Corrections: Vertaling in Nederlands en tekst - Reams

De vertaling van Corrections - Reams in Nederlands en de originele liedteks
Corrections: Vertaling in Italiaans en teks - Reams Italiaans
Corrections: Vertaling in Engels en teks - Reams Engels
Corrections: Vertaling in Spaans en teks - Reams Spaans
Corrections: Vertaling in Frans en teks - Reams Frans
Corrections: Vertaling in Duits en teks - Reams Duits
Corrections: Vertaling in Portugees en teks - Reams Portugees
Corrections: Vertaling in Russish en teks - Reams Russish
Corrections: Vertaling in Nederlands en teks - Reams Nederlands
Corrections: Vertaling in Zweeds en teks - Reams Zweeds
Corrections: Vertaling in Noors en teks - Reams Noors
Corrections: Vertaling in Deens en teks - Reams Deens
Corrections: Vertaling in Hindi en teks - Reams Hindi
Corrections: Vertaling in Pools en teks - Reams Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Corrections - Reams in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Corrections
van Reams

I chose a bad path blinded by the bulky fog
I  found it damn hard tryna find out what was wrong
I’d  melt the crack shard, charring down another bong
Family and rep scar, troublesome the love is gone
Recovery is hard man, everybody slips up
Its  gonna take some time to repair them broken wings bruv
In  and out of rehabs till my plane crash
Just like that I’m heave back into them same traps
Right  then is when I realized I had a problem
Drug dependencies of evil eyes I had to stop them
But now it seems I’m struggling harder than I ever have
Needle in my fucking arms so now there ain’t no heading back
July  2012 ended with a train station
Doped up on xanax bars this would be my vacation
Off my head not knowing where I am at all
Losing all my senses on the bourbon mix of Tramadol
Innocent bystander waiting at the taxi ranks
Thought he was a wife basher gave her one and cracked his face
Person that I’m with, pulls a blade out from his pocket
Slurring as he whispers, I’ma take this faggots wallet
The five cameras were aimed on us constantly
So now I’m getting slammed for aggravated armed robbery
Suddenly, I’m detoxing in a jail house
Drugs sweating out my pores vomit on the jail grounds
Unit seven to the unit eleven
Man all the wrongs that I committed now I truly regretting
Finally bailed out great, tag around my leg thought
Tryna fade the sounds of gates crashing in my headphones
From get go, until true thoughts was formed
Lost a brother and had to walk through storms
Back in court some more, but now a five day trial set
Face to face with the jury mum's ain’t smiling yet
Time to come correct if I make it past this stretch
Arms of sweat start dripping on the carpet wet
The judge he says come back with your verdict please
They found me guilty got smacked when I heard it ghee
Hope for the minimum expecting a huge hit
Four years imprisonment suspended for two years

Truth is that’s one lucky escape
But still I gotta steer clear from all the drugs I create
Nobody's safe in this world collateral damage everywhere
Surrender or burn to ashes they have you very scared
We are the teddy-bears forced to be the misfits
Leaders just pretend to care poisoning our picnic
The worlds twisted, rotten and constricted
Kids go from kick flips to sucking on the pip-lip
That some sick shit man this place a mess
Vids of ISIS on the hit list decapitating heads
Plane shot down from the bluest of skies
No one explains what happened just excuses and lies
What a surprise man, now we on the brink of world war three
Innocents die this ain’t no Tinkerbell story
You think you wise cause you read about the news
But they use your fucking mind you really think that shits the truth
We're all brainwashed, slaves to technology
Stray dogs no logic but trained by authority
They could most probably pay to end poverty
But they would rather spend it and waste it on novelties
Money down the hatch that could have demised torture
The public backing Africa looking to find water
Police brutality, harsh and relentless
See no compassion open fire on defenseless
What the fuck's that? Tell me what the fuck is that
No one can be trusted it’s about time that we cut the crap

I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path, I chose a bad path
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path blinded by the bulky fog
I chose a bad path, I chose a bad path

