Milk Thug: Vertaling in Nederlands en tekst - The Gregory Brothers

De vertaling van Milk Thug - The Gregory Brothers in Nederlands en de originele liedteks
Milk Thug: Vertaling in Italiaans en teks - The Gregory Brothers Italiaans
Milk Thug: Vertaling in Engels en teks - The Gregory Brothers Engels
Milk Thug: Vertaling in Spaans en teks - The Gregory Brothers Spaans
Milk Thug: Vertaling in Frans en teks - The Gregory Brothers Frans
Milk Thug: Vertaling in Duits en teks - The Gregory Brothers Duits
Milk Thug: Vertaling in Portugees en teks - The Gregory Brothers Portugees
Milk Thug: Vertaling in Russish en teks - The Gregory Brothers Russish
Milk Thug: Vertaling in Nederlands en teks - The Gregory Brothers Nederlands
Milk Thug: Vertaling in Zweeds en teks - The Gregory Brothers Zweeds
Milk Thug: Vertaling in Noors en teks - The Gregory Brothers Noors
Milk Thug: Vertaling in Deens en teks - The Gregory Brothers Deens
Milk Thug: Vertaling in Hindi en teks - The Gregory Brothers Hindi
Milk Thug: Vertaling in Pools en teks - The Gregory Brothers Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Milk Thug - The Gregory Brothers in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Milk Thug
van The Gregory Brothers

Milk Thug
Milk Thug
Milk Thug


No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready for action, drinking this whole milk with a passion
Milk Thug
Yeah he drinks it straight out of the milk jug
About to pound some calcium, enough to build a house from
Milk Thug


At the coffee shop, with my bro
For some bro time
Sippin' on some whole milk
The whole time
But you don't understand the pain that I feel
Went from rags to riches
But the trauma's still real, oh

Yeah, you can get the skim milk
Out my face, bitch
I want it straight out the cow
So it tastes rich
I didn't make it this far to drink something like that
I can't get off the track, no


I fight the battle, I fight the war
I fight for anything worth fighting for
In this moment, I can't think twice
There's no time to stand on the sidelines
I didn't choose this life, the life chose me


Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready for action, drinking this whole milk with a passion
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug
About to pound some calcium, enough to build a house from
Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready to go, hit me with the lactose or I'll hit you with a tombstone
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug
Osteoporosis knows it's hopeless, my bones don't quit


Breakfast time
Time to buy some milk
Milk in my cereal
And you know the bowl's filled
Scrambled eggs
And I always make it real good
Like a man should

Richer than a Vanderbilt
With the cow's utterance from the udder since
Nutrients are numerous, I do insist
Step outside with the power of ten men at minimum
Swimmin' in a high that never ends


I fight the battle, I fight the war
I fight for anything worth fighting for
In this moment, I can't think twice
There's no time to stand on the sidelines


Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready for action, drinking this whole milk with a passion
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug
About to pound some calcium, enough to build a house from
Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready to go, hit me with the lactose or I'll hit you with a tombstone
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug
Osteoporosis knows it's hopeless, my bones don't quit


Coming up on the west end
Where solitude was his best friend
His own stepfather made him drink Lactaid
To try to teach him a lesson
Because he claimed my dairy intake was criminal
When I gained strength, no praise, he was critical
Ran away on my own since middle school
Took the name and became the original

Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready for action, drinking this whole milk with a passion
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug
About to pound some calcium, enough to build a house from
Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Ready to go, hit me with the lactose or I'll hit you with a tombstone
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug
Osteoporosis knows it's hopeless, my bones don't quit


Milk Thug
No-one drinks as much milk as the Milk Thug
Milk Thug
Yeah, he drinks it straight out of the milk jug

Vertaling in Nederlands van de liedje
Milk Thug van The Gregory Brothers

Milk Thug
Milk Thug
Milk Thug


Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Klaar voor actie, deze volle melk drinken met a passion
Milk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan
Staat op het punt wat calcium te verpletteren, genoeg om een ​​huis te bouwen van
Milk Thug


In de coffeeshop, met mijn broer
Voor een tijdje
Nippend aan wat volle melk
De hele tijd
Maar je begrijpt de pijn die ik voel
Ging van vodden naar rijkdom
Maar het trauma is nog steeds echt, oh

