Hades Owl : Vertaling in Nederlands en tekst - Shadows Edge

De vertaling van Hades Owl - Shadows Edge in Nederlands en de originele liedteks

Liedtekst Hades Owl
van Shadows Edge

Some night shit
Some midnight shit
Some 3:33 in the morning shit
Oh yeah
If magic is possible, this is an incantation
Fuck you
Yeah

The Low Shade your own parade with the Hades Owl
Howl from the grave stepped out the fade rocking a grey cowl
I may prowl through the bowels of hell
As bodies fell with the forgotten through its bottomless wells
Ain't hard to tell I'm rotten, choppin noggins with Hobgoblins
Toxins swell as waves from my page, I got a rage problem
I'm Majin Buu, squadrons get chewed like a chocolate bar
Stars get accosted like I tossed em in a caustic tar
Exhausted charge cuz I'd rather starve than feed from lies
Weeping tears of blood that'll flood from my bleeding eyes
As demons hide inside the shadows that my soul cast
Laughin like a wacko made an actual mask of Coal Cash
Its supernatural making shrapnel from your castle bricks
Spittin lightning crackles out my jaw like a basilisk
A vast abyss, you should heat a bath and and slash your wrists
Your bitch can eat shit from my ass, and a swig a glass of piss
You're blasphemous to insist that you could hang with us
Rip the fangs from Fenrir, a menace that's more than dangerous
Slap Angel dust from your halo, put you in a k-hole
You'll wake up to find your bitch on my dick sniffing the yayo
So stay low and pray Coals control ain't signal jammed
Lambs to the Slaugher order a happy meal made of little hands
The ripple expands both ways through the Future Past
Extending multi-dimensions with extensions of nuclear wrath
If Lucifer asks, tell her I ain't got a soul to sell
Might as well slow her roll cuz I already got control of hell
I roll an el and bellow smoke like a chimney formed it
Haunted vicinities, invisibly rock Infinity's gauntlet
Your mind gets daunted when I flaunted my ferocious flows
Foes froze to forfeit forewarned by my horns when they show
I'm so morbid never orbit inside my stretch of flesh
Unless you wanna be torch lit, after an infectious death
Decrepit wretch, I'm a lecherous surgeon
Stretch your labia, and wrap your knot got you rocking a turban
I guzzle a couple of bourbon while biting the head off vermin
I'm certain I didn't write this, it's psychically predetermined
I breathe perversion to leave your uterus hurtin
Got hubris in every bar, DR like Julius Erving
Its truly incursion when I'm surging with tsunami fever
Reapers release the flood, I got a war club made of Gandhi's femur
Ornery demeanor precede your preheated cranium

Homosapien's treat my bar like depleted uranium
Feasting on crazy bums, when defeating their lazy tongues
Bite my style's like eating street, it'll crack the teeth from your baby gums
Your lady cums on my cock like Splash Mountain
A puddle around her ass like I went and smashed a glass fountain
Shouting a battle cry with clamor kept my banners high
The hammer of Odin, split you open like Ronin Samurai
Cadavers lie in the fields, mixing blood with dirt
The hurt that I provide will be a genocide that floods the earth
I was berserk now I'm a few levels worse than that
The true level, wanna hear the devil? then reverse the track
I burst a cap in your face then fuck the exit wound
Was sitting with Christ, smoking an el on the desert dunes
With expert doom the crescent Moon looked like a sharpened fang
Sank my teeth in night from first bite, felt like the darkness sang
Your carcass hangs off meat hooks inside of freezers
Eaters of cold cunts, and for lunch you should try the beaver
Provide the Ether turning the speakers radioactive
Switch it to melee mode spit some crazy flow bat shit
I'll waylay souls, on the crossroads in the Land of Nod
Lion on the prowl the Hades Owl eating the lambs of God

