To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Nederlands en tekst - Phora

De vertaling van To The People I Needed, Thank You For Leaving - Phora in Nederlands en de originele liedteks
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Italiaans en teks - Phora Italiaans
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Engels en teks - Phora Engels
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Spaans en teks - Phora Spaans
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Frans en teks - Phora Frans
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Duits en teks - Phora Duits
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Portugees en teks - Phora Portugees
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Russish en teks - Phora Russish
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Nederlands en teks - Phora Nederlands
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Zweeds en teks - Phora Zweeds
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Noors en teks - Phora Noors
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Deens en teks - Phora Deens
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Hindi en teks - Phora Hindi
To The People I Needed, Thank You For Leaving: Vertaling in Pools en teks - Phora Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van To The People I Needed, Thank You For Leaving - Phora in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst To The People I Needed, Thank You For Leaving
van Phora

Love can make you cold
Learn to love the pain that makes you grow
Feels like in my soul
It hit different when I'm sittin' here alone all by myself
I still be hopin' that your lyrics are for me, not no one else
To tell the truth I still got love for you but need to love myself
Say you put me through, you think I hate you but I don't I care
I still be hopin' that you happy
All that front left you in the backseat, without me, yeah
You can't mention me, don't at me
You was wrong but I ain't angry, mm-mmm


Yeah
Sorry that it took so long had to find the right words for the right song
Had to go away for a while, I was workin' on mysеlf, tryna right wrongs
Dealin' with these dеmons in my head but an angel kept tellin' me to stay strong, yeah
Now I'm back home, in the studio, with the gang workin' all night long, yeah
So how can I fail?
Seven figure checks, come straight to the mail
They would always say I'd be dead or in jail
No label, no deal, I ain't takin' no L's
In the Hills but I'm thinking 'bout the A
City where I come from, they don't really play
So the Glocks stay tucked, streets ain't safe
Devil want my soul so I gotta pray, yeah I gotta pray
Been hurt, been left, been stepped on
Killed the game, eight years, still slept on
Been jumped, been shot, been stabbed
So the Escalade bulletproof, nigga all teflon
In the hills doin' drugs with a model chick
I know my lifestyle wrong, I ain't proud of it
Lost touch with my faith, I was in a dark place this year
But I'm blessed to be out of it
Trips to Greece, trips to Turks and Caic'
Galleria shoppin' in the H
Roses in a kitchen table vase
Just to see a smile on mama's face
Lost my auntie back in February
Drown myself in vodka cranberry
Crazy last thing I ever told her, was 'Auntie, I just wanna be legendary'
It's a lot on my mind, I don't say much
Lost a lot this year, know it's been tough
It's no trust, it's no love and I'm still numb
And I feel like my day ones switched up
Back then I had to wait in the front

Now I walk straight to the back of the club
People scream my name, DJ showin' love
Make me think back to the times I was
I lost my bro a block from where I stay
I was down, they left without a trace
Billboards in the cities that I lay
Now they look up and they see my face
Almost lost my life a couple times
They gon' have to work it double time
Hospitals rehabilitation, thinking back, man those were troubled times
I'm lost and I'm still hurt
Had a hard time findin' my self worth
Still struggle with addictions and even though I'm distant
I think I'm learnin' how to put myself first
'Cause I could've OD from the nosebleed
It's cocaine in my blood, why I don't sleep
Mix all kinda pills with the codeine
I was runnin' from it all, know it don't seem
Like that on Instagram but my life ain't perfect
I just hope you see beneath the surface, uh
Put my pain and my life in these verses
Really I'm just hopin' that it's worth it
Look, 'fore I'm back for the people again
McLaren outside, got the keys to the Benz
Poppin' champagne on another rooftop
With a blunt screamin', 'Fuck the police and the pigs'
I ain't had shit to believe in
They saw me dyin' and they left me here bleedin'
Pleadin' to God for the answers, the problems I'm facin'
'Cause most of this shit is deceivin', but
I'm happy I'm here and I'm breathin'
Life taught me all lessons come with a meanin'
Everything happens to you for a reason
To the people I needed, thank you for leavin'

Love can make you cold
Learn to love the pain that makes you grow
Feels like in my soul
What ain't meant for you gotta let it go
Gotta let it go, yeah
Tryna hit your phone, yeah
Callin' it goes nowhere, nowhere, no
Oh, oh, ooh, ooh

Vertaling in Nederlands van de liedje
To The People I Needed, Thank You For Leaving van Phora

Liefde kan je koud maken
Leer lief te hebben van de pijn waardoor je groeit
Het voelt als in mijn ziel
Het raakt anders als ik hier alleen zit, helemaal alleen
Ik hoop nog steeds dat je teksten voor mij zijn, niet voor iemand anders
Eerlijk gezegd heb ik nog steeds liefde voor je, maar moet ik mezelf liefhebben
Stel dat je me doorverbindt, je denkt dat ik je haat maar Het kan me niet schelen
Ik hoop nog steeds dat je gelukkig bent
Al dat front liet je achter op de achterbank, zonder mij, ja
Je kunt me niet noemen, niet bij me
Je had het mis, maar ik ben niet boos, mm-mmm


