My Saviour: Vertaling in Nederlands en tekst - Snap “the Writer”

De vertaling van My Saviour - Snap “the Writer” in Nederlands en de originele liedteks
My Saviour: Vertaling in Italiaans en teks - Snap “the Writer” Italiaans
My Saviour: Vertaling in Engels en teks - Snap “the Writer” Engels
My Saviour: Vertaling in Spaans en teks - Snap “the Writer” Spaans
My Saviour: Vertaling in Frans en teks - Snap “the Writer” Frans
My Saviour: Vertaling in Duits en teks - Snap “the Writer” Duits
My Saviour: Vertaling in Portugees en teks - Snap “the Writer” Portugees
My Saviour: Vertaling in Russish en teks - Snap “the Writer” Russish
My Saviour: Vertaling in Nederlands en teks - Snap “the Writer” Nederlands
My Saviour: Vertaling in Zweeds en teks - Snap “the Writer” Zweeds
My Saviour: Vertaling in Noors en teks - Snap “the Writer” Noors
My Saviour: Vertaling in Deens en teks - Snap “the Writer” Deens
My Saviour: Vertaling in Hindi en teks - Snap “the Writer” Hindi
My Saviour: Vertaling in Pools en teks - Snap “the Writer” Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van My Saviour - Snap “the Writer” in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst My Saviour
van Snap “the Writer”

Snap “The Writer”
Keep Hope Alive!
My Saviour Lyrics


It’s Snap “The Writer”
Church
in the building


My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God


I ain’t all that holy but a
I’m trying to get there


Dear Lord thank you for bringing me your shield of salvation
I’m still patient
And waiting
And thinking
About your love
So thank you Lord for all of the above
You made my day way much better than what it was
And with the strength you have girded me
Even though that my verses be
Iller and sicker than a new born that’s yawning and just coughing all through the churches seats
As long as I am living I will continue to work for he
That done died on the cross for the sins of people that weren’t free
It’s only he
That keeps my faith higher than the top of a fig tree
Cause he brings peace
He forgives see
The Lord that is
The Lord’s a hit
So I’ll continue to praise and just bless the Lord of gifts
Best believe he recorded this
Reading the bible is one of the main steps to start believing in him
Cause it’s his testimony and proof that proves that he is winning
It’s only God that could fight the gravity we is living
While some people a fight for the amount of love that he is getting

My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God


It’s like I lived in the biblical times
I’m not only lyrical I’m
Preaching Christ for savior
In front of haters
And hoping God awakes them
I’m spiritually rich so I’m hoping that God saves us
Through the suffer and the pain while I’m working for that paper
Preaching to the folks the gospel
In any city that I know
Cause God wants me to be holy and on his side yo
Instead of living the fast life I’m gone die old
And bold
I’m wise so if they ask tell em that I told
You to focus on the positive and read the bible
For answers to your questions

I am not a living legend
But I am one of those guys that let you know that there is heaven
Whenever you follow preacher’s sermons
Then you will begin to learn it
You could throw away the false statement by preaching in churches
To some going to church is
The purpose
Of hiding what’ll happen behind the curtains
We got to go find his words and
Just share it with others who are in need of the Lord of service
I’m a still carry this grateful act
And still remain as grateful as
These grateful dads
That do the opposite of wearing hateful masks
Me as a Christian dawg I’m a face the fact
That having the holy spirit’ll keep you far from the heart that a hater has
I only listen to musicians and rhythms of faithful rappers
And tracks that remind us
And keep us right where the faith is at
As a Christian dawg I will never be ashamed to brag
About the type of things that the savior has
Blessed me with
And if I’m serving God it maybe just
Cause my savior is very rich
In his spirit whenever I worship him for his daily gifts

My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God


I shout to God with loud songs of joy
Whenever I am on record
I’m going to score
With Jesus in my life like I was on the court
Because I got sins that I mention
When asking God for forgiveness
This just how Christ brought me back to remembering
That when you sin
You don’t win
Sinning is never gone end
I won’t bend or break because Jesus is still my own friend
I’m understanding words in sight
Understanding the words in Christ
Jehovah God blessed my life
Jehovah God blessed my sight
And I’m a praise his name till I make it to Heaven’s porch
This the season of praising his name and making the heaven roar
I’ll continue to bless his glorious name
So things could change
And rearrange
In front of me
And just ease to get better boy
And while the devil’s trying to find more of Jesus people to clone
I pray to God for him to stop and leave Jesus people alone
And some people oftenly hate the fact they can’t speak on the phone
With God about the situations and problems that’s going on

My Savior, Jehovah God is
My Savior, Jehovah God

Vertaling in Nederlands van de liedje
My Saviour van Snap “the Writer”