Ja, je kunt de magere melk
uit mijn gezicht halen, teef
Ik wil het rechtstreeks uit de koe
Dus het smaakt rijk
Ik ben niet zo ver gekomen om zoiets te drinken
Ik kan niet van de baan komen, nee


Ik vecht de strijd, ik vecht de oorlog
Ik vecht voor alles wat de moeite waard is om voor te vechten
Op dit moment kan ik niet twee keer nadenken
Er is geen tijd om aan de zijlijn te staan ​​
Ik heb dit leven niet gekozen, het leven koos mij


Milk Thug Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Klaar voor actie, hij drinkt deze volle melk met een passie
Milk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan
Staat op het punt wat calcium te verpletteren, genoeg om een ​​huis te bouwen van
Milk Thug
Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Klaar om te gaan, sla me met de lactose of ik sla je met een grafsteen
Milk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan
Osteoporose weet dat het hopeloos is, mijn botten houden niet op


Ontbijttijd
Tijd om wat melk te kopen
Melk in mijn ontbijtgranen
En je weet dat de kom gevuld is
Roerei
En ik maak altijd het is echt goed
Zoals een man zou moeten
Rijker dan een Vanderbilt

Met de uitspraak van de koe vanuit de uier, aangezien
Voedingsstoffen talrijk zijn, sta ik erop
Stap naar buiten met de kracht van minimaal tien mannen
Zwem in een hoogtepunt dat nooit eindigt


Ik vecht de strijd, ik vecht de oorlog
Ik vecht voor alles wat het waard is om voor te vechten
In th is moment, ik kan geen twee keer nadenken
Er is geen tijd om aan de zijlijn te staan ​​


Milk Thug
Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Klaar voor actie, deze volle melk drinken met een passie
Milk Thug
Ja, hij drinkt hem rechtstreeks uit de melkkan
Staat op het punt wat calcium te stampen, genoeg om een huis van
Milk Thug
Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Klaar om te gaan, sla me met de lactose of ik sla je met een grafsteen
Melk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan
Osteoporose weet dat het hopeloos is, mijn botten houden niet op


Komt aan de westkant
Waar eenzaamheid zijn beste vriend was
Zijn eigen stiefvader liet hem Lactaid drinken
Om hem een ​​lesje te leren
Omdat hij beweerde dat mijn zuivelinname crimineel was
Toen ik won kracht, geen lof, hij was kritisch
Rende in mijn eentje weg sinds de middelbare school
Nam de naam en werd de originele

Milk Thug
Niemand drinkt zo veel melk a s the Milk Thug
Klaar voor actie, hij drinkt deze volle melk met een passie
Milk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan
Staat op het punt wat calcium te stampen, genoeg om een ​​huis te bouwen van
Milk Thug
Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Klaar om te gaan, sla me met de lactose of ik sla je met een grafsteen
Milk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan
Osteoporose weet dat het hopeloos is, mijn botten houden niet op


Milk Thug
Niemand drinkt zoveel melk als de Milk Thug
Milk Thug
Ja, hij drinkt het rechtstreeks uit de melkkan

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Milk Thug We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Milk Thug" is geschreven door Sarah Gregory, JonTron e The Gregory Brothers. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

The Gregory Brothers

Milk Thug: vertaling en teks - The Gregory Brothers
De Gregory Brothers, ook bekend onder hun YouTube-handle Schmoyoho, staan vooral bekend om het automatisch afstemmen van virale video's en spraakmakende YouTube-persoonlijkheden. Ze produceren ook een serie genaamd Songify the News (voorheen Auto-Tune the News) waarin ze verschillende politici en experts automatisch afstemmen. Ze bestaan uit de drie broers, Michael Gregory, Evan Gregory en Andrew Gregory als… Ook bekend onder hun YouTube-handle Schmoyoho, staan de Gregory Brothers vooral bekend om het automatisch afstemmen van virale video's en spraakmakende YouTube-persoonlijkheden. Ze produceren ook een serie genaamd Songify the News (voorheen Auto-Tune the News) waarin ze verschillende politici en experts automatisch afstemmen. Ze bestaan uit de drie broers, Michael Gregory, Evan Gregory en Andrew Gregory, evenals Evan's vrouw, Sarah Gregory.

Milk Thug

The Gregory Brothers heeft een nieuwe liedje getiteld 'Milk Thug' afkomstig van het album 'Love Is Like Drugs' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 6 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

laatste vertalingen en teksten van The Gregory Brothers

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!