Ditty : Vertaling in Nederlands en tekst - Paperboy

De vertaling van Ditty - Paperboy in Nederlands en de originele liedteks
Ditty : Vertaling in Italiaans en teks - Paperboy Italiaans
Ditty : Vertaling in Engels en teks - Paperboy Engels
Ditty : Vertaling in Spaans en teks - Paperboy Spaans
Ditty : Vertaling in Frans en teks - Paperboy Frans
Ditty : Vertaling in Duits en teks - Paperboy Duits
Ditty : Vertaling in Portugees en teks - Paperboy Portugees
Ditty : Vertaling in Russish en teks - Paperboy Russish
Ditty : Vertaling in Nederlands en teks - Paperboy Nederlands
Ditty : Vertaling in Zweeds en teks - Paperboy Zweeds
Ditty : Vertaling in Noors en teks - Paperboy Noors
Ditty : Vertaling in Deens en teks - Paperboy Deens
Ditty : Vertaling in Hindi en teks - Paperboy Hindi
Ditty : Vertaling in Pools en teks - Paperboy Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Ditty - Paperboy in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Ditty
van Paperboy

Yo, this is how I'm comin' for the nine-deuce
Another fat-ass track, so Rhythm D, pour the orange juice
And let's relax while sippin' on 'gnac, because it's like that
I'm conscious of hoes, so Paperboy use prophylactic
I wear a jimmy for the skimmy that's in the long trench
Front row seat, so, yo, I know she's on the nine inch
Just to get a piece of the green, but she's an undertaker
Not knowin' that Paper is a motherfuckin' heartbreaker
Many say I flow, but yo, had to have a breakdown
Paid in full, so now you know why my belly's round
Pickin' it right back up and scoopin' up crowds just like a steam shovel
Not from the ghetto, but yo, take me to another level
Let the beat ride, but hold on to your woman, G
'Cause now that I'm rich, so many bitches wanna do me
It make a nigga say 'Damn'
I'm finally taxin' more than your nigga Sam
Now let me speak with the weak, I mean the rookies
My time is held up extremely for cookies
Just let me clock this grip in ninety-two
And you don't bother me and I sure enough won't bother you
And, uhh, you just watch a nigga flowin' like Niagara
Think before you step, because these lyrics just might stab ya
Although I'm labeled with the black fade
It's gold Ds on my four and gold 'lex 'cause I got it made
I broke the beat up once again because I had to
And just like Jody Watley, baby girl, I can have you
Just let me work this track, and yo, any way is OK
Your place or mine, all night until the next day
I gotta keep steppin', lethal weapon can't fuck with Paper
And those who oppose know how it goes when you catch the vapors
I dropped The Nine Yards to let you know I have the stamina
You wasn't movin' quick enough, so the Ditty damaged ya
And now I'm a captain, but yo, my peoples don't say 'aye-aye'
Walkin' around the deck with more spinach than Popeye
Shootin' this gift 'cause pushin' birds ain't my best friend
Although I'm strapped with a motherfuckin' MAC-10, hook

Do the ditty if you want to
Because then I can see if I want you
Just do the ditty, ditty if you want to
Because then I can see if I want you
Just do the ditty, ditty if you want to
Because then I can see if I want you
Just do the ditty, ditty if you want to
Because then I can see if I want you