Ja
Sorry dat het zo lang duurde om de juiste woorden voor de goede te vinden lied
Ik moest een tijdje weggaan, ik was aan het werken aan mijn leven, probeer goede fouten te maken
Omgaan met deze demonen in mijn hoofd, maar een engel bleef me vertellen om sterk te blijven, ja
Nu ben ik weer thuis, in de studio, met de bende die de hele nacht aan het werk is, ja
Dus hoe kan ik falen?
Zeven cijfercontroles, rechtstreeks naar de post
Ze zou altijd zeggen dat ik zou zijn dood of in de gevangenis
Geen label, geen deal, ik neem geen L's
In the Hills maar ik denk aan de A
Stad waar ik vandaan kom, ze doen het niet niet echt spelen
Dus de Glocks blijven verscholen, straten zijn niet veilig
De duivel wil mijn ziel, dus ik moet bidden, ja ik moet bidden
Gewond, achtergelaten, getrapt
Doodde het spel, acht jaar, sliep nog steeds
Ben gesprongen, neergeschoten, gestoken
Dus de Escalade kogelvrij, nigga alle teflon
In de heuvels drugs doen met een model meid
Ik weet dat mijn levensstijl verkeerd is, ik ben er niet trots op
Ik verloor het contact met mijn geloof, ik bevond me dit jaar op een donkere plek
Maar ik ben gezegend dat ik er niet meer ben
Uitstapjes naar Griekenland, uitstapjes naar Turks en Caic '
Galleria shoppin' in the H
Rozen in een keukentafelvaas
Gewoon om een ​​glimlach op mama's gezicht te zien
Verloor mijn tante in februari
Verdrink mezelf in wodka cranberry
Het gekke laatste dat ik haar ooit heb verteld, was 'Tante, ik wil gewoon legendarisch zijn'
Ik denk er veel aan, dat doe ik niet zeg niet veel
Verloren een veel dit jaar, weet dat het moeilijk was
Het is geen vertrouwen, het is geen liefde en ik ben nog steeds verdoofd
En ik heb het gevoel dat mijn dagveranderingen zijn veranderd

Toen moest ik wachten in de voorkant
Nu loop ik regelrecht naar de achterkant van de club
Mensen schreeuwen mijn naam, DJ showin 'love
Laat me terugdenken aan de tijd dat ik was
Ik verloor mijn bro een blok van waar ik verblijf
Ik was naar beneden, ze vertrokken spoorloos
Billboards in de steden die ik lag
Nu kijken ze op en zien ze mijn gezicht
Bijna mijn leven verloren een paar keer
Ze zullen er dubbel voor moeten werken
Ziekenhuizen revalideren, terugdenkend, man, dat waren moeilijke tijden
Ik ben verdwaald en ik ben nog steeds gewond
Had het is moeilijk om mijn eigenwaarde te vinden
Ik worstel nog steeds met verslavingen en hoewel ik afstandelijk ben
denk ik dat ik leer hoe ik mezelf op de eerste plaats kan zetten
Omdat ik een OD had kunnen van de bloedneus
Het is cocaïne in mijn bloed, waarom ik niet slaap
Meng allerlei soorten pillen met de codeïne
Ik rende van alles, weet dat het niet lijkt
Zoals dat op Instagram, maar mijn leven is niet perfect
Ik hoop alleen dat je onder de oppervlakte kijkt, eh
Zet mijn pijn en mijn leven in deze verzen
Echt, ik hoop maar 'dat het het waard is
Kijk,' voordat ik weer terug ben voor de mensen
McLaren buiten, kreeg de sleutels van de Benz
Poppin 'champagne op een ander dak
Met een bot schreeuwen, 'Neuk de politie en de varkens'
Ik heb niets gehad om in te geloven
Ze zagen me doodgaan en ze lieten me hier bloeden
Smeken bij God om de antwoorden, de problemen die ik tegenkom
Omdat de meeste van deze shit bedrieglijk is, maar
ik ben blij dat ik hier ben en ik adem
Het leven heeft me geleerd alle lessen hebben een betekenis
Alles gebeurt met je met een reden
Aan de mensen die ik nodig had, bedankt voor je vertrek

Liefde kan je koud maken
Leer van de pijn te houden die je doet groeien
Het voelt als in mijn ziel
Wat niet voor jou bedoeld is, moet het loslaten
Moet het loslaten, ja
Tryna hit your telefoon, ja
Bellen gaat nergens heen nergens, nee
Oh, oh, ooh, ooh

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven To The People I Needed, Thank You For Leaving We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "To The People I Needed, Thank You For Leaving" is geschreven door Phora. Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Phora

To The People I Needed, Thank You For Leaving: vertaling en teks - Phora
Marco Archer, ook wel bekend als Phora, is geboren en getogen in de stad Anaheim, Californië, waar hij op zevenjarige leeftijd begon met rap na het opnemen van zijn eerste nummer met zijn vader. Tijdens zijn jeugd werd Phora sterk beïnvloed door zowel zijn vader als graffiti om muziek te maken.

To The People I Needed, Thank You For Leaving

To The People I Needed, Thank You For Leaving is de nieuwe single vanPhora afkomstig van het album 'With Love 2'.

Het album bestaat uit 15 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
  • See The Truth*

Andere albums van Phora

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Bury Me With Dead Roses.

laatste vertalingen en teksten van Phora

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!