Vertaling in Nederlands van de liedje
Corrections van Reams

Ik koos een slecht pad, verblind door de dikke mist
Ik vond het verdomd moeilijk om erachter te komen wat er aan de hand was
Ik zou de crack-scherf smelten en een andere waterpijp verkolen
Familie en rep litteken, lastig de liefde is weg
Herstel is moeilijk man, iedereen glijdt weg
Het kost wat tijd om ze gebroken vleugels te repareren, bruv
In en uit ontwenningsklinieken tot mijn vliegtuig crasht
Gewoon op die manier val ik weer in dezelfde valstrikken
Op dat moment besefte ik dat ik een probleem had
Drugsverslaving van boze ogen, ik moest ze stoppen
Maar nu lijkt het erop dat ik harder worstelen dan ik ooit heb gehad
Naald in mijn verdomde armen, dus nu is er geen weg terug
Juli 2012 eindigde met een treinstation
Gedoopt op xanax-bars, dit zou mijn vakantie zijn
Van mijn hoofd, niet wetend waar ik ben
Al mijn zintuigen verliezen op de bourbonmix van Tramadol
Onschuldige omstander wachtend bij de taxistandplaatsen
Dacht dat hij een vrouw was die haar gaf een en kraakte zijn gezicht
Persoon met wie ik samen ben, trekt een bl ade uit zijn zak
Slurpend terwijl hij fluistert, neem ik deze flikkerportemonnee
De vijf camera's waren constant op ons gericht
Dus nu word ik geslagen voor een zware gewapende overval
Plotseling ben ik aan het detoxen in een gevangenishuis
Drugs die mijn poriën uitzweten braken op het gevangenisterrein
Unit zeven naar de unit elf
Man alle fouten die ik nu begaan heb ik echt spijt
Eindelijk geweldig gered, tag rond mijn been gedachte
Tryna vervaagt het geluid van poorten die in mijn koptelefoon slaan
Vanaf het begin, totdat echte gedachten werden gevormd
Verloor een broer en moest door stormen lopen
Terug in de rechtbank nog wat, maar nu een proefperiode van vijf dagen
Oog in oog met de jury, mama glimlacht nog niet
Tijd om te corrigeren als ik het haal voorbij dit stuk
Zweetarmen beginnen nat op het tapijt te druipen
De rechter zegt: kom alsjeblieft terug met je vonnis
Ze vonden dat ik schuldig was, werd geslagen toen ik het hoorde ghee
Hoop voor het minimum dat een enorme hit verwacht
Vier jaar s gevangenisstraf van twee jaar

De waarheid is dat dat een gelukkige ontsnapping is
Maar toch moet ik uit de buurt blijven van alle drugs die ik maak
Niemand is overal veilig in deze wereld collaterale schade
Overgave of tot as verbranden ze hebben je erg bang
Wij zijn de teddyberen die gedwongen worden de buitenbeentjes te zijn
Leiders doen net alsof ze erom geven onze picknick te vergiftigen
De werelden zijn verwrongen, verrot en ingesnoerd
Kinderen gaan van kickflips naar zuigen op de pip-lip
Dat een of andere zieke man deze plek een puinhoop heeft
Vids van ISIS op de hitlijst onthoofde hoofden
Vliegtuig neergeschoten vanuit de blauwste hemel
Niemand legt uit wat er is gebeurd, alleen excuses en leugens
Wat een verrassing, nu staan ​​we op de rand van de derde wereldoorlog
Innocents sterven, dit is geen Tinkerbell-verhaal
Denk je je wijs omdat je over het nieuws leest
Maar ze gebruiken je verdomde verstand, je denkt echt dat dat de waarheid is
We zijn allemaal gehersenspoeld, slaven van technologie
Zwerfhonden geen logica maar getraind door autoriteit
Ze zouden hoogstwaarschijnlijk kunnen betalen om een ​​einde te maken aan armoede
Maar ze geven het liever uit en verspillen het aan nieuwigheden
Geld door het luik dat marteling had kunnen doen verdwijnen
Het publiek dat Afrika steunt op zoek naar water
Politiegeweld, hard en meedogenloos
Zie geen medeleven open vuur op weerlozen
Wat is dat in godsnaam? Vertel me wat de fuck is dat
Niemand kan worden vertrouwd, het wordt tijd dat we de rotzooi eruit halen

Ik koos een slecht pad, verblind door de dikke mist
Ik koos een slecht pad pad verblind door de dikke mist
Ik koos een slecht pad verblind door de dikke mist
Ik koos een slecht pad, ik koos een slecht pad
Ik koos een slecht pad verblind door de dikke mist
Ik koos een slecht pad, verblind door de dikke mist
Ik koos een slecht pad, verblind door de dikke mist
Ik koos een slecht pad, ik koos een slecht pad

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Corrections We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!