First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Nederlands en tekst - The Chipmasters

De vertaling van First Thursday - 12/4/14 - The Chipmasters in Nederlands en de originele liedteks
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Italiaans en teks - The Chipmasters Italiaans
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Engels en teks - The Chipmasters Engels
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Spaans en teks - The Chipmasters Spaans
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Frans en teks - The Chipmasters Frans
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Duits en teks - The Chipmasters Duits
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Portugees en teks - The Chipmasters Portugees
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Russish en teks - The Chipmasters Russish
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Nederlands en teks - The Chipmasters Nederlands
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Zweeds en teks - The Chipmasters Zweeds
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Noors en teks - The Chipmasters Noors
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Deens en teks - The Chipmasters Deens
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Hindi en teks - The Chipmasters Hindi
First Thursday - 12/4/14: Vertaling in Pools en teks - The Chipmasters Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van First Thursday - 12/4/14 - The Chipmasters in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst First Thursday - 12/4/14
van The Chipmasters

Look out Razler’s taking on lead just like the pope
And if I catch you talking smack you’re getting jumped like rope
I ain't Jesus, I ain't giving you a reason to hope
I ain't Yeezus, I ain't a walking talking idiot trope
Nope I am superior like the intellect of my crew
Skill endless like
And when we done with these bars, we're comin' for you
When you lined in our sights there's not much that you can do
But turn and run like that rich man's prodigal son
Imma descendant of Genghis: I am the last living hun
Pillaging your home leaving all you built undone
Just hold on cause the chaos we cause has just begun


Picture perfect, I paint a perfect picture
Multicolored, Joey’s technicolor written in scripture
Spitten' from my lips scabbed with fever blisters and whiskers
And this candy rappers’ war headed to a sour tongue twister
Grab a pretzel shake the salt up off my character
Nah this ain’t third person omniscient, I’m the narrator
Juxtapose my tone next to a pretty pink rose
And then ya froze, plot the summary on Sparknotes
Nevermore, quoth the Raven
Nine bucks and three quarters, train station manifestation
Dictation cremation, vibration foundation, translation: flow
Nose always forever knows, let it go, M-A-R-I-O

I've been pushed to the point of no return
My rhymes so ill they'll make your stomach churn
You guilty of fraud: case closed, court adjourned
Cash boomerang I got money comin' back in my tax return
Homies out here strugglin' to get a cheeseburger from Aramark
I keep it locked up but my bite's worse than my bark
I'm no match for you, I'm a Bic watch me spark
This may be First Thursday but Chipmasters ain't no lark
You think I'm done, I'm just warming up
I'll hit you with my camery then runneth over like my cup
Been double cupped up at the yacht club
Jay's ready to blow your mind like a slug


Son, you’ve got 12 bars to get out my way, and if you stay
I will maim you - a cocky rooster you’ll stay
A Chik-fil-A, soup of the day, I’ll Lay down the law
Serve you up homestyle with waffle fries and coleslaw
With my ivory skin in this game I’m a white knight
Van Gogh hard into the Starry Night in the right fight
Swipe right on Tinder, when I wanna check mates
Turn chumps to cinders when it’s time to checkmate
While my brothers in Philly write rhymes freezing in a soup line
The heat’s on at Ghost: I’m writing punchlines at lunchtime
And so, in comparison you know our lives are half as rough
This school’s our garrison, we’re here to hard and hang tough

I’m like a phoenix resurrect from the ashes
Always be battling - samurai warrior clashes
Saving young souls threatened by sheeple-herd masses
So when I’m judged I won’t be punished serf-style: whip lashes
Chakra energy emits from my spinal
Give authenticity to beats like classics on vinyl
With this flow you can’t help but savor the flavor
Lyrics simply aren’t meant to be catered to haters
Matter don’t matter when your mentality shatters
Psychologically I don’t care bout Schoology platters
Feels like I’m being made plump and academically fatter
Illuminati in my thought waves, altering patterns


Nah it's not over yet
Just first hand experienced the skill of my squad
Rhymes harder than the prison bars and iron rods
Don’t mess with this boul, or you’ll get the bouls
Elemental oneness, lunar push and pull
I keep my crew surrounded by bread like grilled cheezus
Our lines more locked down than my Twitter @Delveezus
I go hard like Chase Utley, you can look for me at second base
Black jedi, pepper spray, medieval club - my flows are Mace
And for all of you who think this is a one-time thing you’re mistaken
Chipmasters is just beginning - this stage is for the taking

Vertaling in Nederlands van de liedje
First Thursday - 12/4/14 van The Chipmasters

