Unrequited: Vertaling in Nederlands en tekst - Ruthanne

De vertaling van Unrequited - Ruthanne in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Unrequited - Ruthanne in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Unrequited
van Ruthanne

Oh

I can't believe we came this close
You happy to hold the
When will the stars finally shine in our favour?
I wrote a list of all that I wanted and you appeared
Your heart was open, I was invited

But it was love unrequited
Love, love
Love Love
But it was love unrequited
I wish that I could want you like you want me
I wish that I could want you like you want me
Love love
Love love

I met another, I fell hard
A broken men said I can mend this heart
With that the world was finally ours for the taking
I want the surface and tried to go deeper
He wouldn't jump
See I was the bay and he was invited

But it was love unrequited
Love, love
Love Love
But it was love unrequited
I wish that you could want me like I want you

I wish that you could want me like I want you
Oh love
Love, love, love
Love love
Love love

Oh

Someone to care
Someone to share
To be loved, to be loved oh
I want to feel loved
To be loved oh
To be loved, to be loved oh
I want to feel loved
To be loved oh

But it was love unrequited
I wish that you could want me like I want you
I wish that you could want me like I want you
But it was love unrequited
I wish that I could want you like you want me
I wish that I could want you like you want me
Love, love, love, love

Your heart was open, I was invited
But it was love unrequited

Vertaling in Nederlands van de liedje
Unrequited van Ruthanne

Oh

I kan niet geloven dat we kwamen uit deze buurt
Je gelukkig te houden van de
Wanneer zullen de sterren eindelijk schijnen in ons voordeel?
Ik schreef een lijst van alles wat ik wil en u verschenen
Uw hart was open, ik werd uitgenodigd

But het was een onbeantwoorde liefde
Liefde, liefde
Liefde Liefde
Maar het was een onbeantwoorde liefde
Ik wou dat ik het kon wilt u zoals u wilt dat ik
Ik wou dat ik het kon wilt u zoals u wilt dat ik
Liefde liefde
Liefde liefde

I ontmoet een ander, ik viel hard
Een gebroken mannen zei dat ik het kan repareren het hart,
Met dat de wereld uiteindelijk voor het oprapen
Ik wil het oppervlak en geprobeerd om dieper te gaan
Hij zou niet springen
Kijk, ik was de baai en hij werd uitgenodigd

But het was een onbeantwoorde liefde
Liefde, liefde
Liefde Liefde
Maar het was een onbeantwoorde liefde
Ik wens dat u zou willen van mij zoals ik wil dat je

Ik wens dat u zou willen van mij zoals ik wil dat je
Oh liefde
Liefde, liefde, liefde
Liefde liefde
Liefde liefde

Oh

Someone de zorg
Iemand delen
Om bemind te worden, om bemind te worden, oh
Ik wil geliefd voelen
Om bemind te worden, oh
Om bemind te worden, om bemind te worden, oh
Ik wil geliefd voelen
Om bemind te worden, oh

But het was een onbeantwoorde liefde
Ik wens dat u zou willen van mij zoals ik wil dat je
Ik wens dat u zou willen van mij zoals ik wil dat je
Maar het was een onbeantwoorde liefde
Ik wou dat ik het kon wilt u zoals u wilt dat ik
Ik wou dat ik het kon wilt u zoals u wilt dat ik
Liefde, liefde, liefde, liefde

uw hart open was, werd ik uitgenodigd
Maar het was een onbeantwoorde liefde

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Unrequited We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!