Jj Sad: Vertaling in Nederlands en tekst - Rob Sonic

De vertaling van Jj Sad - Rob Sonic in Nederlands en de originele liedteks
Jj Sad: Vertaling in Italiaans en teks - Rob Sonic Italiaans
Jj Sad: Vertaling in Engels en teks - Rob Sonic Engels
Jj Sad: Vertaling in Spaans en teks - Rob Sonic Spaans
Jj Sad: Vertaling in Frans en teks - Rob Sonic Frans
Jj Sad: Vertaling in Duits en teks - Rob Sonic Duits
Jj Sad: Vertaling in Portugees en teks - Rob Sonic Portugees
Jj Sad: Vertaling in Russish en teks - Rob Sonic Russish
Jj Sad: Vertaling in Nederlands en teks - Rob Sonic Nederlands
Jj Sad: Vertaling in Zweeds en teks - Rob Sonic Zweeds
Jj Sad: Vertaling in Noors en teks - Rob Sonic Noors
Jj Sad: Vertaling in Deens en teks - Rob Sonic Deens
Jj Sad: Vertaling in Hindi en teks - Rob Sonic Hindi
Jj Sad: Vertaling in Pools en teks - Rob Sonic Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Jj Sad - Rob Sonic in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Jj Sad
van Rob Sonic

Wretch - head full of nicotine
Vibe dealer with the tip receipt
Hot skipper liquor sticks ravine
Sprayed with the Raid and the Listerine
Clean - now he got his beers he's liable
To hang out of the car with the piercing rifle
Pet peeves and the bleeding Bibles
Let 'em stick two nickles on your ears and eyeholes
Cup - with the tartar chase
Bark with the varmints in the marketplace
For some it's alarming, to the guard it's cake
So to me and Bedelia, this is Father's Day
Spikes with the mice and the worms and snakebit digit
Can you dig it and unearth the aphids?
Riding dirty with the clutch complaining like 'Pour some sugar on this dusty Danish!'
Seek, destroy my arm muscle
Quote the wonderboy 'Keep the pinetar subtle'
Cover bolt in the fold of the eyeball buckle
Streaks on the beak of the What'll
It be when the cook got disease in diners that are filled with the illness of the tea in China
Cold in this mold on the seat beside ya with a rolled up both as a brief reminder
Bitch, you gotta beef with his key components?
Get buried at the beach with the quay patrolmen
Get your geese, tell a teach when a demon's spoken
Sleep in ya Jeep, get ya sneakers stolen
Art from the Mother of Invention harbors
Ill will under my electric parka
You can jet with the set and the pension, partner
But you know I'm still coming to get you, Barbara!
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic

New Eden, the screams lap each other
Free kitty the city stab the stubborn
Train signal tricking these track-huggers
Got a letter for the government?
E-Fax the fuckers

Pass the butter or have it your own way, Sup?
Watering pot and a gold chainsaw
Feed the fever the fact that he go stray dog
The over/under, son, or get clapped in his cocaine loft
Sport, you bore me with flash burners
See that you're a winner or spin in your back stirrups
When it's gassed hit a bog
And you're starting to act nervous
Walking for the wizard who's giving these cats courage
Cold pack against his eyelid shiner
Ball broke beast leave a dime and fiver
211 on the ANT with the manic minors
With the Elvis plate, yellow tape, and Danzig lighters
See, the difference is not chance
Tears, sweat, and blood, and the son of the cult rock fan
Skull and bone and hourly room rocks
Met her at the beach
Leaped out of the blue SWAT van
At my door is the crazy lady
Says she like what she's hearing
But my neighbors hate me
Could I turn it up until they're raising Hades
And then later play some Prince for the 80's babies?
Heard you got it cheap but your hands are broken
And you Got taxed twice for the standard postage
On a glass figurine made of tanker tokens
Sleep in your seats get your Wranglers stolen
Horse for the cattle that my posse killed slow
Tin star plastered to my sloppy silk robe
Boarding up the doors
Check the locks and windows
'Cause I'm clearly not a zombie
But they shot me still,
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic

