La9x: Vertaling in Nederlands en tekst - People Under The Stairs

De vertaling van La9x - People Under The Stairs in Nederlands en de originele liedteks
La9x: Vertaling in Italiaans en teks - People Under The Stairs Italiaans
La9x: Vertaling in Engels en teks - People Under The Stairs Engels
La9x: Vertaling in Spaans en teks - People Under The Stairs Spaans
La9x: Vertaling in Frans en teks - People Under The Stairs Frans
La9x: Vertaling in Duits en teks - People Under The Stairs Duits
La9x: Vertaling in Portugees en teks - People Under The Stairs Portugees
La9x: Vertaling in Russish en teks - People Under The Stairs Russish
La9x: Vertaling in Nederlands en teks - People Under The Stairs Nederlands
La9x: Vertaling in Zweeds en teks - People Under The Stairs Zweeds
La9x: Vertaling in Noors en teks - People Under The Stairs Noors
La9x: Vertaling in Deens en teks - People Under The Stairs Deens
La9x: Vertaling in Hindi en teks - People Under The Stairs Hindi
La9x: Vertaling in Pools en teks - People Under The Stairs Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van La9x - People Under The Stairs in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst La9x
van People Under The Stairs

Yo, ayayay, Thes One, man
You know, the other day I was thinking about, man
The great shit we had coming up, dude, you know?
All that West Coast music? You know, the NWA all the way all the way down to The Pharcyde… remember that, man? Mark Love used to spin that shit, dude, it was… yeah, yeah, you know what I'm talking about, man, you know? Slapping some skin at Unity, know what I mean? Checking out them girls at them parties, you know? It was all lovely, man
I was just thinking about it the other day, man… lotta people, you know, they always wanna know… yeah… they wanna know…


Why do I call myself a nigga you ask me?
A product of , NWA
They told me it was KDAY, man, you know I celebrated
Picture DJ Pooh and King Tee getting faded
Before I grabbed the mic, before I got drunk
I was Low Profiling with the funky stuff
I'm from the , paid my dues and all that
I knew that rhyme pays, Raider hats were ball caps
In 1988, Mixmaster Spade
One time, gaffled him up before I got laid
More bounce to the ounce, and I say what counts
I took the funk at a young age in large amounts
Screaming, 'Compton's in the house!'
Bobby Jimmy with a critter, not a quitter
The number one West Coast hitter
From Fellowship to DJ Quik, Second To None
Bitch betta have my money!, young niggas having fun
The booty up, the booty up, you can do the booty up!
Jeanine, she's a dick fiend, stepping to the dope-fiend beat
Never came Too Short, see, I was born to Mack
And I was sworn to rap, a year after '84
Bumping my shit loud, my mama banging on the door
With the '6 in the morning, police at my door
Fresh Adidas squeak across the bathroom floor'
Now here we go, you gotta play this
'Gangsta gangsta!', that's what they yelling
You better get ready, I'm fitting to act a fool
Cause the Boys in the Hood are always hard
Red or blue, cuz or blood, it just don't matter
Once upon a time in the projects, yo!
This is for the homies, you can get the ducksick…
This is for the homies, you can get the ducksick…

We had Quality Electronics, belt drives
Numarks, LinearTechs, and Geminis
Melrose, Cracker Breaks, gotta share fries
Mark Luv, Bigga B, Unity Lines

Goof Troop, Majestics, CBS, Hex
USC house party trying to have sex
Gang truce, blue and red, letting off lead
Cut Chemists' striped shirt, four-foot dreads
Big Gulps, beedi smoke, wiling at school
PeAkMiJu on the avenue, ooh!
Hieroglyphics, Plan B, kickflipping ollies
While Mona Lisa sing along to 5 O'Clock Follies
Rob One's trunk and doubles of Chief Rocka
Pasadena swap, low offer, Mustapha
4-track Tascam, ping-ponging tracks
Ben's red Corolla with the system in the back
Oh, what a Bizarre Ride, backpack, pants sagging
Hanging out on Pico, why does Martin keep bagging?
Rap Sheet, Backseat, nickel-sack beats
Down-low hookups, freestyling at 3
Like Magic Mountain swap meet, Fresh Jive jeans
I was dreaming when I wrote this, remembering the scene
And , how I love you all, and how much you all mean
I was dreaming when I wrote this, just thinking of the scene
With the world, world ultimate, hot potato, hot, hot potato
Yo' mama's so fat , sunbeams, bright side dreams
Listen up, check it, E-Rule's about to wreck it
Pen predator, et cetera, yeah right
Class clown, what time is it?
Make room, for the beats, and beats that bump
Make room, for the something, something and bump
Make room for the mixtapes…
But now I'm an MC… I got the Latin lingo

!

Yeah, man, that's what I'm talking about… You know, school them suckas, man, let 'em know where we come from, you know? It ain't about all that ol' wack shit they hearing, it's about what we bring to 'em, you know what I mean?

C'mon, uh c'mon, uh c'mon, uh, !
C'mon, uh c'mon, uh c'mon, and in the Bay!
C'mon, uh c'mon, uh c'mon, uh… uh c'mon
Do the Sen Dog dance, y'all… yo…
Uh, do the Sen Dog dance, y'all… c'mon…
Do the Sen Dog!
Do the Sen Dog!
Do the Sen Dog!

