Brand New Day: Vertaling in Nederlands en tekst - Sting

De vertaling van Brand New Day - Sting in Nederlands en de originele liedteks
Brand New Day: Vertaling in Italiaans en teks - Sting Italiaans
Brand New Day: Vertaling in Spaans en teks - Sting Spaans
Brand New Day: Vertaling in Frans en teks - Sting Frans
Brand New Day: Vertaling in Duits en teks - Sting Duits
Brand New Day: Vertaling in Portugees en teks - Sting Portugees
Brand New Day: Vertaling in Russish en teks - Sting Russish
Brand New Day: Vertaling in Nederlands en teks - Sting Nederlands
Brand New Day: Vertaling in Zweeds en teks - Sting Zweeds
Brand New Day: Vertaling in Noors en teks - Sting Noors
Brand New Day: Vertaling in Deens en teks - Sting Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Brand New Day - Sting in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Brand New Day
van Sting

How many of you people out there
Been hurt in some kind of love affair
And how many times do you swear that you'll never love again?
How many lonely, sleepless nights
How many lies, how many fights
And why would you want to put yourself through all that again?
'Love is pain,' I hear you say
Love has a cruel and bitter way
Of paying you back for all the faith you ever had in your brain
How could it be that what you need the most
Can leave you feeling just like a ghost?
You never want to feel so sad and lost again
One day you could be looking
Through an old book in rainy weather
You see a picture of her smiling at you
When you were still together
You could be walking down the street
And who should you chance to meet
But that same old smile that you've been thinking of all day

You can turn the clock to zero, honey
I'll sell the stock, we'll spend all the money
We're starting up a brand new day
Turn the clock all the way back
I wonder if she'll take me back
I'm thinking in a brand new way
Turn the clock to zero, sister
You'll never know how much I missed her
Starting up a brand new day
Turn the clock to zero, boss
The river's wide, we'll swim across
Started up a brand new day

It could happen to you - just like it happened to me
There's simply no immunity - there's no guarantee
I say love's such a force - if you find yourself in it
And sometimes no reflection is there
Baby wait a minute, wait a minute
Wait a minute, wait a minute
Wait a minute, wait a minute
Wait a minute, wait a minute

You can turn the clock to zero, honey
I’ll sell the stock, we’ll spend all the money
We’re starting up a brand new day
Turn the clock to zero, Mac
I begging her to take me back
I’m thinking in a brand new way

Turn the clock to zero, boss
The river’s wide, we’ll swim across
Started up a brand new day
Turn the clock to zero, buddy
Don’t wanna be no fuddy-duddy
Started up a brand new day

I'm the rhythm in your tune
I'm the sun and you're the moon
I'm a bat and you're the cave
You're the beach and I'm the wave
I’m the plow and you’re the land
You're the glove and I'm the hand
I'm the train and you're the station
I'm a flagpole to your nation - yeah

I’m the present to your future
You’re the wound and I’m the suture
You’re the magnet to my pole
I’m the devil in your soul
You’re the pupil, I’m the teacher
You’re the church and I’m the preacher
You’re the flower, I’m the rain
You’re the tunnel, I’m the train

Stand up all you lovers in the world
Stand up and be counted every boy and every girl
Stand up all you lovers in the world
Starting up a brand new day

You’re the crop to my rotation
You’re the sum of my equation
I’m the answer to your question
If you follow my suggestion
We can turn this ship around
We’ll go up instead of down
You’re the stair and I’m the handle
You’re the flame and I’m the candle

Stand up all you lovers in the world
Stand up and be counted every boy and every girl
Stand up all you lovers in the world
We're starting up a brand new day
It's a brand new day
It's a brand new day
It's a brand new day

