Surreal: Vertaling in Nederlands en tekst - Reetkaatrytinng

De vertaling van Surreal - Reetkaatrytinng in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Surreal - Reetkaatrytinng in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Surreal
van Reetkaatrytinng

Yeah!
ReetKaatRytinng y'all!
Speech beats
Yeah
Now why does everything feel so real when it's all surreal?
Is that how magic feels?
Or maybe it really is real
Is my mind having battles or making deals?
Damn

Uh
Plata o Plomo
I narrow down the promo
My dreams and nightmares are now mixed in one photo
I'm hyperactive but underachieve what I aim for
Put in little effort and get more than I wish for
I check my zodiac and everything looks fine
My horoscope showing me that shit will work with time
Don't even know why I'm an Aries having little hope
My horoscope now looking like a horror scope
Damn
Cuz I was calm before the horror woke
Been laughing at myself but this ain't a damn joke
Jeez
I feel the thick breeze
It's hot though
Finna make my skin bleed
Goddammit
Now I'm in a mind maze
Seeing angels and demons
My mind's been amazed
I can't even relate the things I'm seeing
Starting to feel like I ain't a human being
Yeah
This is so dreamlike
Who's that knocking on my door?
I'm asleep
Let me dream right
Wait, nobody's even there
It's just another dream
In a dream
In a dream
Trynna cause fear
Wait, what the eff is wrong with me?
I'm crazy but this anomaly comes normally
Wait, what?
Am I high?
No, no way
I've been sober like the past three nights
I ain't even been on my fiend flight
Yet
Yeah, just yet
Cuz I'm going soon
Yeah, I'll be dancing on the moon
Gimme a break
Once in a while
Let my spaceship cruise
Let me get my lil trip
Let me get my lil trip
Wait, let let
Let me get my lil trip
Oh damn
I really need to sleep
I need some help to get deep
Beep

What is wrong with me?
Surrealism in my head
My mind is gone from me
Sing a song for me
I need a lullaby
I need a bedtime story
Is this insomnia or demoniacs?
Yeah
God forbid it
I think I need my mummy here
Please leave the lights on
Put me in a white room
With the damn lights on

Speeech!
Yeah bruh you need to open up the eye
It sure is real but have time pass the time and
You might wanna get a Bible for your watch and your nightstand
Cos surreal is the life mehn
Battle with demons
I see your inner feelings
The man above is God but the fight is you believing
You feel me?
I've had a fight with the devil himself
When I was gazing at the moon in a dream
And the feeling was hell
It felt like I didn't believe in myself
I was rejected by the world when I was looking for help
Damn
I never felt so cold
I never saw this kinda darkness
Yeah
So take heed to the feeling unknown
And take word to the people untold
And pay debts to the person you owe
God
And none else
Because the people is cold
So, switch thugs into soldiers
Those that have given up on God and hate Jehovah
The loving age is over
We breathe false prophets and free black souls to behold us
Yeah
We need a bedside lantern
Not to say that we scared of the dark but for fashion
LOL
We need a bedside lantern
For the people without light to see what we acting
Cos in this world of dreams it's all reality
Actuality fashioned with the style of false blasphemy
Heyyo sandman gimme a chance to switch dream after dream and put Satan in trance
Word
I feel the power of a million suns through one son
Cos he and the father is one
I hope you heed my words and understand
Surreal you are welcome to the phony mental problem

What is wrong with you?
Surrealism's in your head
Your mind is gone from you
You need a song my Gee
You need a lullaby
You need a bedtime story
Is it insomnia or demoniacs?
Take a chill
I think you've got a phobia
So we'll leave the lights on
And put you in a white room with the lead lights strong

Yeah
I need a bedside lantern
Gotta erase all of my bed sheet patterns
Don't wanna wake up to a couple of shapes
After a series of surrealism that made me afraid
Jeez, no
I ain't scared of the dark
I just need a lot of light to make the demons feel scarce
Put me on a pedestal
Put me in a room in the skies in a goddamn castle
Surreal but it feels so real
It's surreal but it feels so real
I need a break from my own mind {yeah}
I don't even know how I feel
Wait a minute
I ain't even prayed yet
Get my Bible and my rosary over here
I'm about to make demons sweat
Been thirsty
I'm about to get wet

Yeah

Vertaling in Nederlands van de liedje
Surreal van Reetkaatrytinng

Yeah!
ReetKaatRytinng y ' all!
Spraak beats
Ja
Waarom doet alles zo echt voelen, wanneer het allemaal surrealistisch?
Is dat hoe de magie zich voelt?
Of misschien het echt is echt
Is mijn verstand hebben van gevechten of het maken van deals?
Damn