Vertaling in Nederlands van de liedje
La9x van People Under The Stairs

Yo, ayayay, Thes One, man
Weet je, laatst dacht ik aan, man
De geweldige shit die we hadden, kerel, weet je?
Al die West Coast-muziek ? Weet je, de NWA helemaal tot aan The Pharcyde ... weet je nog, man? Mark Love draaide die shit vroeger, kerel, het was ... ja, ja, weet je waar ik het over heb, man, weet je? Unity een klap geven, weet je wat ik bedoel? Die meisjes op die feestjes bekijken, weet je? Het was allemaal mooi, man.
Ik zat er laatst aan te denken, man ... Veel mensen, weet je, ze willen het altijd weten ... ja ... ze willen het weten ...


Waarom noem ik mezelf een nigga, vraag je me?
Een product van, NWA
Ze vertelden me dat het KDAY was, man, je weet dat ik vierde
Foto DJ Pooh en King Tee vervaagden
Voordat ik de microfoon pakte, voordat ik dronken werd
Ik was Low Profiling met de funky dingen
Ik kom uit de, betaalde mijn contributie en zo
Ik kende dat rijm pays, Raider-hoeden waren balpetten
In 1988, Mixmaster Spade
Een keer, gaffelde ik hem voordat ik werd gelegd
Meer stuiteren naar het ounce, en ik zeg wat telt
I nam de funk op jonge leeftijd in grote hoeveelheden
Schreeuwend: 'Compton's in the house!'
Bobby Jimmy met een beest, geen opgever
De nummer één West Coast-slagman
Van Fellowship tot DJ Quik, Second To None
Bitch betta have my money !, young provence having fun
The booty up, the booty up, you can do the booty up!
Jeanine, ze is een pikfanaat, stapt op de dope-fiend beat
Kwam nooit te kort, zie, ik ben geboren uit Mack
En ik werd gezworen te rapen, een jaar na '84
shit luid, mijn mama bonkt op de deur
Met de '6 in de ochtend, politie aan mijn deur
Frisse Adidas piept over de badkamervloer'
Nu hier gaan we, je moet dit spelen
'Gangsta gangsta!', dat is wat ze schreeuwen
Maak je maar klaar, ik ben gepast om een ​​dwaas te doen
Want de Boys in the Hood zijn altijd moeilijk
Rood of blauw, cuz of bloed, het maakt gewoon niet uit
Er was eens in de projecten, yo!
Dit is voor de homies, je kunt de eendenziekte krijgen ...
Dit is voor de homies, you can get the ducksick ...

We hadden kwaliteit elektronica, riemaandrijvingen
Numarks, LinearTechs en Geminis
Melrose, Cracker Breaks, gotta share fries
Mark Luv, Bigga B, Unity Lines

Goof Troop, Majestics, CBS, Hex
USC-huisfeest probeert seks te hebben
Gangwapenstilstand, blauw en rood, laat de leiding los
Cut Chemists ' gestreept shirt, dreadlocks van 1,20 meter
Big Gulps, beedi smoke, gewillig op school
PeAkMiJu on the Avenue, ooh!
Hiërogliefen, Plan B, kickflipping ollies
Terwijl Mona Lisa zingt samen met 5 O'Clock Follies
Rob One's kofferbak en dubbels van Chief Rocka
Pasadena swap, lage aanbieding, Mustapha
4-track Tascam, pingpongtracks
Ben's rode Corolla met het systeem achterin
Oh, wat een bizarre rit, rugzak, broek slappe
Hangend op Pico, waarom blijft Martin zakken?
Rap Sheet, Backseat, nickel-sack beats
Down-low hookups, freestyling om 3 uur
Zoals Magic Mountain swap meet, Fresh Jive jeans
Ik droomde toen ik dit schreef, me de scène herinnerend
En, wat hou ik van jullie allemaal , en hoeveel bedoelen jullie allemaal
Ik droomde toen ik dit schreef, denkend aan de scène
Met de wereld, wereld ultieme, hete aardappel, hete, hete aardappel
Yo 'mama's so dik, zonnestralen, zonnige dromen
Luister, controleer het, E-regel staat op het punt het te vernielen
Pen-roofdier, enzovoort etera, ja klopt
Klasse clown, hoe laat is het?
Maak ruimte voor de beats, en beats die bult
Maak plaats voor het iets, iets en bult
Maak ruimte voor de mixtapes ...
Maar nu ben ik een MC ... Ik heb het Latijnse jargon

!

Ja, man, daar heb ik het over ... Weet je, school die sukkels, man, laat ze weten waar we vandaan komen, weet je? Het gaat niet om al die gekke shit die ze horen, het gaat om wat we ze brengen, weet je wat ik bedoel?

Kom op, uh kom op, uh kom op , uh,!
Kom op, uh kom op, uh kom op, en in de baai!
Kom op, uh kom op, uh kom op, uh ... uh c ' ma
Doe de Sen Dog-dans, jullie ... yo ...
Uh, doe de Sen Dog-dans, jullie ... kom op ...
Doe de Sen Dog!
Doe de Sen Dog!
Doe de Sen Dog!

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven La9x? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "La9x" is geschreven door Christopher Portugal e Michael Turner. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

People Under The Stairs

La9x: vertaling en teks - People Under The Stairs

La9x

People Under The Stairs heeft een nieuwe liedje getiteld 'La9x' afkomstig van het album 'Stepfather' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Dit is de lijst van de 12 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:
  • Tuxedo Rap

laatste vertalingen en teksten van People Under The Stairs

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week