Kijk uit dat Razler de leiding neemt, net als de paus.
En als ik je betrap op het praten, word je als touw gesprongen
Ik ben Jezus niet, ik geef je geen reden om te hopen
Ik ben geen Yeezus, ik ben geen wandelende pratende idioot.
Nee, ik ben superieur zoals het intellect van mijn bemanning
Vaardigheid eindeloos zoals
En als we klaar waren met deze bars, we komen voor je
Toen je in het vizier kwam, kun je niet veel doen
Maar draai je om en ren als de verloren zoon van die rijke man
Imma afstammeling van Genghis: ik ben de last living hun
Je huis plunderen en alles wat je gebouwd hebt ongedaan laten
Wacht even, want de chaos die we veroorzaken is net begonnen


Perfect plaatje, ik schilder een perfect plaatje
Veelkleurig, Joey's technicolor geschreven in de Schrift
Spitten 'van mijn lippen met koortsblaasjes en snorharen
En de oorlog van deze snoepraappers leidde tot een zure tongverdraaiing
Pak een krakeling shake het zout van mijn karakter
Nee, dit is geen alwetende derde persoon , Ik ben de verteller
Zet mijn toon naast een mooie roze roos
En toen bevroor je, plot de samenvatting op Sparknotes
Nooit meer, citeer de Raven
Negen dollar en drie kwartalen, stationsmanifestatie
Dicteercrematie, trillingsbasis, vertaling: stroom
Neus weet altijd voor altijd, laat het gaan, MARIO

Ik ben tot het punt van nee geduwd terugkeer
Mijn rijmpjes zijn zo ziek dat ze je maag doen omslaan
Je bent schuldig aan fraude: zaak gesloten, rechtbank uitgesteld
Cash boemerang Ik krijg geld terug in mijn belastingaangifte
Homies hier worstelen om een ​​cheeseburger van Aramark te krijgen
Ik houd hem op slot, maar mijn hap is erger dan mijn schors
Ik ben geen partij voor jou, ik ben een Bic watch me spark
Dit kan de eerste donderdag zijn, maar Chipmasters is geen leeuwerik
Je denkt dat ik klaar ben, ik ben gewoon aan het opwarmen
Ik sla je met mijn camera en loopt dan over als mijn beker
Dubbel gecupt in de jachtclub
Jay is klaar om je als een slak te verbazen


Zoon , je hebt 12 bars om uit de weg te gaan, en als je blijft
zal ik je verminken - een eigenwijze haan blijf je
A Chik-fil-A, soep van de dag, ik 'll Leg de wet neer
Serveer je huiselijke stijl met wafelfrietjes en koolsalade
Met mijn ivoren huid in dit spel ben ik een witte ridder
Van Gogh hard de Sterrennacht in aan de rechterkant vechten
Veeg naar rechts op Tinder, wanneer ik vrienden wil checken
Verander chumps in sintels wanneer het tijd is om schaakmat te zetten
Terwijl mijn broers in Philadelphia rijmpjes schrijven die bevriezen in een soepregel
De hitte is on at Ghost: ik schrijf punchlines tijdens de lunch
En dus, in vergelijking, weet je dat onze levens half zo zwaar zijn
Deze school is ons garnizoen, we zijn hier om hard en hard te blijven

Ik ben als een feniks die uit de as herrezen
Strijd altijd - botsingen met samoeraikrijgers
Het redden van jonge zielen die worden bedreigd door schaapskudde-massa's
Dus als ik word beoordeeld, heb ik gewonnen wordt niet gestraft horige-stijl: zweepwimpers
Chakra-energie straalt uit mijn ruggengraat
Geef authenticiteit aan beats zoals klassiekers op vinyl
Met deze stroom kun je niet anders dan de smaak proeven
Teksten zijn gewoon niet bedoeld voor haters
Het maakt niet uit wanneer je mentaliteit versplintert
Psychologisch kan ik me niet schelen over Schoology-schotels
Het voelt alsof ik mollig en academisch dikker word
Illuminati in mijn gedachtengolven, patronen veranderend


Nee, het is nog niet voorbij
Ervaar gewoon uit de eerste hand de vaardigheid van mijn team
Rijmt harder dan de tralies en ijzeren staven van de gevangenis
Knoei niet met deze boul, anders krijg je de bouls
Elementaire eenheid, duwen en trekken op de maan
Ik houd mijn bemanning omringd door brood als gegrilde kaas
Onze lijnen zijn meer op slot dan mijn Twitter @Delveezus
Ik ga hard zoals Chase Utley, je kunt me zoeken op het tweede honk
Zwarte jedi, pepperspray, middeleeuwse club - mijn stromen zijn Mace
En voor iedereen die denkt dat dit een eenmalig iets is, vergis je je
Chipmasters is net begonnen - deze fase ligt voor het oprapen

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven First Thursday - 12/4/14 We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!