Razor Blades: Vertaling in Nederlands en tekst - Prevail

De vertaling van Razor Blades - Prevail in Nederlands en de originele liedteks
Razor Blades: Vertaling in Italiaans en teks - Prevail Italiaans
Razor Blades: Vertaling in Engels en teks - Prevail Engels
Razor Blades: Vertaling in Spaans en teks - Prevail Spaans
Razor Blades: Vertaling in Frans en teks - Prevail Frans
Razor Blades: Vertaling in Duits en teks - Prevail Duits
Razor Blades: Vertaling in Portugees en teks - Prevail Portugees
Razor Blades: Vertaling in Russish en teks - Prevail Russish
Razor Blades: Vertaling in Nederlands en teks - Prevail Nederlands
Razor Blades: Vertaling in Zweeds en teks - Prevail Zweeds
Razor Blades: Vertaling in Noors en teks - Prevail Noors
Razor Blades: Vertaling in Deens en teks - Prevail Deens
Razor Blades: Vertaling in Hindi en teks - Prevail Hindi
Razor Blades: Vertaling in Pools en teks - Prevail Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Razor Blades - Prevail in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Razor Blades
van Prevail

Malia May andamp; Prevail
Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Prevail
Death charge, extra large, play you like a deck of cards
Jokers wild aces, hide razor blades on the street
Focus now, Spasefase, Ol’ City Rocker beats
Focus now, Spasefase, Ol’ City Rocker beats
VIP, REB, AIL
Compared to me you’re mute, compute, dude you can’t speak or spell
Cannonball Crush, hush all my critics
Dust to ash, back to the future, I’ll be back in a minute
The Victorian DeLorean prototype
Silverback gorilla/guerrilla warfare when I smash the mic
Ghost in the afterlife, transparent apparitions
Cops on the walkie-talkie talking ‘bout my position
Send in the air support, high speed chase
freeways, I don’t need no place
This is hell on earth, won’t be safe
Release EPs like New York mixtapes
Spasefase, yeah!
Malia May andamp; Prevail
Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorbladesDeep water circles by dorsal fins, coral reefs
Barracudas, piranhas
Mortal sins, no relief
Freddy versus Jason, Elm Street, Friday thirteenth
Yeah my name’s Prevail so that’s why I won’t face defeat
Cannonball Crush like a passenger train
Lady’s see me then go gaga, but that’s not my name
Rocks cut your face, baseball bat your brains
No, not that again. Aim, take shot at fame, bang!
When the battle axe swings y’all gonna feel it
So much blood on the floor and the ceiling
Butcher knives and cleavers
Give the lives to the reaper, reunite with the people
Stop breathing, when the oxygen stop
Your heartbeat starts to beat like Planet Rock
So I’m popping the lock then I’m robbing the safe
I’ma talk how I want
This project Spasefase, yeah!
Malia May andamp; Prevail
Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades


Dancing on a street of razorblades

Dancing on a street of razorblades

Vertaling in Nederlands van de liedje
Razor Blades van Prevail

Malia May andamp; Prevail
Dansen op een straat met scheermesjes

Dansen op een straat met scheermesjes


Dansen op een straat met scheermesjes

Dansen op een straat met scheermesjes


Overwinnen
Death charge, extra groot, speel je als een pak kaarten
Jokers wilde azen, verberg scheermesjes op de straat
Focus nu, Spasefase, Ol 'City Rocker beats
Focus nu, Spasefase, Ol' City Rocker beats
VIP, REB, AIL
In vergelijking met mij ben je stom, bereken, kerel, je kunt niet spreken of spellen
Cannonball Crush, zwijg al mijn critici
Stof tot as, terug naar de toekomst, ik ben zo terug
Het Victoriaanse DeLorean-prototype
Zilverruggorilla / guerrillaoorlog als ik de microfoon kapot maak
Geest in het hiernamaals, transparante verschijningen
Politieagenten op de walkietalkie praten over mijn positie
Stuur de luchtsteun in, snelle achtervolging
snelwegen, ik heb geen plaats nodig
Dit is de hel op aarde, het zal niet veilig zijn
Release EP's zoals New York mixtapes
Spasefase, ja h!
Malia May andamp; Prevail
Dansen op een straat met scheermesjes

Dansen op een straat met scheermesjes


Dansen op een straat met scheermesjes


Dansen op een straat met scheermesjesDiepe watercirkels door rugvinnen, koraalriffen
Barracuda's, piranha's
Doodzonden, geen verlichting
Freddy versus Jason, Elm Street, vrijdag dertiende
Ja, mijn naam is Prevail, dus daarom zal ik geen nederlaag lijden
Cannonball Crush als een passagierstrein
Dame zie me dan ga gaga, maar dat is niet mijn naam
Rotsen snijden je gezicht, honkbalknuppel je hersens
Nee, dat niet weer. Richt, schiet op roem, knal!
Als de strijdbijl zwaait, zul je het voelen
Zoveel bloed op de vloer en het plafond
Slagersmessen en hakmessen
Give de levens voor de reaper, herenigen met de mensen
Stop met ademen, wanneer de zuurstof stopt
Je hartslag begint te kloppen als Planet Rock
Dus ik doe het slot open en dan beroof ik de veilig
Ik praat hoe ik wil
Dit project Spasefase, ja!
Malia May andamp; Prevail
Dansen op een straat met scheermesjes

Dansen op een straat met scheermesjes


Dansen op een straat met scheermesjes

Dansen op een straat met scheermesjes

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Razor Blades We zijn gelukkig!

Prevail

Razor Blades: vertaling en teks - Prevail
Voorrang is een 4-tijd Juno Award winnende Canadese hip hop kunstenaar opgegroeid in Victoria, British Columbia, en is gevestigd in Vancouver, British Columbia.

Razor Blades

We presenteren de tekst en de vertaling van Razor Blades, een nieuw lied gecreëerd door Prevail afkomstig van het album 'Spasefase EP' gepubliceerd Woensdag 16 September 2020

Het album bestaat uit 6 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:
  • I Am Power

laatste vertalingen en teksten van Prevail

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!