Drum Life: Vertaling in Nederlands en tekst - Ray Ray Beats

De vertaling van Drum Life - Ray Ray Beats in Nederlands en de originele liedteks
Drum Life: Vertaling in Italiaans en teks - Ray Ray Beats Italiaans
Drum Life: Vertaling in Spaans en teks - Ray Ray Beats Spaans
Drum Life: Vertaling in Frans en teks - Ray Ray Beats Frans
Drum Life: Vertaling in Duits en teks - Ray Ray Beats Duits
Drum Life: Vertaling in Portugees en teks - Ray Ray Beats Portugees
Drum Life: Vertaling in Russish en teks - Ray Ray Beats Russish
Drum Life: Vertaling in Nederlands en teks - Ray Ray Beats Nederlands
Drum Life: Vertaling in Zweeds en teks - Ray Ray Beats Zweeds
Drum Life: Vertaling in Noors en teks - Ray Ray Beats Noors
Drum Life: Vertaling in Deens en teks - Ray Ray Beats Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Drum Life - Ray Ray Beats in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Drum Life
van Ray Ray Beats

Drugs and the dragoons
The daisies and the daffodils are blooming
Everything is blue, less human, more spiritual, like
A fear of riding bikes, my girlfriend left me and that ain't right
Rip tight up on the microphone, it makes me feel less alone
And when I hold it to my chest, it works like a stethoscope
Yeah, I'm gettin' drunk because I'm upset
Blame it on the passing waves of natural disasters
Everlasting days, I say 'swears not prayers'
Cause the one I love is simply not there and I care
Cascades of landscape change and handshake
At the thought of caught up drowning in a lake
I'm a concrete brick, I'm high stakes
With the lilacs and snakes
If they really cared about you
They would love you when you made mistakes
I'm face-to-face with amazing grace laced in laserblades
Baby, blood is in my mouth, you can have a taste
One kiss, then I vanish like a drunken wish
Bandages don't heal the damage, they only cover it
One kiss, then I'm under the abyss
I care a lot, but I act like I don't give a fuckin' shit

Hide abbreviations in the script
Lie to people chasing dreams
Tell them, 'You could be the same as me'
Breaking free is easy
Breaking back in is more appealing
Once I'm off the floor, I touch the ceiling
Hide abbreviations in the script
Lie to people chasing dreams
Tell them, 'You could be the same as me'
Breaking free is easy
Breaking back in is more appealing
That's exactly how I'm feeling

Cold world, spiral out of control
Contrast is stark from a bath of light to a cavern dark
Battlestar vernacular, Tabitha's out of character
Acting all promiscuous and shitting on commitments
Truth is in the chitlins, Rubik's Cube of women
Superglue the truth onto a buoy, send it swimmin'
Lend me a hand, my man, I need a ship of friends
We can drink beers from here to where the river ends
Sick of trends, on a mission to believe again
And when I die I'll bridge the gap between our middle men
Get offended, make amends, babe, make it in a lake
Bake a cake that says, 'Fuck your birthday'
Stay awake, play the games until your pay is taken
At least the booze is cheap and all this food to eat
And she's still rude to me, but I'm accustomed to it
I'm not a number, I'm a name with some trust issues
What's this fuse? Touch it, it combusts, misuse
Of the gift that I was given on that short bus
And when the Porsche comes to get me
I'll be chilling with my bling on
Performing all my sing-songs

Hide abbreviations in the script
Lie to people chasing dreams
Tell them, 'You could be the same as me'
Breaking free is easy
Breaking back in is more appealing
Once I'm off the floor, I touch the ceiling
Hide abbreviations in the script
Lie to people chasing dreams
Tell them, 'You could be the same as me'
Breaking free is easy
Breaking back in is more appealing
That's exactly how I'm feeling

Vertaling in Nederlands van de liedje
Drum Life van Ray Ray Beats

Drugs en de dragoons
De madeliefjes en de narcissen staan in bloei
Alles is blauw, minder menselijk, meer spirituele, zoals
Een angst van fietsen, mijn vriendin liet me en dat hoort niet
Rip strak op de microfoon, het maakt me minder alleen voelen
En als ik houd het op mijn borst, het werkt als een stethoscoop
Ja, ik ben gettin' dronken want ik ben verdrietig
De schuld geven aan de passerende golven van natuurrampen
Eeuwige dagen, ik zeg 'zweert niet gebeden'
Oorzaak the one I love is er gewoon niet en ik zorg
Cascades de verandering van het landschap en handdruk
Bij de gedachte gevangen verdrinken in een meer
Ik ben een betonblok, ik ben high stakes
Met de seringen en slangen
Als ze echt om over u
Ze zal van je houden als je fouten gemaakt
Ik ben een face-to-face met amazing grace geregen in laserblades
Baby, er is bloed in mijn mond, kunt u een voorproefje
Een kus, dan moet ik verdwijnen als een dronken wilt
De zwachtels niet genezen van de schade, die zij alleen betrekking hebben op het
Een kus, dan ben ik onder de afgrond
Ik geef veel, maar ik handelen als ik don 't give a fuckin' shit

Hide afkortingen in het script
Liegen om mensen jagen dromen
Vertel hen, 'zou U het zelfde als mij'
Breaking free is eenvoudig
Het breken van de rug in is aantrekkelijker
Zodra ik uit de grond, ik raak het plafond
Verbergen van de afkortingen in het script
Liegen om mensen jagen dromen
Vertel hen, 'zou U het zelfde als mij'
Breaking free is eenvoudig
Het breken van de rug in is aantrekkelijker
Dat is precies hoe ik me nu voel

Cold wereld, spiraal uit de hand
Het Contrast is groot met een bad van lichte naar een donkere grot
Battlestar volkstaal, Tabitha ' s uit tekens
Handelt alle promiscue en poepen op verbintenissen
De waarheid is in de chitlins, Rubik ' s Cube van vrouwen
Secondelijm de waarheid op een boei, stuur het swimmin'
Leen mij een hand, mijn man, ik moet een schip van vrienden
We drinken bier van hier naar daar waar de rivier eindigt
Ziek van trends, op een missie om het geloof weer
En als ik sterf zal ik het overbruggen van de kloof tussen onze middelste mannen
Beledigd, goedmaken, babe, maken het in een meer
Bak een taart die zegt: 'Neuk je verjaardag'
Wakker blijven, het spelen van de spellen tot uw loon is genomen
Ten minste de drank is goedkoop en al dit voedsel te eten
En ze is nog steeds onbeleefd tegen mij, maar ik ben gewend aan het
Ik ben geen nummer, ik ben een naam met een beetje vertrouwen kwesties
Wat is dit zekering? Raak het, het combusts, misbruik
Van het cadeau dat ik kreeg op die bus
En als de Porsche komt om mij
Ik zal koelen met mijn bling op
Het uitvoeren van al mijn zingen-nummers

Hide afkortingen in het script
Liegen om mensen jagen dromen
Vertel hen, 'zou U het zelfde als mij'
Breaking free is eenvoudig
Het breken van de rug in is aantrekkelijker
Zodra ik uit de grond, ik raak het plafond
Verbergen van de afkortingen in het script
Liegen om mensen jagen dromen
Vertel hen, 'zou U het zelfde als mij'
Breaking free is eenvoudig
Het breken van de rug in is aantrekkelijker
Dat is precies hoe ik me nu voel

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Drum Life We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!