On Fire: Vertaling in Nederlands en tekst - Terrell Hines

De vertaling van On Fire - Terrell Hines in Nederlands en de originele liedteks
On Fire: Vertaling in Italiaans en teks - Terrell Hines Italiaans
On Fire: Vertaling in Engels en teks - Terrell Hines Engels
On Fire: Vertaling in Spaans en teks - Terrell Hines Spaans
On Fire: Vertaling in Frans en teks - Terrell Hines Frans
On Fire: Vertaling in Duits en teks - Terrell Hines Duits
On Fire: Vertaling in Portugees en teks - Terrell Hines Portugees
On Fire: Vertaling in Russish en teks - Terrell Hines Russish
On Fire: Vertaling in Nederlands en teks - Terrell Hines Nederlands
On Fire: Vertaling in Zweeds en teks - Terrell Hines Zweeds
On Fire: Vertaling in Noors en teks - Terrell Hines Noors
On Fire: Vertaling in Deens en teks - Terrell Hines Deens
On Fire: Vertaling in Hindi en teks - Terrell Hines Hindi
On Fire: Vertaling in Pools en teks - Terrell Hines Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van On Fire - Terrell Hines in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst On Fire
van Terrell Hines

Someone put me out 'cause I'm on fire
I can't give a fuck 'bout what they say
They been searching for that thing to get them higher
You can't catch my drip, can't catch my wave


Damn, Cain, you done killed Abel
Unbalanced land, tryna keep the people stable
The way I feel, I might fuck it all up
The way you feel, you might do it for the buck
All black, nigga, born to be a rebel
After this, I might go and water down the devil
Listen to everything around me, I can't see
He picked a dozen roses and left them bitches in Galilee
Rollin' thunder, don't hear my cry, don't let alibis pass you by
Finally starting to realize, never give up and coincide
Can't watch TV, it's all a lie, tired of trying, go 'head and fly
Everybody want a straight answer, but media keep us blind
A good heart is not hard to find, why do people try to define?
Infrastructure, I don't got time, infrastructure, I don't got time
I could smoke a blunt at the alter while talking about Gibraltar
Protecting the sons and daughters from political manslaughter, ah


Someone put me out 'cause I'm on fire
I can't give a fuck 'bout what they say
They been searching for that thing to get them higher
You can't catch my drip, can't catch my wave

Never played by the rules, guess I'm payin' my dues
They gon' try to intrude, poison the multitude
They be quick to accuse when you got different views
Just know you gon' pay the price based of the item you choose
Monetizing the culture, hit you with MKUltra

I knew you was a vulture, Holy Ghost, get the ushers
No, no, no, I can't trust ya, shock you then, now you flustered
Crashing down, now it's cluttered, doin' this shit so subtle
Fumbling all through the rubble, remember it's a jungle
The top always gon' get something, the middle gotta stay huntin'
Why the rest left with nothing? Why the rest left with nothing?
Why the rest left with nothing? Why-why the rest left with nothing?
Agitated illusion only built for confusion
Fucked up the institution, modern-day execution
Think I know the solution, maybe not, should I do it?
Just put it in the music, just put it in the music


Someone put me out 'cause I'm on fire
I can't give a fuck 'bout what they say
They been searching for that thing to get them higher
You can't catch my drip, can't catch my wave


You'll burn out if you jump into the fire
Can you feel it rushing through your veins?
Though you may get all that you desire
Those chilly winds will never be the same
You'll burn out if you jump into the fire, woo
Can you feel it rushing through your veins?
Though you may get all that you desire
Those chilly winds will never be the same
You'll burn out if you jump into the fire
Can you feel it rushing through your veins?
Though you may get all that you desire
Those chilly winds will never be the same

Vertaling in Nederlands van de liedje
On Fire van Terrell Hines

Iemand heeft me uitgeschakeld omdat ik in brand sta
Het kan me geen fuck schelen wat ze zeggen
Ze waren op zoek naar dat ding om ze hoger te krijgen
Je kunt het niet vangen mijn infuus, kan mijn golf niet opvangen