Vertaling in Nederlands van de liedje
Jj Sad van Rob Sonic

Wretch - hoofd vol nicotine
Vibe dealer met fooi bon
Hete schipper likeur sticks ravijn
Besproeid met de Raid en de Listerine
Clean - nu heeft hij zijn bieren waarvoor hij aansprakelijk is
Om uit de auto te hangen met het doordringende geweer
Dierenpoppetjes en de bloedende bijbels
Laat ze twee stuivers op je oren en ooggaten plakken
Beker - met de tandsteenachtervolging
Blaf met de ongedierte op de markt
Voor sommigen is het alarmerend, voor de bewaker is het taart
Dus voor mij en Bedelia is dit Vaderdag
Spikes met de muizen en de wormen en de slangenbeet cijfer
Kun je het graven en de bladluizen opgraven?
Vies rijden met de koppeling die klaagt als 'Giet wat suiker over deze stoffige Deense!'
Zoek en vernietig mijn armspier
Quote de wonderjongen 'Houd de pinetar subtiel'
Dekselbout in de plooi van de oogbolgesp
Strepen op de snavel van de Wat zal
Het is wanneer de kok ziekte kreeg bij gevulde diners met de ziekte van de thee in China
Koud in deze vorm op de stoel naast je met een opgerolde beide als een korte herinnering
Bitch, je moet beven met zijn belangrijkste componenten?
Word begraven op het strand met de kadewachters
Pak je ganzen, vertel het lesgeven wanneer een demon spreekt
Slaap in je jeep, laat je sneakers stelen
Kunst uit de havens van de moeder van de uitvinding
Ziekte onder mijn elektrische parka
Je kunt met de set vliegen en het pensioen, partner
Maar je weet dat ik je nog steeds kom halen, Barbara!
Het is Rob Sonic
Het is Rob Sonic
Het is Rob Sonic
Het is Rob Sonic

New Eden, de kreten overlappen elkaar
Gratis kat de stad steekt de koppige uit
Treinsignaal bedriegt deze spoor-knuffelaars
Heb je een brief voor de regering?
E-Fax de klootzakken
Geef de boter door of wil het op je eigen manier, Sup?

Gieter en een gouden kettingzaag
Voed de koorts met het feit dat hij een zwerfhond wordt
De over / onder, zoon, of klappen in zijn cocaïnehok
Sport, je verveelt me ​​met flitsbranders
Zie dat je een winnaar bent of s speld in je achterste stijgbeugels
Als het vergast is, raak je een moeras
En je begint nerveus te worden
Lopend voor de tovenaar die deze katten moed geeft
Cold pack tegen zijn ooglid shiner
Bal brak beest laat een dubbeltje en vijf achter
211 op de ANT met de manische minderjarigen
Met de Elvis-plaat, gele tape en Danzig-aanstekers
Zie je, het verschil is geen toeval
Tranen, zweet en bloed, en de zoon van de cultrockfan
Schedel en botten en kamerrotsen per uur
Ontmoet haar op het strand
Sprong uit de blauwe SWAT-bus
Aan mijn deur staat de gekke dame
Ze zegt dat ze het leuk vindt wat ze hoort
Maar mijn buren haten me
Kan ik het harder zetten tot ze Hades grootbrengen
En en later Prince spelen voor de baby's van de jaren 80?
Gehoord dat je het goedkoop hebt, maar je handen zijn gebroken
En je werd tweemaal belast voor de standaard verzendkosten
Op een glazen beeldje gemaakt van tankschipfiches
Slaap in je stoelen, zorg dat je Wranglers gestolen worden.
Paard voor het vee dat mijn posse doodde slo w
Tinnen ster gepleisterd aan mijn slordige zijden gewaad
De deuren instappen
Controleer de sloten en ramen
Omdat ik duidelijk geen zombie ben
Maar ze schoten me still,
Het is Rob Sonic
Het is Rob Sonic
Het is Rob Sonic
Het is Rob Sonic

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Jj Sad We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Jj Sad" is geschreven door Rob Sonic. Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Rob Sonic

Jj Sad: vertaling en teks - Rob Sonic

Jj Sad

Jj Sad is de nieuwe single vanRob Sonic afkomstig van het album 'Defriender'.

Dit is de lijst van de 9 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

laatste vertalingen en teksten van Rob Sonic

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!