The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Nederlands en tekst - The Sensational Alex Harvey Band

De vertaling van The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band in Nederlands en de originele liedteks
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Italiaans en teks - The Sensational Alex Harvey Band Italiaans
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Engels en teks - The Sensational Alex Harvey Band Engels
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Spaans en teks - The Sensational Alex Harvey Band Spaans
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Frans en teks - The Sensational Alex Harvey Band Frans
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Duits en teks - The Sensational Alex Harvey Band Duits
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Portugees en teks - The Sensational Alex Harvey Band Portugees
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Russish en teks - The Sensational Alex Harvey Band Russish
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Nederlands en teks - The Sensational Alex Harvey Band Nederlands
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Zweeds en teks - The Sensational Alex Harvey Band Zweeds
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Noors en teks - The Sensational Alex Harvey Band Noors
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Deens en teks - The Sensational Alex Harvey Band Deens
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Hindi en teks - The Sensational Alex Harvey Band Hindi
The Tale Of The Giant Stoneater: Vertaling in Pools en teks - The Sensational Alex Harvey Band Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Tale Of The Giant Stoneater
van The Sensational Alex Harvey Band

COMMENTATOR: Hear this the tale of the giant stone eater
GIRL: Gather round boys and girls and listen

MAN:
To the tale of the giant stone eater
And how the earth was ravaged
During the years of the great stone

COMMENTATOR:
Raised the price of diesel oil
And yellow painted signs zigzagged
Black lines of

GIRL andamp; MAN: Another tree dies of

MAN:
Sudden-savage-shining-solid-soiled-solid-sanded
Steel-shuddering-shattering-shovelling until the
Sabre toothed rooter roots the earth
The eater eats his fill and is not satisfied and
Roars and reves his mathematical rage
On the footprints of Vikings
Trapped on a sonic tape recorder
Ten million years old, ten million years old, ten million years old

GIRL:
A broken antler points the way to the still pond
Where reflections of bonnie Prince Charlie lies wounded in the
Shallow water sun shining on chrome surfaces
Protecting the tales of a grandfather -
March on!
GIRL andamp; MAN:
Journeys unstarted measure space for future parking lots
Journeys unstarted measure space
Journeys unstarted measure space for the future

COMMENTATOR: And - underneath a million tons of cold lava
A brontasaurus lies wrong way up

GIRL: Right way straight ahead

MAN: Hamburgers at the barn dance tonight!

COMMENTATOR:
Average speed 100 mph
Sixteen lane highways cross the meadows

GIRL: Plastic space agents selling candy-floss contracts

ALL TOGETHER:
Bells ringing 'ring ring' split, grind and grovel
Lost iron relics ringing on the cold stone

GIRL:
A spated river flows up hill
Directions change in the New Age rain on
COMMENTATOR:
Thursdays guaranteed dry!...
Guaranteed dry while handmade golf courses
Weary of trickery and fraud
Grey slates remain grey slates -
Floods as required life silently reforms in the pools of stagnation
Each layer a civilisation - buy your own layer
The eater eats again retches roars and vomits
His computerised future is bright with security
Headshrinkers analyse the
Meanwhile another tree dies of shame

ALL TOGETHER:
And another tree dies of

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Tale Of The Giant Stoneater van The Sensational Alex Harvey Band

COMMENTATOR: Hoor dit het verhaal van de gigantische stenen eter
MEISJE: Verzamel jongens en meisjes en luister

MAN:
Naar het verhaal van de gigantische stenen eter
En hoe de aarde werd verwoest
Tijdens de jaren van de grote steen

COMMENTAAR:
Verhoogde de prijs van dieselolie
En geel geverfde borden zigzagden
Zwarte lijnen van

MEISJE andamp; MAN: Een andere boom sterft door

MAN:
Plotseling-woest-glanzend-vast-vuil-vast-geschuurd
Staal-huiveren-verbrijzelen-scheppen tot de
Sabeltandwortelwortel wortelt de aarde
De eter eet zijn buik vol en is niet tevreden en
Brult en revolt zijn wiskundige woede
Op de voetafdrukken van Vikingen
Gevangen op een sonische bandrecorder
Tien miljoen jaar oud, tien miljoen jaar oud, tien miljoen jaar oud

MEISJE:
Een gebroken gewei wijst de weg naar de stille vijver
Waar reflecties van Bonnie Prince Charlie ligt gewond in de
Ondiepe waterzon die op chromen oppervlakken schijnt
De verhalen van een grootvader beschermen -
Maart!
MEISJE andamp; MAN:
Niet-gestarte reizen meten ruimte voor toekomstige parkeerplaatsen
Niet-gestarte reizen meten ruimte
Niet-gestarte reizen meten ruimte voor de toekomst

COMMENTATOR: En - onder een miljoen ton koude lava
Een brontasaurus ligt verkeerd omhoog

MEISJE: Rechtdoor, rechtdoor

MAN: Hamburgers in de schuur dansen vanavond!

COMMENTAAR:
Gemiddelde snelheid 160 km / u
Snelwegen met zestien rijstroken doorkruisen de weilanden

MEISJE: Plastic ruimteagenten die suikerspincontracten verkopen

ALLEMAAL SAMEN:
Klokken luiden 'ring ring' splitsen, malen en kruipen
Verloren ijzeren relikwieën rinkelen op de koude steen

MEISJE:
Een snelle rivier stroomt heuvelopwaarts
Wijziging van richting in de New Age regen op
COMMENTATOR:
Donderdagen gegarandeerd droog! ...
Gegarandeerd droog terwijl handgemaakte golfbanen
Moe van bedrog en fraude
Grijs leien blijven grijze leien -
Overstromingen als vereist leven hervormt geruisloos in de poelen van stagnatie
Elke laag een beschaving - kopen je eigen laag
De eter eet weer kokhalst brult en braakt
Zijn computergestuurde toekomst ziet er rooskleurig uit met beveiliging
Headshrinkers analyseren de
Ondertussen sterft een andere boom van schaamte

ALLEMAAL SAMEN:
En een andere boom sterft aan

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Tale Of The Giant Stoneater? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater: vertaling en teks - The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater

The Tale Of The Giant Stoneater is de nieuwe single vanThe Sensational Alex Harvey Band afkomstig van het album 'Tomorrow Belongs to Me'.

De 11 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van The Sensational Alex Harvey Band

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Framed.

laatste vertalingen en teksten van The Sensational Alex Harvey Band

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week