Vertaling in Nederlands van de liedje
Brand New Day van Sting

Hoe velen van u mensen daar
Gekwetst in een soort van liefde
En hoe vaak doe je zweren dat je nooit meer lief te hebben?
Hoeveel eenzame, slapeloze nachten
Hoeveel leugens, hoe vele gevechten
En waarom zou je jezelf door al dat ook alweer?
'Liefde is pijn,' hoor ik je zeggen
Liefde is een wreed en bitter manier
Betalen u terug voor al het geloof u ooit in uw hersenen
Hoe kon het dat wat je het meeste nodig hebt
Kan verlaten voel je je net als een geest?
Je wilt nooit voel me zo verdrietig en verloren opnieuw
Op een dag kon je kijken
Via een oud boek in de regen
Zie je een foto van haar glimlachend op je af
Toen je nog samen
Je kon lopen door de straat
En die moet je de kans om te voldoen aan
Maar dat dezelfde glimlach die u al denken van alle dag

je kunt de klok op nul, honing
Ik zal het verkopen van de voorraad, wij zullen al het geld besteden
We starten een nieuwe dag
Zet de klok terug
Ik vraag me af of ze neem me terug
Ik ben het denken in een nieuwe manier
Zet de klok op nul, zus
Je zult nooit weten hoeveel ik miste haar
Het opstarten van een nieuwe dag
Zet de klok op nul, baas
De rivier is breed, we zwemmen in
De slag-up van a brand new day

het kan gebeuren dat je - net zoals het mij overkwam
Er is gewoon geen immuniteit - er is geen garantie
Ik zeg liefde is een kracht - als je jezelf in het
En soms is er geen reflectie
Baby ' wacht even, wacht even
Wacht even, wacht even
Wacht even, wacht even
Wacht even, wacht even

je kunt de klok op nul, honing
Ik zal het verkopen van de voorraad, wij zullen al het geld besteden
We starten een nieuwe dag
Zet de klok op nul, Mac
Ik haar smeekte om me terug
Ik ben het denken in een nieuwe manier

Zet de klok op nul, baas
De rivier is breed, we zwemmen in
Begon een nieuwe dag
Zet de klok op nul, buddy
Don ' t wanna be geen fuddy-duddy
De slag-up van a brand new day

I ben het ritme in uw tune
Ik ben de zon en je bent de maan
Ik ben een vleermuis, en je bent de grot
U bent op het strand en ik ben de golf
Ik ben de ploegen en je bent op het land
Bent u de handschoen en ik ben het met de hand
Ik ben de trein en je bent op het station
Ik ben een vlaggenmast om uw natie - ja

I ben het presenteren aan uw toekomst
Bent u de wond en ik ben de hechtdraad
Bent u de magneet aan mijn paal
Ik ben de duivel in je ziel
Je bent de leerling, ik ben de leraar
Bent u de kerk en ik ben de predikant
Je bent de bloem, ik ben de regen
Je bent de tunnel, ik ben de trein

Stand-up van al je geliefden in de wereld
Staan om geteld te worden elke jongen en elk meisje
Stand-up van al je geliefden in de wereld
Het opstarten van een nieuwe dag

je bent van het gewas aan mijn rotatie
Je bent de som van mijn vergelijking
Ik ben het antwoord op uw vraag
Als u mijn suggestie
We kunnen dit schip rond
We gaan omhoog in plaats van omlaag
Bent u de trap op en ik ben het handvat
U bent de vlam en ik ben de kaars

Stand-up van al je geliefden in de wereld
Staan om geteld te worden elke jongen en elk meisje
Stand-up van al je geliefden in de wereld
We starten een nieuwe dag
Het is een nieuwe dag
Het is een nieuwe dag
Het is een nieuwe dag

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Brand New Day We zijn gelukkig!

Sting

Brand New Day: vertaling en teks - Sting
Gordon Matthew Thomas Sumner, beter bekend als Sting (b.1951 in Wallsend, Engeland), is de voormalige frontman en bassist van De Politie, die sinds kent een lange en succesvolle solo-carrière.

Brand New Day

Sting heeft een nieuwe liedje getiteld 'Brand New Day' afkomstig van het album '' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Andere albums van Sting

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Ten Summoner’s Tales / 44/876 / ...Nothing Like the Sun / The Soul Cages / Brand New Day / The Dream of the Blue Turtles / Bring On The Night.

Alle concertenvan Sting

laatste vertalingen en teksten van Sting

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!