Streetlife: Vertaling in Nederlands en tekst - Screwball

De vertaling van Streetlife - Screwball in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Streetlife - Screwball in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Streetlife
van Screwball

Send corrections to the typist Players

Keep playin' haters, keep hatin' So
Much to say so, little time For
The hood that I pray Haters
I spit you die slow; die; slow; Wash

My hands in some in-scent smoke Pull
A leaf off a tree Flip
It over nothing innocent though City
Split it over to me Hennessey
Spilling over tenements of qb It's
Real or more a day Plenty
Of ways to die Plenty
Of ways to survive Plenty
Of ways gettin' high Straight
Sip the innocent kind And
The rest unjustified with an alibi normal, racquets Undercovers
With heat in their slumber jackets Government
Badges and colored stripe brackets G's
Sittin' pretty like cash and ???Witty
Thugs play out I; obey the writer Ala Swaying
In and out above, and beyond The
Humidity really, got me jittery Cold
Like a barrel of ice Dark
Shadows of life I
Put my head on a pillow di-do-do-ditto, What
Son say you, still know I
Catch a chill flowing through my temple It's
Real simple Good
Faith common, sense six-triple, in the mix Dippin'
Through quick aiming to get you it's; the click [Chorus!

]:For
The thuns each, one to each one son Street
Life is all I know Ways
To move I pay dues I'm; talking to all of you Warfare
Is when you go For
The cash 'cuz I reach for them for them Street
Life is all I know Full
Bellies and cellis close, enemies to siece memories Warfare
Is when you go

Yo
It' Hostyle que pasa No?
Masa tu; eres no problema Cliente

Hah Drama?
With dada is dangerous Bang
With anguish Flame; with a touch Deranged
Ain't enough Gunpowder
Laying on my cuff Call
My bluff The
Streets don't stop it's; like a marry-go-round The
Beats don't stop multiply; various rounds Of
Hard knock bar, locked gates These
Are the brakes Family
Ties without a trace Old
G's sheets of casper toke Premeditated
Plans later dated Haters
Waited with iron plated heat Designed
Made, miraculously dated in deep memory So
countin' dollars Keep
Mine moving scholars of rap With
A lot of gats holla'; back [Chorus!

]:You'll

Win by all means Struggle
For the cream Hustle
By ways of being Don't
Let prophecy end Don't
Let the Po-Po knock me again Don't
Let the 'nine' c freely in sin Missiles
Through your flesh tissue issue Guess
You understand the risk you take Dissed
You on your forehead snake More
Dead weight Pitch
Fork love It's; for coke thugs b
Shuffin' andamp; puffin' huffin'; andamp; puffin' about nothin' Watch
You say I hold against you in the court of law Gun
Firing wall; to wall (
)???closed from burn holes Fires
Turned on my stone kThat 'Cuz!
I gotta eat pockets; so swolled From
Reasons of livin' The
Breath I'm givin' All
The checks I'm scribblin' it's; real baby [Chorus!

]:

Vertaling in Nederlands van de liedje
Streetlife van Screwball

Het verzenden van correcties aan de typiste Spelers

Keep playin' haters, houden hatin' Dus
Veel te zeggen dus weinig tijd Voor
De kap dat ik bid Haters
Ik spit je sterft langzaam; sterven; traag; Wassen

My handen in een geur rook Trek
Een blad uit een boom Flip
Het over niets onschuldige hoewel de Stad
Splitsen over mij Hennessey
Kabila huurkazernes van qb Het is
Real of meer per dag Genoeg
Manieren om te sterven Veel
Manieren om te overleven Veel
Manieren gettin' high Straight
Sip-de onschuldige aard En
De rest ongerechtvaardigde met een alibi normaal, racket-Undercovers
Met warmte in hun slaap jassen Overheid
Badges en gekleurde streep haakjes G ' s
Sittin' pretty zoals cash en????Geestig
Misdadigers uit te spelen ik; gehoorzamen aan de schrijver Ala Zwaaien
In en buiten, boven en buiten De
Vochtigheid echt, heb me zenuwachtig Koud
Als een vat van ijs Donker
Schaduwen van het leven ik
Leg mijn hoofd op een kussen di-do-do-idem, Wat
Zoon zeggen dat je nog steeds weet dat ik
De vangst van een chill stroomt door mijn tempel is
Echt Goed
Geloof common sense 'zes-drie, in de mix Dippin'
Door middel van snelle gericht om u het ' s; klik op [Chorus!

