I Love My Dad: Vertaling in Nederlands en tekst - Sun Kil Moon

De vertaling van I Love My Dad - Sun Kil Moon in Nederlands en de originele liedteks
I Love My Dad: Vertaling in Italiaans en teks - Sun Kil Moon Italiaans
I Love My Dad: Vertaling in Engels en teks - Sun Kil Moon Engels
I Love My Dad: Vertaling in Spaans en teks - Sun Kil Moon Spaans
I Love My Dad: Vertaling in Frans en teks - Sun Kil Moon Frans
I Love My Dad: Vertaling in Duits en teks - Sun Kil Moon Duits
I Love My Dad: Vertaling in Portugees en teks - Sun Kil Moon Portugees
I Love My Dad: Vertaling in Russish en teks - Sun Kil Moon Russish
I Love My Dad: Vertaling in Nederlands en teks - Sun Kil Moon Nederlands
I Love My Dad: Vertaling in Zweeds en teks - Sun Kil Moon Zweeds
I Love My Dad: Vertaling in Noors en teks - Sun Kil Moon Noors
I Love My Dad: Vertaling in Deens en teks - Sun Kil Moon Deens
I Love My Dad: Vertaling in Hindi en teks - Sun Kil Moon Hindi
I Love My Dad: Vertaling in Pools en teks - Sun Kil Moon Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van I Love My Dad - Sun Kil Moon in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst I Love My Dad
van Sun Kil Moon

When I was young, my father taught me
Not to gloat
If I came home too proud of myself
I'd get wrestled to the floor and choked
But I forgive him for that
He was an eighth grade dropout and I was being a brat
I forgive him, I do
I know that he loves me and he knows I love him, too
When I was young, my father told me
'To each his own'
The lady said as she kissed the cow
'Some like the fiddle, some like the trombone'
And I live by that rule
Your trip is your trip, and my trip is my trip, too
Yeah, I'll mind my own business
I'll have an O'Douls and my friend here will have a Guinness


I love my dad
I love my dad
I love my dad
I love my dad


Your kid goes to the private Berkeley school
With one Black kid
My kid goes to the public school
Came home with a cracked rib
And when my kid's eighteen
He'll be out there like I was, probably chasing his dreams
And when your kid's twenty-two
He'll have an internship at a law firm, and hey, that's okay, too
When I was five, I came home from kindergarten crying
'Cause they sat me next to an albino
My dad said, 'Son, everyone's different
You gotta love 'em all equally, you know'
And then, my dad sat me down
He said, 'You gotta love all people, pink, red, Black, or brown'
And then, just after dinner
He played me the album They Only Come Out at Night by Edgar Winter

When I was young, my dad taught me

The beauty of patience
We'd go and hang with his friend, Billy Brislin
All day in his Steubenville basement
We'd watch wrestling matches on TV
And Billy couldn't move 'cause he was handicapped
And I learned to shoot the shit
And how to care for those in need and to show respect
When I was a kid, my dad brought home a guitar
He got from Sears
I took lessons from a neighbor lady
But it wasn't going anywhere
He went and got me a good teacher
And in no time at all, I was getting better
I can play just fine
I still practice a lot, but not as much as Nels Cline
When I was young my dad told me
To pay gossip no mind
'When people talk bad on you
You gotta flick it off your shoulder like a fly
Learn to pick your punches
Don't get no tussles or dead-end ditches
Life is short, young man
Get out there and make the best of it while you can'
I ain't trying to say my dad
Was some kind of a perfect saint
When something set him off, I hit the floor
Quicker than what Mike Tyson did to Ricky Spain
I hit the floor so fast
But that was so long ago, and we both moved past it
My life is pretty good
I owe it to him, my dad did the best he could

I love you dad
I love you dad
I love you dad
I love you dad

Vertaling in Nederlands van de liedje
I Love My Dad van Sun Kil Moon

Toen ik jong was, leerde mijn vader me
Niet te glunderen
Als ik te trots op mezelf thuiskwam
zou ik op de grond worden geworsteld en stikte
Maar ik vergeef hem daarvoor
Hij was een drop-out van de achtste klas en ik was een snotaap
Ik vergeef hem, dat doe ik
Ik weet dat hij van me houdt en hij weet dat ik ook van hem hou
Toen ik jong was, vertelde mijn vader me
'Aan ieder zijn eigen'
De dame zei terwijl ze de koe kuste
'Sommigen houden van de viool, sommigen houden van de trombone'
En ik leef volgens die regel
Jouw reis is jouw reis, en mijn reis is ook mijn reis
Ja, ik bemoei me met mijn eigen zaken
Ik heb een O'Douls en mijn vriend hier zal een Guinness hebben


Ik hou van mijn vader
Ik hou van mijn vader
Ik hou van mijn vader
Ik hou van mijn vader


Je kind gaat naar de privéschool in Berkeley
Met één zwarte jongen
Mijn kind gaat naar de openbare school
Kwam thuis met een gebarsten rib
En als mijn kind achttien is
Hij zal daar zijn zoals ik, waarschijnlijk zijn dromen najagen
En als je kind ' s tweeëntwintig
Hij loopt stage bij een advocatenkantoor, en hey, dat is ook oké
Toen ik vijf was, kwam ik huilend thuis van de kleuterschool
Omdat ze me zaten naast een albino
Mijn vader zei: 'Zoon, iedereen is anders
Je moet ze allemaal even liefhebben, weet je'
En toen zette mijn vader me neer
Hij zei , 'Je moet van alle mensen houden, roze, rood, zwart of bruin'
En toen, net na het eten
Hij speelde het album They Only Come Out at Night van Edgar Winter voor me

Toen ik jong was, leerde mijn vader me

De schoonheid van geduld
We gingen rondhangen met zijn vriend, Billy Brislin
De hele dag in zijn kelder in Steubenville
We keken naar worstelwedstrijden op tv
En Billy kon niet bewegen omdat hij gehandicapt was
En ik leerde om de shit te schieten
En hoe ik voor mensen in nood moest zorgen en respect moest tonen
Toen ik een kind was, bracht mijn vader een gitaar mee naar huis
Hij kreeg van Sears
Ik nam lessen van een buurvrouw
Maar het ging nergens heen
Hij ging me weer halen ood leraar
En in een mum van tijd werd ik beter
Ik kan prima spelen
Ik oefen nog steeds veel, maar niet zoveel als Nels Cline
Toen ik jong was, zei mijn vader tegen me
Om roddels zonder aandacht te betalen
'Wanneer mensen slecht tegen je praten
Je moet het uitzetten je schouder als een vlieg
Leer je klappen uit te delen
Raak niet gewikkeld of doodlopende greppels
Het leven is kort, jongeman
Ga erop uit en maak het beste van het terwijl je kunt '
Ik probeer niet te zeggen dat mijn vader een soort van perfecte heilige was
Toen iets hem in de war bracht, raakte ik de vloer
Sneller dan wat Mike Tyson Ricky Spanje heeft aangedaan
Ik raakte zo snel op de vloer
Maar dat was zo lang geleden, en we zijn er allebei voorbij gegaan
Mijn leven is redelijk goed
Ik ben het verschuldigd voor hem deed mijn vader zijn best

Ik hou van je vader
Ik hou van je vader
Ik hou van je vader
Ik hou van je vader

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven I Love My Dad We zijn gelukkig!

Sun Kil Moon

I Love My Dad: vertaling en teks - Sun Kil Moon

I Love My Dad

We presenteren de tekst en de vertaling van I Love My Dad, een nieuw lied gecreëerd door Sun Kil Moon afkomstig van het album 'Benji'

De 10 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Sun Kil Moon

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!