Snap 'The Writer'
Keep Hope Alive!
My Saviour Lyrics


It's Snap “The Writer”
Kerk
in het gebouw


Mijn Redder, Jehovah God is
Mijn Redder, Jehovah God


Ik ben niet zo heilig maar een
Ik probeer daar te komen


Geachte Heer, dank u voor het brengen van uw schild van verlossing
Ik ben nog steeds geduldig
En wacht
En denk na
Over uw liefde
Dus dank u Heer voor al het bovenstaande
U hebt mijn dag veel beter gemaakt dan wat het was
En met de kracht die u me omgordde
Ook al zijn mijn verzen
Zieker en zieker dan een pasgeborene die geeuwt en gewoon hoest door de stoelen van de kerk
Zolang ik leef zal ik voor hem blijven werken
Dat gedaan stierf aan het kruis voor de zonden van mensen die niet gratis waren
Alleen hij
die mijn geloof hoger houdt dan de top van een vijgenboom
Omdat hij vrede brengt
Hij vergeeft zie
De Heer dat is
De Heer is een hit
Dus ik zal blijven prijzen en gewoon zegenen Lord of Gifts
Geloof het beste dat hij dit heeft opgenomen
Het lezen van de bijbel is een van de belangrijkste stappen om in hem te gaan geloven
Omdat het zijn getuigenis en bewijs is dat bewijst dat hij aan het winnen is
Het is alleen God die de zwaartekracht kan bestrijden die we leven
Terwijl sommige mensen vechten om de hoeveelheid liefde die hij krijgt

Mijn Redder, Jehovah God is
Mijn Redder, Jehovah God


Het is alsof ik in de bijbelse tijden leefde
Ik ben niet alleen lyrisch, ik predik Christus voor redder
Voor haters
En in de hoop dat God ze wakker maakt
Ik ben geestelijk rijk, dus ik hoop dat God ons redt
Door het lijden en de pijn terwijl ik voor die krant werk
Het evangelie aan de mensen prediken
In elke stad die ik ken
Omdat God wil dat ik heilig ben en aan zijn zijde sta, yo
In plaats van het snelle leven te leiden, ben ik weggegaan, sterf oud
En vet
Ik ben verstandig, dus als ze het vragen, vertel ze dan dat ik zei
Je moet je concentreren op het positieve en de bijbel lezen
Voor antwoorden op je vragen
Ik ben geen levende legende

Maar ik ben een van die jongens die je laten weten dat er een hemel is
Telkens wanneer je de preken van de predikant volgt
Dan zul je het beginnen te leren
Je zou de valse bewering kunnen weggooien door in kerken te prediken.
Sommigen gaan naar de kerk
Het doel
Om te verbergen wat er achter de gordijnen zal gebeuren
We moeten ga zijn woorden zoeken en
Deel het gewoon met anderen die de Heer van dienst nodig hebben
Ik draag deze dankbare daad nog steeds
En blijf nog steeds zo dankbaar als
Deze dankbare vaders
die het tegenovergestelde doen van het dragen van hatelijke maskers
Ik als christen dawg Ik ben een gezicht van het feit
Dat het hebben van de heilige geest je ver weg zal houden van het hart dat een hater heeft
Ik luister alleen naar muzikanten en ritmes van trouwe rappers
En nummers die ons eraan herinneren
En houd ons waar het geloof is
Als christen zal ik nooit zijn schaamt me om op te scheppen
over het soort dingen dat de redder heeft
mij gezegend
en als Ik dien God misschien gewoon
Omdat mijn redder erg rijk is
In zijn geest wanneer ik hem aanbid voor zijn dagelijkse gaven

Mijn Redder, Jehovah God is
Mijn Redder, Jehovah God


Ik roep tot God met luide liederen van vreugde
Telkens wanneer ik op de plaat sta
ga ik scoren
Met Jezus in mijn leven alsof ik op de rechtbank was
Omdat ik zonden kreeg die ik noem
Toen ik God om vergeving vroeg
Dit is precies hoe Christus me terugbracht om me te herinneren
Dat wanneer jij zondigt
Jij wint niet
Zonden is nooit voorbij
Ik zal niet buigen of breken omdat Jezus nog steeds mijn eigen vriend is
Ik begrijp woorden in zicht
De woorden in Christus begrijpen
Jehovah God zegende mijn leven
Jehovah God zegende mijn gezicht
En ik loof zijn naam totdat ik de veranda van de hemel bereik
Deze het seizoen van het prijzen van zijn naam en het laten brullen van de hemel
Ik zal doorgaan met het zegenen van zijn glorieuze naam
Zodat de dingen kunnen veranderen
En herschikken
Voor mij
En gewoon gemak om beter te worden jongen
En terwijl de duivel probeert meer van Jezus-mensen te vinden om te klonen
, bid ik God dat hij stopt en Jezus mensen met rust laat
En sommige mensen haten vaak het feit dat ze kan niet praten aan de telefoon
Met God over de situaties en problemen die gaande zijn

Mijn Redder, Jehovah God is
Mijn Redder, Jehovah God

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven My Saviour? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Snap “the Writer”

My Saviour: vertaling en teks - Snap “the Writer”

My Saviour

Snap “the Writer” heeft een nieuwe liedje getiteld 'My Saviour' afkomstig van het album 'Keep Hope Alive! (Mixtape)' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Dit is de lijst van de 12 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Snap “the Writer”

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week