]:Voor
Het grondgebied van thun elk, één aan elke één zoon Street
Het leven is alles wat ik weet Manieren
Om te bewegen ik betalen contributie ik ben; praten met alle van u Oorlogvoering
Wanneer je gaat Voor
De cash 'cuz ik ze voor hen Street
Het leven is alles wat ik weet Volledige
Buik en celis sluiten, vijanden te siece herinneringen Oorlogvoering
Wanneer ga je

Yo
Het' Hostyle que pasa Nee?
Masa tu; eres geen problema Cliente

Hah Drama?
Met dada is gevaarlijk Bang
Met de angst Vlam; met een touch Gestoorde
Niet genoeg Buskruit
Liggend op mijn manchet Oproep
Mijn bluff
Straten niet te stoppen is het; als een trouwen-go-round De
Beats stop niet vermenigvuldigen; verschillende rondes Van
Hard knock-bar, afgesloten poorten Deze
Zijn de remmen Familie
Banden zonder een spoor van Oude
G de lakens van casper toke met voorbedachten rade
Plannen later gedateerd Haters
Wachtte met ijzer verzinkt warmte Ontworpen
Gemaakt, wonder boven wonder, gedateerd diep in het geheugen opgeslagen Zodat
countin' dollars Houden
Mijn bewegende geleerden van rap Met
Veel van de gats-holla'; terug [Refrein!

]:U zult

Win met alle middelen in de Strijd
Voor de crème Drukte
Door verschillende manieren van zijn, niet
Laat profetie einde niet
Laat de Po-Po knock me weer niet
Laat de 'negen' c vrij in de zonde Raketten
Door je vlees weefsel probleem Denk
Begrijp je het risico dat je neemt Dissed
U op uw voorhoofd slang Meer
Dode gewicht Pitch
Vork liefde Het is; voor coke misdadigers b
Shuffin' andamp; papegaaiduiker' huffin'; andamp; papegaaiduiker' over nothin' Horloge
U zegt dat ik tegen u in de rechtbank Pistool
Het afvuren van muur naar muur (
)???gesloten van branden gaten Branden
Draaide op mijn steen kThat 'Cuz!
Ik moet het eten zakken; dus swolled Van
Redenen van livin' De
Adem in ik ben givin' Alle
De controles ben ik scribblin' s; echte baby [Chorus!

]:

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Streetlife We zijn gelukkig!

Screwball

Streetlife: vertaling en teks - Screwball
Screwball in New York City en hip hop groep, met leden Hostyle, KL, Blaq Poet, & Solo. Hun debuut Y2K Het Album werd uitgebracht in 2000 op Tommy Boy Records. Het album is de productie werd behandeld, vooral door Mike Heron en V. I. C. van de Getto Professionals (Beatnuts gelieerde ondernemingen) met extra hulp van New York City grootheden als Pete Rock, Godfather Don, Marley Marl en DJ Premier. Hun tweede album Trouw gevolgd in 2001 op Landspeed Records en Screwed Up, een compilatie van oud en nieuw materiaal in 2004 volgde op Hydra Entertainment.

Streetlife

Streetlife is de nieuwe single vanScrewball afkomstig van het album 'Loyalty' gepubliceerd Zondag 17 November 2019.

Dit is de lijst van de 19 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:
  • Streetlife

laatste vertalingen en teksten van Screwball

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!