Your styles the unintentional extension of one dimensional
Censor the unconventional, vent till these bums of vegetables
Drenched in the cum from testicles, hence why their bums are stretchable
Benched among the professionals, deaths from the tons of technical
Trenched by the tongues perpetual, spectral of retro spun
The rerun that none could pedestal, Coal the immeasurable one
I am edible by none, you're terribly dumb, I'm incredibly done
When I run with the devil its the next level begun
So I shun to dishevel when I settle the score
So bring that war and watch me tour, for every medal I wore
So I'm more than just defimate when I decimate the fate of clones
Defecate to desecrate when I excavate their bones
I'll extricate your dome aggressive hate prone to devastate homes
On a throne safe eating grapes cuz it emanates Rome
Estimate cavalries for ramparts built with casualties
Body debris shrapnel might as well castle so its hassle free
Supernatural spree emerge from the sea of the Cosmos
Then lodge knows to flee the sight of me like I'm Gods ghost
Or multiple Diablo's, I rob souls from ascending forth
Pop out a corpse like Quato call me Iago when I'm bending thoughts
Open your mind to me in time to see me devour you whole
I control the power, born to tower while you cower below
My soul's sour from witching hour the warlock of night
To blight where I travel spreading a shadow that will blot the light

Vertaling in Nederlands van de liedje
Hades Owl van Shadows EdgeEnkele nacht shit
Sommige middernacht shit
3:33 in de ochtend shit
Oh ja
Als magic is mogelijk, dit is een bezwering
Fuck you
Ja

de Lage Schaduw van uw eigen parade met de Hades Uil
Huilen van het graf stapte uit de fade schommelen een grijze kap
Ik kan sluip door het binnenste van de hel
Als lichamen vielen met de vergeten door haar bodemloze putten
Ain ' t moeilijk om te zeggen ik ben verrot, choppin beugels met Hobgoblins
Toxines zwellen als golven van mijn pagina, ik kreeg een woede-probleem
Ik ben Majin Buu, squadrons voor gekauwd, zoals een chocolade bar
Sterren krijgen aangesproken als ik gooide em in een bijtende teer
Uitgeput kosten cuz ik liever verhongeren dan het voeden van de leugen
Huilen tranen van bloed dat zal overstroming van mijn ogen bloeden
Als demonen zijn verborgen in de schaduwen, die mijn ziel gegoten
Laughin als een idioot een werkelijke masker van Kolen Cash
De bovennatuurlijke maken van granaatscherven van uw kasteel bakstenen
Spittin bliksem gekraak uit mijn kaak als een basilisk
Een enorme afgrond, moet u de warmte van een bad en slash uw polsen
Uw teef kan eet shit uit mijn kont, en een slok van een glas pis
U bent godslasterlijk om te benadrukken dat je zou kunnen hangen met ons op
Rip de giftanden van Fenrir, een dreiging dat is meer dan gevaarlijk
Klap Angel dust van uw halo, zet je in een k-hole
U zult wakker in het vinden van uw teef op mijn lul snuiven van de yayo
Zo laag blijven en bidden Kolen controle ain ' t signaal vastgelopen
Lammeren naar de Slaugher om een happy meal gemaakt van kleine handen
De rimpeling breidt beide manieren door de Toekomst in het Verleden
De uitbreiding van multi-dimensies met extensies van nucleaire toorn
Als Lucifer vraagt, vertel haar dat ik ain ' t got een ziel te verkopen
Misschien ook langzaam haar rol cuz ik heb al de controle van de hel
Ik rol een el en blaten roken als een schoorsteen gevormd het
Haunted omgeving daarvan, onzichtbaar rock Infinity ' s gauntlet
Uw mening wordt zenuwachtig als ik gepronkt mijn woeste stromen
Vijanden bevroor te verbeuren gewaarschuwd door mijn hoorns wanneer ze worden weergegeven
Ik ben zo morbide nooit een baan binnen mijn stuk vlees
Tenzij u wilt worden fakkel aangestoken, na een besmettelijke dood
Vervallen drommel, ik ben een wellustige chirurg
Strek je schaamlippen, en wikkel je de knoop heb je het schommelen van een tulband
Ik brassen een paar van bourbon, terwijl bijt de kop af ongedierte
Ik ben er zeker van dat ik niet dit schrijf, het is psychisch vooraf bepaalde
Ik adem perversie te laat uw baarmoeder hurtin
Heb overmoed in elke bar, DR, zoals Julius Erving
Zijn echt inval als ik met stijgende tsunami koorts
Maaiers laat de zondvloed, ik heb een oorlog club gemaakt van Gandhi ' s femur
Gewone gedrag voorafgaan aan een voorverwarmde schedel

