Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Nederlands en tekst - The Libertines

De vertaling van Anthem For Doomed Youth - The Libertines in Nederlands en de originele liedteks
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Italiaans en teks - The Libertines Italiaans
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Engels en teks - The Libertines Engels
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Spaans en teks - The Libertines Spaans
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Frans en teks - The Libertines Frans
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Duits en teks - The Libertines Duits
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Portugees en teks - The Libertines Portugees
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Russish en teks - The Libertines Russish
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Nederlands en teks - The Libertines Nederlands
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Zweeds en teks - The Libertines Zweeds
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Noors en teks - The Libertines Noors
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Deens en teks - The Libertines Deens
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Hindi en teks - The Libertines Hindi
Anthem For Doomed Youth: Vertaling in Pools en teks - The Libertines Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Anthem For Doomed Youth - The Libertines in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Anthem For Doomed Youth
van The Libertines

Here's a story about the rules of death or glory
To be learned by heart by all children of men
It's the hour of the morning on the day after the dawning
When the sun they said would never set finally set again
Was it Cromwell or Orwell who first led you to the stairwell
Which leads only forever to kingdom come
Rushed along by guiding hands whispers of the promised land
They wished you luck and handed you a gun


Life could be so handsome
Life could be so gay
We're going nowhere
But nowhere, nowhere's on our way


In the pub that night
Racking out the lines of shite
Putting to right
All of the world's great wrongs
Yes we thought that they were brothers
Then they half-murdered each other
Then they did a karaoke turn
And murdered our best song
Told the governor's wife
About the last night of his life
She turned away in tears
Called you a liar
Where are all the old dreams now?
The batallions, once so proud

Lost in some old song and hanging on the old barbedwire


Life could be so handsome
It's all gonna be okay
We're going nowhere
But nowhere, nowhere's on our way


Nowhere in the institutions
Did they teach that revolution
Was something that could ever come to pass
Oh we tried one, once before
Was the king's head on the floor
And we got booted out the boozer
Cause someone smashed the glass


Life could be so handsome
Life could be okay
We're going nowhere
But nowhere, nowhere's on our way
Life could be so handsome
It's all gonna be okay
We're going nowhere
Cause nowhere, nowhere's on our way

Nowhere's on our way

Vertaling in Nederlands van de liedje
Anthem For Doomed Youth van The Libertines

Hier is een verhaal over de regels van dood of glorie
Om door alle mensenkinderen uit het hoofd te leren
Het is het uur van de ochtend op de dag na het aanbreken van de dag
Toen de zon, zeiden ze, nooit gezet eindelijk weer gezet
Was het Cromwell of Orwell die je voor het eerst naar het trappenhuis leidde
Die alleen voor altijd naar het koninkrijk leidt
Voortgestuwd door geleidende handen gefluister van het beloofde land
Ze wensten je veel succes en overhandigden je een pistool


Het leven zou zo mooi kunnen zijn
Het leven zou zo homo kunnen zijn
We gaan nergens heen
Maar nergens , nergens onderweg


Die avond in de kroeg
De stront uithalen
Herstel
Alle grote fouten van de wereld
Ja, we dachten dat ze broers waren
Toen vermoordden ze elkaar half
Daarna deden ze een karaoke-beurt
En vermoordden ons beste lied
Vertelde de vrouw van de gouverneur
Over de laatste nacht van zijn leven
Ze wendde zich in tranen af ​​
Noemde je een leugenaar
Waar zijn alle oude dromen nu? De bataljons, ooit zo trots
Verloren in een oud lied en hangend aan het oude prikkeldraadHet leven zou zo knap kunnen zijn
Het komt allemaal goed
We gaan nergens heen
Maar nergens, nergens onderweg


Nergens in de instellingen
Hebben ze die revolutie geleerd
Was iets dat ooit zou kunnen gebeuren
Oh we hebben er een geprobeerd, een keer eerder
Was het hoofd van de koning op de vloer
En we werden uit de drank gelokt
Omdat iemand het glas sloeg


Het leven zou zo knap kunnen zijn
Het leven zou goed kunnen zijn
We gaan nergens heen
Maar nergens, nergens is onderweg
Het leven zou kunnen wees zo knap
Het komt allemaal goed
We gaan nergens heen
Want nergens, nergens onderweg

Nergens komt eraan

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Anthem For Doomed Youth We zijn gelukkig!

The Libertines

Anthem For Doomed Youth: vertaling en teks - The Libertines

Anthem For Doomed Youth

We presenteren de tekst en de vertaling van Anthem For Doomed Youth, een nieuw lied gecreëerd door The Libertines afkomstig van het album 'Anthems for Doomed Youth'

De 16 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Alle concertenvan The Libertines

laatste vertalingen en teksten van The Libertines

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!