Now here we go, from the top, second verse of the same song
With the conclusion, hoes should be happy for the ding-dong
And since a nigga clock a grip, G
It's like every nigga that I see be like, 'Do you remember me?'
A hustler and it's known, with more hoes than Lego
Keep 'em chunky like Prego, so niggas leggo my Eggo
I have a tendency to flow, start off with my own groove and
Pick up the mic and all of a sudden I see ass movin'
Guess it's like magic, and Paperboy is the magician
If I was a vacuum I'd be suckin' up competition
Let it ride again, and yo, believe I got my own thing
Straight Bahama hoes, so miss me with the chicks from Soul Train
And I'm a break my note, just to show up tokin'
So have the zags when I scoop 'em 'cause we bud smokin'
A black man tryin' to make it and that ain't no fair
But just like BeBe and CeCe, I'll take you there
Now let's take a trip to another land
Clock a grip, come back and watch the hoes tan
Jump in the Lex-o, and roll out to my cabin
Believe me, my nigga, more hoes than you can imagine
All on the ding-a-ling, just because the gold rings
But I'm like 'what's up witcha?', you ain't seen a damn thing
Make sure you got the jim hat, strapped for protection
Because to me, my life is more than my erection
And give me a hand, if you a fan, it ain't over yet
'Cause doin' the Ditty with Paperboy makes the ocean sweat
Leave you kinda startled like the funk off of Fritos
Make you man jealous, while hoes cheese like Doritos
It ain't my fault, I lay the pipe but with concern, and
I ain't from Mount Vernon, but a nigga's money-earnin'
Hooked up with Rhythm, he dropped a track and it faded
So I spit some game, put it on wax, and we made it
Now we just chillin', clockin' a grip on the overseas
But watch out for Paper, 'cause he's takin' out the wanna-bes
Gettin' his clown, outta town, 'cause it's only right
But not with the chickens, I'm double Platinum and my show is tight
And don't disagree, and then jock, 'cause that's a pity
Just bob your head for Platinum-boy and the Ditty
Yeah
And to the niggas from Cisum
My nigga Jazz
My nigga Shay
Reddy Red
My engineer, the Slicksta
Nine-out

Vertaling in Nederlands van de liedje
Ditty van Paperboy

Yo, dit is hoe ik kom voor de negen-deuce
Nog een dik nummer, dus Rhythm D, giet het sinaasappelsap
En laten we ontspannen terwijl we nippen aan 'gnac, want het is als dat
ik ben me bewust van schoffels, dus Paperboy gebruikt profylactisch
Ik draag een jimmy voor de skimmy in de lange loopgraaf
Stoel op de eerste rij, dus ik weet dat ze op de negen zit inch
Gewoon om een ​​stukje groen te bemachtigen, maar ze is een begrafenisondernemer
Weet niet dat Paper een motherfuckin 'hartenbreker is
Velen zeggen dat ik flow, maar yo, ik moest instorten
Volledig betaald, dus nu weet je waarom mijn buik zo rond is
Pak het meteen weer op en schep het publiek op als een stoomschep
Niet uit het getto, maar yo, breng me naar een ander niveau
Laat de beat rijden, maar hou je vast aan je vrouw, G
Want nu ik rijk ben, willen zoveel teven me doen
Het laat een nigga 'Verdomme' zeggen
Ik taxeer eindelijk meer dan je nigga Sam
Laat me nu spreken met de zwakken, ik bedoel de rookies
Mijn tijd wordt extreem opgehouden voor kok ies
Laat me deze greep maar in tweeënnegentig klokken
En je valt me ​​niet lastig en ik zal je zeker niet lastig vallen
En, uhh, je ziet gewoon een nigga stromen zoals Niagara
Denk na voordat je stapt, want deze teksten kunnen je misschien steken
Hoewel ik ben gelabeld met de zwarte vervaging
Het zijn gouden D's op mijn vier en gouden 'lex' omdat ik het snap made
Ik brak de beat opnieuw omdat ik moest
En net als Jody Watley, meisje, kan ik je hebben
Laat me dit nummer gewoon werken, en ja, hoe dan ook is OK
Jouw plaats of de mijne, de hele nacht tot de volgende dag
Ik moet blijven stappen, dodelijk wapen kan niet neuken met papier
En degenen die tegen zijn weten hoe het gaat als je de dampen
Ik liet The Nine Yards vallen om je te laten weten dat ik het uithoudingsvermogen heb
Je bewoog niet snel genoeg, dus de Ditty heeft je beschadigd
En nu ben ik een kapitein, maar ja , mijn volk zegt niet 'aye-aye'
Lopen over het dek met meer spinazie dan Popeye
Schiet op dit geschenk want het duwen van vogels is niet mijn beste vriend
Hoewel ik vastgebonden ben met een motherfuckin 'MAC-10, hook

