S.dreams: Vertaling in Nederlands en tekst - Smolik

De vertaling van S.dreams - Smolik in Nederlands en de originele liedteks
S.dreams: Vertaling in Italiaans en teks - Smolik Italiaans
S.dreams: Vertaling in Engels en teks - Smolik Engels
S.dreams: Vertaling in Spaans en teks - Smolik Spaans
S.dreams: Vertaling in Frans en teks - Smolik Frans
S.dreams: Vertaling in Duits en teks - Smolik Duits
S.dreams: Vertaling in Portugees en teks - Smolik Portugees
S.dreams: Vertaling in Russish en teks - Smolik Russish
S.dreams: Vertaling in Nederlands en teks - Smolik Nederlands
S.dreams: Vertaling in Zweeds en teks - Smolik Zweeds
S.dreams: Vertaling in Noors en teks - Smolik Noors
S.dreams: Vertaling in Deens en teks - Smolik Deens
S.dreams: Vertaling in Hindi en teks - Smolik Hindi
S.dreams: Vertaling in Pools en teks - Smolik Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van S.dreams - Smolik in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst S.dreams
van Smolik

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

Once in my dream
I felt exactly like I was him
And the feeling was strangely familiar
One of those that you can never forget
Even if you're sad in the end

Sinful, daunted, and left alone in disgrace
I know that it wouldn't been my case if I hadn't braced myself for the moment of truth
I woke up and had to choose
Woke up and had to choose

Happily the choice was easy
And my common sense too busy
Trying to figure out where truth begins
I choose not to be afraid to be great
Not to be late to cross any gate
That opens only once in a lifetime
And there's usually no time to think twice
I choose to go three times when no one ever goes at any time
Four times or even more
I want to make sure if I can lift my body above the floor
I know it's not impossible
I choose not to hesitate to go straight
If a friend leads me astray
I'll tell him to go away
There's no other way, innit?
There's no other way
More or less, one big mess

The dream came to end
Got lost
But not without a trace upon my face
I'm aware of who I am
And who I'd rather be
That's it

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

As I lay me down to sleep
Cosy underneath the sheets
Glue my pillow to my cheek
Reality becomes a dream
And as crazy as this may seem
All my dreams are in fact reality
Reality
Let you know this ain't no nonsense, see
It happens quite subconsciously
When my mind goes travelling
Pass time unraveling
Taking my emotions back to where
I used to be a few years ago
Remembering a few peers and foes
And the person I was
It gets kind of scary
Yes, because
Reliving some past situations can get kind of painful
Those days full of no inspiration
Looking at the future with great hesitation
And then, suddenly, I awaken
In a cold sweat, thinking 'damn'
Sleep really is the cousin of death
Just like my man Nas said
But I
Don't let it get to my head like Brand Nub
Instead I get out of bed for some canned brew
Afterwards feeling brand new, put on some Badu
And go back to
The land of snooze
Put on some Badu and go back to
The land of snooze
It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Don't wanna know when I'm awake

It's crazy , dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams
Wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams
Wanna know when I'm awake

It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams


It's crazy, dreams amaze me
Strange dreams, love dreams, hate dreams

Vertaling in Nederlands van de liedje
S.dreams van Smolik

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, hou van dromen, haat dromen
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen, dromen haten
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen, haatdromen
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben

Een keer in mijn droom
voelde ik me precies alsof ik hem was
En dat gevoel was vreemd bekend
Een van degenen die je nooit kunt vergeten
Zelfs als je uiteindelijk verdrietig bent

Zondig, ontmoedigd en alleen gelaten in schande
Ik weet dat het niet mijn als ik me niet had voorbereid op het moment van de waarheid
Ik werd wakker en moest kiezen
Werd wakker en moest kiezen

Gelukkig was de keuze gemakkelijk
En mijn gezond verstand te druk
Proberen te achterhalen waar de waarheid begint
Ik kies ervoor niet bang te zijn om groots te zijn
Niet te laat te komen om een ​​poort over te steken
Die alleen opengaat once in a lifetime
En er is meestal geen tijd voor twee keer inkt
Ik kies ervoor om drie keer te gaan als er nooit iemand komt
Vier keer of zelfs meer
Ik wil zeker weten of ik mijn lichaam boven de vloer kan tillen
Ik weet dat het niet onmogelijk is
Ik kies ervoor om niet te aarzelen om rechtdoor te gaan
Als een vriend me op een dwaalspoor leidt
Ik zal hem zeggen dat hij weg moet gaan
Er is geen andere manier, toch ?
Er is geen andere manier
Min of meer, één grote puinhoop

De droom kwam tot een einde
Verdwaald
Maar niet zonder een spoor op mijn gezicht
Ik weet wie ik ben
En wie ik liever ben
Dat is het

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen , hou van dromen, haat dromen
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, hou van dromen, haat dromen
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben


Terwijl ik me neerleg om te slapen
Gezellig onder de lakens
Lijm mijn kussen op mijn wang
De realiteit wordt een droom
En hoe gek dit ook mag lijken
Al mijn dromen zijn in feite realiteit
Realiteit
Laat je k nu is dit geen no-nonsense, zie.
Het gebeurt nogal onbewust
Als mijn geest op reis gaat
Het verstrijken van de tijd
Mijn emoties terugbrengen naar waar ik vroeger was be een paar jaar geleden
Ik herinner me een paar leeftijdsgenoten en vijanden
En de persoon die ik was
Het wordt een beetje eng
Ja, omdat
Het herbeleven van sommige situaties uit het verleden kan nogal pijnlijk
Die dagen vol zonder inspiratie
Met grote aarzeling naar de toekomst kijken
En dan, plotseling, word ik wakker
In een koud zweet, denkend 'verdomme'
Slaap is echt de neef van de dood
Net zoals mijn man Nas zei
Maar ik
Laat het niet naar mijn hoofd komen zoals Brand Nub
In plaats daarvan kom ik uit bedje voor wat ingeblikt brouwsel
Na afloop voel je je gloednieuw, doe wat Badu aan
En ga terug naar
Het land van snooze
Doe wat Badu aan en ga terug naar
Het land van snooze
Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen, haatdromen
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben

Het is gek , dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen, dromen haten
Ik wil niet weten wanneer ik wakker ben

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen, haatdromen
Wil weten wanneer ik wakker ben

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen
Wil weten wanneer ik wakker ben

Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, hou van dromen, haat dromen


Het is gek, dromen verbazen me
Vreemde dromen, liefdesdromen, haat dromen

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven S.dreams We zijn gelukkig!

Smolik

S.dreams: vertaling en teks - Smolik

S.dreams

We presenteren de tekst en de vertaling van S.dreams, een nieuw lied gecreëerd door Smolik afkomstig van het album 'Smolik 3'

De 7 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

laatste vertalingen en teksten van Smolik

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!