19 - 12'’ Version: Vertaling in Nederlands en tekst - Paul Hardcastle

De vertaling van 19 - 12'’ Version - Paul Hardcastle in Nederlands en de originele liedteks
19 - 12'’ Version: Vertaling in Italiaans en teks - Paul Hardcastle Italiaans
19 - 12'’ Version: Vertaling in Engels en teks - Paul Hardcastle Engels
19 - 12'’ Version: Vertaling in Spaans en teks - Paul Hardcastle Spaans
19 - 12'’ Version: Vertaling in Frans en teks - Paul Hardcastle Frans
19 - 12'’ Version: Vertaling in Duits en teks - Paul Hardcastle Duits
19 - 12'’ Version: Vertaling in Portugees en teks - Paul Hardcastle Portugees
19 - 12'’ Version: Vertaling in Russish en teks - Paul Hardcastle Russish
19 - 12'’ Version: Vertaling in Nederlands en teks - Paul Hardcastle Nederlands
19 - 12'’ Version: Vertaling in Zweeds en teks - Paul Hardcastle Zweeds
19 - 12'’ Version: Vertaling in Noors en teks - Paul Hardcastle Noors
19 - 12'’ Version: Vertaling in Deens en teks - Paul Hardcastle Deens
19 - 12'’ Version: Vertaling in Hindi en teks - Paul Hardcastle Hindi
19 - 12'’ Version: Vertaling in Pools en teks - Paul Hardcastle Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van 19 - 12'’ Version - Paul Hardcastle in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst 19 - 12'’ Version
van Paul Hardcastle

In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war but it wasn't
It was different in many ways, as so were those that did the fighting
In World War II the average age of the combat soldier was 26
In Vietnam he was 19
In-in-in Vietnam he was 19
The shooting and fighting of the past two weeks continued today
25 miles west of Saigon
I really wasn't sure what was going on
Ni-ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
In Vietnam the combat soldier typically served
A twelve month tour of duty
But was exposed to hostile fire almost everyday
Ni-ni-ni 19, Ni-ni-ni 19
Hundreds of thousands of men who saw heavy combat
In Vietnam were arrested since discharge
Their arrest rate is almost twice that of non-veterans of the same age
There are no accurate figures of how many of these men
Have been incarcerated
But a Veterans Administration study
Concludes that the greater of vets
Exposure to combat could more likely affect his chances
Of being arrested or convicted
This is one legacy of the Vietnam War
All those who remember the war
They won't forget what they've seen
Destruction of men in their prime
Whose average was 19
De-de-destruction
De-de-destruction
War, war
De-de-destruction, wa, wa, war, wa, war, war
De-de-destruction
War, war
After World War II the men came home together on troop ships

But the Vietnam vet often arrived home within 48 hours of jungle combat
Perhaps the most dramatic difference between
World War II and Vietnam was coming home
None of them received a hero's welcome
None of them received a heroes welcome, none of them, none of them
Ne-ne-ne, ne-ne-ne, none of them, none of them, none of them
None of them received a hero's welcome
None of them received a hero's welcome
According to a Veteran's Administration study
Half of the Vietnam combat veterans suffered from what
Psychiatrists call
Post-Traumatic-Stress-Disorder
Many vets complain of alienation, rage or guilt
Some succumb to suicidal thoughts
Eight to ten years after coming home
Almost eight hundred thousand men are still fighting the Vietnam War
De-de-destruction
Ni-ni-ni 19, 19, ni19 19
19, 19, 19, 19
Ni-ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
When we came back it was different, everybody wants to know
'How'd it happened to those guys over there
There's gotta be something wrong somewhere
We did what we had to do
There's gotta be something wrong somewhere
People wanted us to be ashamed of what it made us
Dad had no idea what he went to fight and he is now
All we want to do is come home
All we want to do is come home
What did we do it for?
All we want to do is come home
Was it worth it

Vertaling in Nederlands van de liedje
19 - 12'’ Version van Paul Hardcastle

In 1965 leek Vietnam gewoon weer een buitenlandse oorlog, maar het was niet
Het was in veel opzichten anders, net als degenen die aan de strijd voerden
In de Tweede Wereldoorlog was de gemiddelde leeftijd van de gevechtssoldaat 26 jaar.
In Vietnam was hij 19
In-in-Vietnam was hij 19
Het schieten en vechten van de afgelopen twee weken gingen vandaag door
25 mijl ten westen van Saigon
Ik wist echt niet zeker wat er aan de hand was
Ni-ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
In Vietnam diende de gevechtssoldaat meestal
Een diensttour van twaalf maanden
Maar werd bijna elke dag blootgesteld aan vijandig vuur
Ni-ni-ni 19, Ni-ni-ni 19
Honderdduizenden mannen die zware gevecht
In Vietnam werden gearresteerd sinds ontslag
Hun arrestatiegraad is bijna tweemaal zo hoog als dat van niet-veteranen van dezelfde leeftijd
Er zijn geen nauwkeurige cijfers over hoeveel van deze mannen werd opgesloten
Maar een studie van de Veterans Administration
concludeert dat de grotere dierenartsen
Blootstelling aan de strijd waarschijnlijker zijn kansen
om gearresteerd of veroordeeld te worden
Dit is een erfenis van de oorlog in Vietnam
Allen die zich de oorlog herinneren
Ze zullen niet vergeten wat ze hebben gezien
Vernietiging van mannen in hun prime
Wiens gemiddelde 19 was
Vernietiging
Vernietiging
Oorlog, oorlog
Vernietiging, wa, wa, oorlog, wa, oorlog, oorlog
De-de-vernietiging
Oorlog, oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de mannen samen thuis op troepenschepen
Maar de Vietnam dierenarts kwam vaak binnen 48 uur na jungle-gevechten thuis.

Misschien wel het meest dramatische verschil tussen
de Tweede Wereldoorlog en Vietnam was thuiskomen
Geen van hen werd welkom geheten door een held
Geen van hen ontving een helden welkom, geen van hen, geen van hen
Ne-ne-ne, ne-ne-ne, geen van hen, geen van hen, geen van hen
Geen van hen ontving een helden welkom
Geen van hen kreeg het welkom van een held
Volgens een studie van de Veteran's Administration
leed de helft van de Vietnam-veteranen onder wat
psychiaters noemen
Posttraumatische stressstoornis
Veel dierenartsen klagen over vervreemding, woede of schuldgevoel
Sommigen bezwijken voor zelfmoordgedachten
Acht tot tien jaar na thuiskomst
Bijna acht Honderdduizend man vechten nog steeds in de Vietnamoorlog
De-de-destructie
Ni-ni-ni 19, 19, ni19 19
19, 19, 19, 19
Ni- ni-ni 19, 19, ni-19 19
19, 19, 19, 19
Toen we terugkwamen was het anders, iedereen wil weten
'Hoe is het gebeurd met die jongens daar
Er moet ergens iets mis zijn
We hebben gedaan wat we moesten doen
Er moet ergens iets mis zijn
Mensen wilden dat we ons schaamden voor wat het van ons maakte
Papa had geen idee waarvoor hij ging vechten en hij is nu
Alles wat we willen is naar huis komen
Het enige wat we willen is naar huis komen
Waar hebben we het voor gedaan ?
We willen alleen maar naar huis komen.
Was het het waard

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven 19 - 12'’ Version We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!