Doe het deuntje als je wilt
Want dan kan ik zien of ik je wil
Doe gewoon het deuntje, ditty als je wilt
Want dan kan ik kijken of ik je wil
Doe gewoon het deuntje, ditty als je wilt
Want dan kan ik kijken of ik wil jij
Doe gewoon het deuntje, ditty als je wilt
Want dan kan ik zien of ik je wil


Nu daar gaan we, vanaf de top, tweede couplet van hetzelfde nummer
Met de conclusie, hoeren zouden blij moeten zijn voor de ding-dong
En aangezien een nigga-klok een grip heeft, G
Het is net als elke nigga die ik zie zijn, ' Herinner je je me nog? '
Een hustler en het is bekend, met meer schoffels dan Lego
Houd ze dik als Prego, dus niggas leggo mijn Eggo
Ik heb de neiging om te stromen, begin met mijn eigen groove en
Pak de microfoon en opeens zie ik mijn kont bewegen
Ik denk dat het als magie is, en Paperboy is de tovenaar
Als ik een vacuüm was, zou ik dat zijn competitie opzuigen
Laat het rijden nogmaals, en ja, geloof dat ik mijn eigen ding heb
Rechte Bahama-schoffels, dus mis me met de meiden van Soul Train
En ik ben een breuk met mijn briefje, gewoon om te laten zien '
Dus heb de zags als ik ze opschep, want we bud smokin '
Een zwarte man probeert het te maken en dat is niet eerlijk
Maar net als BeBe en CeCe, zal ik jij daar
Laten we nu een reis maken naar een ander land
Hou je vast, kom terug en kijk hoe de schoffels bruinen
Spring in de Lex-o en rol naar mijn hut
Geloof me, mijn nigga, meer schoffels dan je je kunt voorstellen
Allemaal op de ding-a-ling, gewoon omdat de gouden ringen
Maar ik ben als 'wat is er witcha?', Dat is niet zo iets verdomd gezien
Zorg ervoor dat je de Jim-hoed hebt, vastgebonden voor bescherming
Want voor mij is mijn leven meer dan mijn erectie
En help me een handje, als je een fan bent, het is nog niet voorbij
Want doin 'the Ditty with Paperboy doet de oceaan zweten
Laat je een beetje schrikken als de funk van Fritos
Maak je man jaloers, terwijl schoffels kaas zoals Doritos < br / > Het is niet mijn schuld, ik leg de pijp maar met bezorgdheid, en
ik kom niet van Mount Vernon, maar een nigga's geld verdienen
Aangesloten bij Rhythm, liet hij een nummer vallen en het vervaagde
Dus ik spuugde wat wild, zette het op was, en we hebben het gehaald
Nu chillen we gewoon, we hebben grip op het buitenland
Maar pas op voor papier, want hij haalt de wanna-bes uit
Gettin 'zijn clown, de stad uit, want het is maar goed
Maar niet met de kippen, ik ben dubbel platina en mijn show is strak
En niet oneens, en dan jock, want dat is jammer
buig gewoon je hoofd voor Platinum-boy en de Ditty
Ja
En voor de niggas uit Cisum
Mijn nigga Jazz
Mijn nigga Shay
Reddy Red
Mijn ingenieur, de Slicksta
Negen uit

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Ditty We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Paperboy

Ditty : vertaling en teks - Paperboy

Ditty

We presenteren de tekst en de vertaling van Ditty , een nieuw lied gecreëerd door Paperboy afkomstig van het album 'The Nine Yards'

De 3 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
  • Ditty

laatste vertalingen en teksten van Paperboy

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!