Uh
Plata o Plomo
Ik preciseer de promo
Mijn dromen en nachtmerries zijn nu gemengd in één foto
Ik ben hyperactief maar underachieve doelstelling
In kleine moeite en krijg meer dan ik wil
Ik check mijn zodiac en alles ziet er prima uit
Mijn horoscoop laat me die shit werkt met de tijd
Weet niet eens waarom ik ben een Ram met weinig hoop
Mijn horoscoop nu op zoek als een horror-toepassingsgebied
Damn
Cuz ik was stilte voor de horror wakker
Lachen in mezelf, maar dit is niet een verdomd joke
Jeetje
Ik voel de dikke bries
Het is warm maar
Finna maken mijn huid bloeden
Godverdomme
Nu ben ik in een geest doolhof
Het zien van de engelen en demonen
Mijn gedachten zijn verbaasd
Ik kan niet eens het verband tussen de dingen ben ik het zien
Begint te voelen als ik is het niet een mens
Ja
Dit is dus droomachtige
Wie is dat kloppen op mijn deur?
Ik ben in slaap
Laat mij dromen recht
Wacht, niemand is er zelfs
Het is gewoon een droom
In een droom
In een droom
Trynna leiden tot angst
Wacht, wat het evf is er mis met mij?
Ik ben gek, maar deze afwijking komt normaal
Wacht, wat?
Ben ik hoog?
Nee, op geen enkele manier
Ik heb het sober als de afgelopen drie nachten
Ik ga niet eens op mijn fiend vlucht
Nog
Ja, gewoon nog niet
Cuz ik ga binnenkort
Ja, ik zal dansen op de maan
Gimme a break
Eens in een tijdje
Laat mijn ruimteschip cruise
Laat me mijn lil reis
Laat me mijn lil reis
Wacht, laat laat
Laat me mijn lil reis
Oh damn
Ik echt nodig om te slapen
Ik heb wat hulp nodig om diep
Piep

wat is er mis met mij?
Het surrealisme in mijn hoofd
Mijn hoofd is weg van mij
Zing een liedje voor me
Ik heb een slaapliedje
Ik heb een verhaaltje voor het slapen gaan
Is dit slapeloosheid of demoniacs?
Ja
God verhoede het
Ik denk dat ik mijn mama hier
Laat het licht aan
Zet mij in een witte kamer
Met de vloek lichten op

Speeech!
Ja bruh u nodig voor het openen van de ogen
Het is zeker echt, maar de tijd de tijd te doden en
Je zou willen krijgen van een Bijbel voor je horloge en je nachtkastje
Cos surrealistisch is het leven mehn
De strijd met de demonen
Ik zie je innerlijke gevoelens
De man hierboven is God, maar de strijd is dat je geloven
Je voelt me?
Ik heb een gevecht met de duivel zelf
Toen ik staren naar de maan in een droom
En het gevoel was hel
Het voelde alsof ik niet geloof in mezelf
Ik werd afgewezen door de wereld toen ik op zoek was naar hulp
Damn
Ik voelde nog nooit zo koud
Nooit zag ik dit een beetje duisternis
Ja
Dus neem u in acht, om het gevoel onbekend
En neem het woord aan de mensen onnoemelijke
En betalen schulden aan de persoon die u verschuldigd
God
En niemand anders
Omdat de mensen is koud
Dus, schakelen misdadigers in soldaten
Degenen die zich hebben opgegeven op God en Jehovah haat
De liefdevolle leeftijd is over
We ademen valse profeten en gratis zwarte zielen te aanschouwen ons
Ja
We hebben een bed lantaarn
Niet om te zeggen dat we bang van het donker, maar voor fashion
LOL
We hebben een bed lantaarn
Voor de mensen zonder licht om te zien wat we handelen
Cos in deze wereld van dromen het is al realiteit
Actualiteit ouderwets met de stijl van valse godslastering
Heyyo sandman geef me een kans om te schakelen droom na droom en zet Satan in trance
Word
Ik voel de kracht van een miljoen zonnen door middel van een zoon
Cos hij en de vader één
Ik hoop dat je luistert naar mijn woorden en begrijpen
Surrealistische u bent van harte welkom om de valse geestelijke probleem

wat is er mis met je?
Het surrealisme is in je hoofd
Je geest is van u gegaan
U hebt een nummer my Gee
U moet een slaapliedje
U moet een verhaaltje voor het slapen gaan
Is het slapeloosheid of demoniacs?
Neem een chill
Ik denk dat je heb een fobie
Dus we gaan de lichten aan
En zet je in een witte kamer met de leiding lichten sterke

Yeah
Ik heb een nachtkastje lantaarn
Moet wissen van mijn bed vel patronen
Don ' t wanna wake-up op een paar vormen
Na een reeks van surrealisme dat maakte me bang
Jeetje, geen
Ik ben niet bang van het donker
Ik heb net veel licht nodig hebben om de demonen te voelen schaars
Zet me op een voetstuk
Zet mij in een kamer in de lucht in een verdomde kasteel
Surrealistisch, maar het voelt zo echt
Het is surrealistisch, maar het voelt zo echt
Ik heb een pauze nodig van mijn eigen geest {ja}
Ik weet niet eens hoe ik me voel
Wacht een minuut
Ik ga niet eens gebeden nog
Mijn Bijbel en mijn rozenkrans hier
Ik ben over te maken demonen zweet
Zijn dorst
Ik sta op het punt om nat te worden

Yeah

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Surreal We zijn gelukkig!

Reetkaatrytinng

Surreal: vertaling en teks - Reetkaatrytinng
R. K. R (ReetKaatRytinng) Nigeriaanse Rapper De helft van Prophesion Hip-Hop/Alternatieve artiest & songwriter

Surreal

Reetkaatrytinng heeft een nieuwe liedje getiteld 'Surreal' afkomstig van het album 'Blink__blank' gepubliceerd Dinsdag 21 April 2020 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 6 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
  • SURREAL

laatste vertalingen en teksten van Reetkaatrytinng

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!