Homosapien is de behandeling van mijn bar zoals verarmd uranium
Feesten op de gekke zwervers, bij het verslaan van hun luie tongen
Bijt mijn stijl is net als het eten van de straat, zal het kraken van de tanden van uw baby tandvlees
Uw vrouw klaarkomt op mijn lul als Splash Mountain
Een plas rond haar kont als ik ging en brak een glas fontein
Schreeuwen een strijdkreet met het rumoer hield mijn banners hoog
De hamer van Odin, split je open als Ronin Samurai
Kadavers liggen in de velden, het mengen van bloed met vuil
De pijn, dat ik geven zal een genocide die overspoelt de aarde
Ik was lijfwacht nu ben ik een paar levels erger dan dat
De ware niveau wil horen van de duivel? vervolgens achteruit de baan
Ik barstte een cap in je gezicht, dan neuken de wond
Zat met Christus, het roken van een el op de woestijn duinen
Met deskundige doom de maansikkel zag eruit als een geslepen fang
Zonk mijn tanden in de nacht van eerste hap, voelde het alsof de duisternis zong
Uw karkas hangt af van vlees haken aan de binnenkant van vriezers
Eters van koude kutjes, en voor de lunch moet je proberen de bever
Bieden de Ether draaien van de luidsprekers radioactieve
Schakel over naar de melee mode spit wat gekke flow bat shit
Ik zal waylay zielen, op het kruispunt in het Land Nod
Leeuw op jacht de Hades Uil eten de lammeren van God

uw stijlen de onbedoelde uitbreiding van een eendimensionale
De Censor van de onconventionele, vent tot deze zwervers van groenten
Gedrenkt in cum van testikels, dus waarom hun bums zijn rekbaar
Benched onder de professionals, overlijdens uit de ton van de technische
Trenched door de tongen eeuwigdurende, spectrale van retro gesponnen
De herneming dat niemand kon sokkel, Kolen de onmetelijke een
Ik ben eetbare door niemand, je bent vreselijk stom, ik ben ongelooflijk gedaan
Wanneer ik met de duivel haar de volgende niveau begonnen
Dus ik vermijd te dishevel wanneer betaal ik de score
Zo brengen dat oorlog en kijken mij tour, voor elke medaille die ik droeg
Dus ik ben meer dan alleen defimate toen ik decimeren het lot van klonen
Poepen te ontheilig toen ik de graven van hun botten
Ik zal je bevrijden van je koepel agressieve haat gevoelig te verwoesten huizen
Op een troon veilig het eten van druiven, want het straalt Rome
Schatting ruiterij voor wallen gebouwd met slachtoffers
Lichaam puin granaatscherven kan net zo goed castle zo van haar gedoe gratis
Bovennatuurlijke spree komen uit de zee van de Kosmos
Dan lodge weet te vluchten voor het aangezicht van mij zoals ik ben Goden geest
Of meerdere van Diablo, ik rob de zielen van oplopende weer
Pop uit een lijk als Quato bel me Iago als ik het buigen van gedachten
Open je geest om mij in de tijd om me te zien verslinden hele
Ik beheers de kracht, geboren te toren terwijl je ineenkrimpen hieronder
Mijn ziel is zuur uit witching hour de tovenaar van de nacht
Om licht waar ik reis het verspreiden van een schaduw die dep het licht

laatste vertalingen en teksten van Shadows Edge

Shadows Edge
Het album Shadows Edge bevat het nummer Hades Owl van Shadows Edge . Dit album is uitgebracht op: 30/11/2015.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album Shadows Edge ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
Intro 0/3
Shadows Edge by Shadows Edge0/3
VR 0/3
Back From Sea by Shadows Edge0/3
Cloud Atlas 0/3
Mask 0/3
Inspired by True Events by Shadows Edge0/3
Empty Shell by Shadows Edge0/3
Futuristic Gat Buster by Shadows Edge0/3
Juggernaut by Shadows Edge0/3
H​.​A​.​T​.​E. 0/3
Excelcior by Shadows Edge0/3
Every Second by Shadows Edge 0/3
Road Is Long by Shadows Edge0/3
Circles in Motion by Shadows Edge0/3
Letters from T.S. Elliot 0/3
Wore Out Our Welcome 0/3
Hades Owl 0/3
Outro 0/3
Tot nu toe heb je
157
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!