The Warring Twins: Vertaling in Nederlands en tekst - Primitive Reason

De vertaling van The Warring Twins - Primitive Reason in Nederlands en de originele liedteks
The Warring Twins: Vertaling in Italiaans en teks - Primitive Reason Italiaans
The Warring Twins: Vertaling in Engels en teks - Primitive Reason Engels
The Warring Twins: Vertaling in Spaans en teks - Primitive Reason Spaans
The Warring Twins: Vertaling in Frans en teks - Primitive Reason Frans
The Warring Twins: Vertaling in Duits en teks - Primitive Reason Duits
The Warring Twins: Vertaling in Portugees en teks - Primitive Reason Portugees
The Warring Twins: Vertaling in Russish en teks - Primitive Reason Russish
The Warring Twins: Vertaling in Nederlands en teks - Primitive Reason Nederlands
The Warring Twins: Vertaling in Zweeds en teks - Primitive Reason Zweeds
The Warring Twins: Vertaling in Noors en teks - Primitive Reason Noors
The Warring Twins: Vertaling in Deens en teks - Primitive Reason Deens
The Warring Twins: Vertaling in Hindi en teks - Primitive Reason Hindi
The Warring Twins: Vertaling in Pools en teks - Primitive Reason Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Warring Twins - Primitive Reason in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Warring Twins
van Primitive Reason

We're gonna take a day, we're gonna name it pay day
I'll come around your way and you and I will play
Games
You and me and God we got dust to settle
Regardless of the odds we're gonna burst the bubble
Worth the trouble
A new time come, face the double
Beneath a burning sun, pace the rubble
Until I'm done with the one that has done me the one
Wrong
All along through these long dimensions
Since I woke up to this energy
I've been looking for a hook up to this synergy
So I can look up how to love all my enemies
The greatest weapon from above that will let me be
A message from the one that will set me free from this
Heat
I both need and bleed dimensions
I'm a find you no matter what you do twin
I know what you can do and I rebel against the hell I
Was through
In the past when I asked will you give me a rest
A rest from this test, you just laughed at your best
I'm not impressed by your restlessness
An excess I expect to arrest
Next time we meet undersea we both hold our breath
And in that freezing cold we gonna know duress
This dimension
You'll say take me away from this place

I need to get away from disgrace
I need to feel clean so I can see your true face
I stare into space and I call your name
I'm small and I'm tame, I know my true blame
Save me this shame
Good things come to those who wait
Bad things come to those who hate
So we relate
I'm a help you no matter what you do twin
I know what you can do and I rebel against the hell I
Was through
In the past when I asked will you give me a rest
A rest from this test, you just laughed at your best
You laughed
From your foul breath black clouds form
Cast shadows a million years long
I see they hover above
I work continuous labor and love
And send this song and this prayer above
We belong here, we were born here
Our ancestors songs were sung here
Yea I'm a save you no matter what you do twin
I know what you can do and I rebel against the hell I
Was through
Come to pass when I get your best, arrest
Arrest this test
I laugh

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Warring Twins van Primitive Reason

We gaan een dag nemen, we noemen het betaaldag
Ik kom langs jouw kant en jij en ik zullen spelen
Games
Jij en ik en God, we hebben stof afrekenen
Ongeacht de kans dat we de zeepbel laten barsten
De moeite waard
Een nieuwe tijd komt, sta oog in oog met de dubbel
Onder een brandende zon, loop door het puin
Totdat ik klaar ben met degene die mij degene heeft gedaan die mij degene heeft gedaan
Fout
De hele tijd door deze lange dimensies
Sinds ik wakker werd met deze energie
ben ik op zoek naar een aansluiting op deze synergie
Zodat ik kan opzoeken hoe ik van al mijn vijanden kan houden
Het grootste wapen van boven dat me zal laten zijn
Een bericht van degene die me vrij van deze
hitte
Ik heb zowel dimensies nodig als bloeden
Ik vind je, wat je ook doet tweeling
Ik weet wat je kunt doen en ik rebelleer tegen de hel Ik
was klaar
In het verleden, toen ik vroeg of je me wat rust wilt geven
Rust van deze test, je lachte gewoon op je best
Ik ben niet onder de indruk van je rusteloosheid
Een teveel dat ik verwacht te arresteren
De volgende keer dat we elkaar onder water ontmoeten, houden we allebei onze adem in
En in die vrieskou zullen we dwang kennen
Deze dimensie
Je zult zeggen: neem ik weg van deze plek
Ik moet wegkomen van schande

Ik moet me schoon voelen, zodat ik je ware gezicht kan zien
Ik staar in de ruimte en ik roep je naam
ik ben klein en ik ben tam, ik ken mijn echte schuld
Bespaar me deze schaamte
Goede dingen komen voor degenen die wachten
Slechte dingen komen voor degenen die haten
Dus we relateren
Ik help je, wat je ook doet tweeling
Ik weet wat je kunt doen en ik rebelleer tegen de hel die ik
was door
In het verleden toen ik het vroeg wil je me wat rust geven
Rust van deze test, je lachte gewoon op je best
Je lachte
Vanuit je slechte adem vormen zich zwarte wolken
Werpen schaduwen van een miljoen jaar lang
Ik zie ze boven zweven
Ik werk continu aan werk en liefde
En stuur dit lied en dit gebed naar boven
We horen hier, we zijn hier geboren
Onze voorouders liedjes w ere hier gezongen
Ja, ik red je, wat je ook doet tweeling
Ik weet wat je kunt doen en ik rebelleer tegen de hel die ik
door was
Kom tot stand arresteer als ik je best krijg.
Arresteer deze test
Ik lach

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Warring Twins We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!