancia della bestia avvio churnin'
E le strade burnin'
E i freaks di inizio lurkin'\n nWhiplash, colpo di frusta
La testa nel futuro, ma il collo è nel passato
Colpo di frusta, sedersi
Colpo di frusta
La testa nel futuro, ma il tuo collo in passato

Whiplash, colpo di frusta
Pressin' sul metallo, ha ottenuto il blicky nello stash
Colpo di frusta, sedersi

Whiplash, frusta

I sono Oggetti di gioco, grande catena, tutta la mia spender
Grande, grande fumo, sto mangiando tutti i y'all cene
Dire big Kev è gettin' caldo di questo inverno
Nick Fienili, big rock, rock, ho avuto vincitore, uh

Whiplash, colpo di frusta
La testa nel futuro, ma il collo è nel passato
Colpo di frusta, sedersi

Colpo di frusta

I vedere
Vedo che non hai rivestimento esterno in alto e in basso
Noi non indossare le linee, linee di noi
Camminando fuori, come è il 4 luglio
Come se si di lavoro di giorno a Brooklyn J'ouvert
Ho visto che si actin' come Theo 2013 con il Chelsea boots on

Whiplash, colpo di frusta
Pressin' sul metallo, ha ottenuto il blicky nello stash
Colpo di frusta, sedersi
Colpo di frusta
Colpo di frusta, colpo di frusta
La testa nel futuro, ma il tuo collo in passato

Whiplash, sedersi
Colpo di frusta, colpo di frusta

Blam blam, potremmo Van Damme ya
Bandana stuntin' su Santana
Sei-piede perno, eh, capire il suo
Kev e Theo, indietro, indietro in Rio
Throwin' i soldi fuori il barca, proprio come Leo
Ragazze sulla mia camicia, sì, bello Theo
Sacco di y'all startin' a guardare come peso pettini
Mi ricordo di tutti y'all facce

Pressin' sul metallo, ha ottenuto il blicky nello stash

Whiplash, colpo di frusta

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Whiplash We zijn gelukkig!

Theophilus London

Whiplash: vertaling en teks - Theophilus London
Theophilus London is een Trinidadiaanse geboren Amerikaanse rapper uit Brooklyn, New York City.

Whiplash

Theophilus London heeft een nieuwe liedje getiteld 'Whiplash' afkomstig van het album 'Bebey' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

De 11 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Theophilus London

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als NIGHTS B4 BEBEY onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Theophilus London

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!