Verdomme, Kaïn, je hebt Abel vermoord
Onevenwichtig land, probeer de mensen stabiel te houden
Zoals ik me voel, Ik zou het allemaal kunnen verknoeien
Zoals je je voelt, zou je het voor je geld kunnen doen
Helemaal zwart, nigga, geboren om een ​​rebel te zijn
Hierna zou ik de duivel
Luister naar alles om me heen, ik kan niet zien
Hij plukte een dozijn rozen en liet die teven achter in Galilea
Rollende donder, hoor mijn huilen niet, laat niet alibi's gaan aan je voorbij
Beginnen eindelijk te beseffen, geef nooit op en vallen samen
Kan geen tv kijken, het is allemaal een leugen, moe van het proberen, ga door en vlieg
Iedereen wil een straight antwoord, maar media houden ons blind
Een goed hart is niet moeilijk te vinden, waarom proberen mensen het te definiëren?
Infrastructuur, ik heb geen tijd, infrastructuur, ik heb geen tijd
Ik zou een bot op het altaar terwijl ik over Gibraltar praat
De zonen en dochters beschermen tegen politieke doodslag, ah


Iemand heeft me eruit gezet omdat ik in brand sta
Ik kan geen fuck schelen wat ze zeggen
Ze waren op zoek naar dat ding om ze hoger te krijgen
Je kunt mijn infuus niet opvangen, je kunt mijn golf niet opvangen

Nooit gespeeld volgens de regels, ik denk dat ik mijn contributie betaal
Ze zullen proberen binnen te dringen, de menigte vergiftigen
Ze beschuldigen snel wanneer je verschillende meningen hebt
Ken je gewoon gon 'de prijs betalen op basis van het item dat je kiest
Geld verdienen met de cultuur, je slaan met MKUltra

Ik wist dat je een gier was, Heilige Geest, haal de bodes
Nee, nee, nee, Ik kan je niet vertrouwen, schok je dan, nu ben je zenuwachtig
Stort neer, nu is het rommelig, doe deze shit zo subtiel
Door het puin strompelen, onthoud dat het een jungle is
De top krijgt altijd iets, de middelste moet blijven jagen.
Waarom blijft de rest met niets achter? Waarom vertrok de rest met niets?
Waarom bleef de rest met niets achter? Waarom-waarom bleef de rest met niets achter?
Geagiteerde illusie alleen gebouwd voor verwarring
De instelling verkloot, moderne executie
Denk dat ik de oplossing ken, misschien niet, moet ik het doen?
Stop het gewoon in de muziek, stop het gewoon in de muziek


Iemand heeft me uitgeschakeld omdat ik in brand sta
Ik kan het niet geven fuck 'bout wat ze zeggen
Ze waren op zoek naar dat ding om ze hoger te krijgen
Je kunt mijn infuus niet vangen, je kunt mijn golf niet vangen


Je zult doorbranden als je in het vuur springt
Voel je het door je aderen stromen?
Hoewel je misschien alles krijgt wat je wenst
Die koude winden zullen nooit meer hetzelfde zijn
Je verbrandt als je in het vuur springt, woo
Voel je het door je aderen stromen?
Hoewel je misschien alles krijgt wat je wenst
Die koude winden zullen nooit meer hetzelfde zijn
Je zult doorbranden als je in het vuur springt
Voel je het door je aderen?
Hoewel je misschien alles krijgt wat je wenst
Die kille wind zal nooit meer hetzelfde zijn

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven On Fire We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "On Fire" is geschreven door Terrell Hines, Noah Conrad e Danny Silberstein. Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Terrell Hines

On Fire: vertaling en teks - Terrell Hines

On Fire

Terrell Hines heeft een nieuwe liedje getiteld 'On Fire' afkomstig van het album 'Portal One: The Mixtape' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

De 7 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Terrell Hines

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: PORTAL ONE.

laatste vertalingen en teksten van Terrell Hines

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!