Arsenico: Vertaling in Nederlands en tekst - Piste

De vertaling van Arsenico - Piste in Nederlands en de originele liedteks
Arsenico: Vertaling in Italiaans en teks - Piste Italiaans
Arsenico: Vertaling in Engels en teks - Piste Engels
Arsenico: Vertaling in Spaans en teks - Piste Spaans
Arsenico: Vertaling in Frans en teks - Piste Frans
Arsenico: Vertaling in Duits en teks - Piste Duits
Arsenico: Vertaling in Portugees en teks - Piste Portugees
Arsenico: Vertaling in Russish en teks - Piste Russish
Arsenico: Vertaling in Nederlands en teks - Piste Nederlands
Arsenico: Vertaling in Zweeds en teks - Piste Zweeds
Arsenico: Vertaling in Noors en teks - Piste Noors
Arsenico: Vertaling in Deens en teks - Piste Deens
Arsenico: Vertaling in Hindi en teks - Piste Hindi
Arsenico: Vertaling in Pools en teks - Piste Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Arsenico - Piste in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Arsenico
van Piste

Yeah, 2k18, Piste al Mic, Yeh, yeh yeh yeh yeh yeh


Ricordi mamma, stavo nella mia stanza
Ogni rima che facevo tramutava in tolleranza
Ero veloce sottovoce al buio
Prendevo uno schiaffo e poi porgevo l'altra guancia quando avrei dovuto darli un pugno
Scrivo un testo per farlo sentire vostro
Questo è il mio posto
Anche con il conto in rosso
I miei testi? lacrima sul foglio che diventa inchiostro
Randy orton, quando arrivo sopra questo beat
Sogno una donna che gira per casa in lingerie
Vieni contro me e parli strano tipo epitesi
Penna omicida e metto il papillon, steve mcqueen
Dò uno schiaffo verbale che poi ti vedo in 2D
Ah, tu sparami
Faccio il moonwalking sulla luna come fossi Jurij Gagarin
Tu amami
E ti calpesto come il tappeto di Aladin
Mirati e salvati
Proverbiale come Solomon
Segno in porta ma non sono Kolarov
La mia rima nella riga droga alternativa Toradol
Ti sigillo sotto terra Grant Morrison

Dolore mi scorre nelle vene
Sei Il mio arsenico, il mio arsenico
Io e la strada non restiamo più assieme
E non è questo quello che mi merito.


Col mio veleno io ti mando in cielo bon voyage
Richiedo un big joint e un bicchiere di champagne
Vedo finti voi tra miseria e nobiltà
E tutto questo si fa strada tra la mia città

Immane a questa immune
Strade a queste crune
Su un foglio punte scure
La mia penna non illude
Ricordi stavi con me
Per te, Per 3
In questa storia io sono Hannibal Lecter
Nella mia testa ho un trimetro come Solone
Varco il mare a piedi non Gesù ma Poseidone
Tu in macchina coi fori come Al Capone
Mia madre sorrideva ma dietro c'era un dolore
Stronzo mi hai tradito
Ma non m'hai mai scalfito
Resti muto all'occhio del ciclone Buster Keaton
Il padre riempie l'armadio di forze
Lei di borse
Suo figlio di forse
Ma non son mai corrisposte
Ricordo solo quando stavo solo nella stanza
Quando il mondo si riempiva solo di ignoranza
Ma è un lavoro? Foglio e penna e un poco di ganja
Il rap è una figa spaziale e bacia sulla guancia

Dolore mi scorre nelle vene
Sei Il mio arsenico, il mio arsenico
Io e la strada non restiamo più assieme
E non è questo quello che mi merito


Già piove
Canta storie a squarcia gola mentre squarcia gole ai canta storie
Veleno si muove tra le foglie
Scrivo arsenico attraverso le tue vie respiratorie. BRA

Vertaling in Nederlands van de liedje
Arsenico van Piste

Ja, 2k18, Piste al Mic, Yeh, yeh yeh yeh yeh yeh


Onthoud mama, ik was in mijn kamer
Elk rijm dat ik deed veranderde in tolerantie
Ik fluisterde snel in het donker
Ik sloeg en keerde de andere wang toe terwijl ik ze had moeten slaan
Ik schrijf een tekst om hem het jouwe te laten voelen
Dit is mijn plek
Zelfs met de rekening in het rood
Mijn teksten? scheur op het papier dat inkt wordt
Randy Orton, als ik over dit ritme heen kom
droom ik van een vrouw die door het huis loopt in lingerie
Kom tegen me aan en praat over een vreemd soort epithese
Moordende pen en ik leg de vlinderdas, steve mcqueen
Ik geef een verbale klap die ik je dan in 2D zie
Ah, je schiet me neer
Ik maanwandeling op de maan alsof ik was Jurij Gagarin
Je houdt van me
En ik loop op je als het tapijt van Aladin
Gericht en gered
Spreekwoordelijk als Solomon
Teken in de deur maar ik ben Kolarov niet
Mijn rijm in de alternatieve medicijnlijn Toradol
Ik verzegel je ondergronds Grant Morrison

Pijn stroomt door mijn aderen
Jij bent mijn arseen, mijn arseen
De weg en ik zijn niet meer samen
En dit is niet wat ik verdien.


Met mijn gif stuur ik je naar de hemel bon voyage
Ik heb een grote joint en een glas champagne nodig
Ik zie je nep tussen ellende en adel
En dit alles baant zich een weg door mijn stad

Immane voor dit immuunsysteem
Straten voor deze ogen
Op een vel met donkere punten
Mijn pen bedriegt niet
Herinneringen die je bij me was
Voor jou, voor 3
In dit verhaal ben ik Hannibal Lecter
In mijn hoofd heb ik een trimeter zoals Solon
Ik steek de zee over te voet, niet Jezus maar Poseidon
Jij in de auto met gaten zoals Al Capone
Mijn moeder glimlachte maar erachter was pijn
Lul, je hebt me verraden
Maar je hebt me nooit gekrast
Jij blijf zwijgen bij de Eye of the Storm Buster Keaton
De vader vult de kast met kracht
Zij met tassen
Haar zoon misschien
Maar ze worden nooit betaald
Ik alleen weet je nog dat ik alleen in de kamer was
Toen de wereld alleen gevuld was met onwetendheid
Maar is het een baan? Pen en papier en een beetje ganja
Rap is een ruimtekutje en kussen op de wang

Pijn stroomt door mijn aderen
Jij bent mijn arseen, mijn arseen
De weg en ik zijn niet meer samen
En dat is niet wat ik verdien


Het regent al
Zing verhalen uit hun keel terwijl ze de keel scheuren naar zing verhalen
Gif beweegt door de bladeren
Ik schrijf arseen door je luchtwegen. BEHA

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Arsenico? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Arsenico" is geschreven door Piste. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.