Tidal Wave: Vertaling in Nederlands en tekst - Owl City

De vertaling van Tidal Wave - Owl City in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Tidal Wave - Owl City in verschillende talen.
De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart.
Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Tidal Wave
van Owl City

I wish I could cross my arms, and cross your mind
'Cause I believe you'd unfold your paper heart and wear it on your sleeve
All my life I wish I broke mirrors, instead of promises
'Cause all I see, is a shattered conscience staring right back at me
I wish I had covered all my tracks completely 'cause I'm so afraid
Is that the light at the far end of the tunnel or just the train?
Lift your arms only heaven knows, where the danger grows
And it's safe to say there's a bright light up ahead and
Help is on the way
Help is on the way
Help is on the way
Help is on the way
Help is on the way

I forget the last time I felt brave, I just recall insecurity
'Cause it came down like a tidal wave, and sorrow swept over me

Depression, please cut to the chase and cut a long story short
Oh please be done. How much longer can this drama afford to run?
Fate looks sharp, severs all my ties and breaks whatever doesn't bend. But sadly then, all my heavy hopes just pull me back down again
Back down again, back down again, back down again, back down again, back down again, back down again, back down again

I forget the last time I felt brave, I just recall insecurity
'Cause it came down like a tidal wave, and sorrow swept over me
Then I was given grace and love, I was blind but now I can see
'Cause I found a new hope from above, and courage swept over me

It hurts just to wake up, whenever you're wearing thin
Alone on the outside, so tired of looking in
The end is uncertain and I've never been so afraid
But I don't need a telescope to see that there's hope
And that makes me feel brave

Vertaling in Nederlands van de liedje
Tidal Wave van Owl City

Ik zou willen dat ik kruis mijn armen, en kruis je geest
Want ik geloof dat je zou ontvouwen uw papier hart en dragen op je mouw
Mijn hele leven ik wou dat ik brak spiegels, in plaats van beloften
Want alles wat ik zie, is een gebroken geweten staren terug bij mij
Ik wou dat ik al mijn tracks volledig 'want ik ben zo bang
Is dat het licht aan het eind van de tunnel of gewoon de trein?
Til je armen alleen de hemel weet, waar het gevaar groeit
En het is veilig om te zeggen dat er een helder licht op vooruit en
Hulp is onderweg
Hulp is onderweg
Hulp is onderweg
Hulp is onderweg
Help is on the way

I vergeet de laatste tijd voelde ik me dapper, ik herinner onzekerheid
Want het kwam als een vloedgolf, en verdriet overspoelden me

Depression, gelieve te snijden aan de jacht en knip een lang verhaal kort te maken
Oh alsjeblieft gedaan worden. Hoe lang kan dit drama zich veroorloven om te draaien?
Lot ziet er scherp, verbreekt al mijn banden breekt en wat niet buigen. Maar jammer dan, al mijn zware hoopt gewoon trek me dan weer terug
Weer naar beneden, weer naar beneden, weer naar beneden, weer naar beneden, weer naar beneden, weer naar beneden, weer naar beneden

I vergeet de laatste tijd voelde ik me dapper, ik herinner onzekerheid
Want het kwam als een vloedgolf, en verdriet geveegd over mij
Vervolgens kreeg ik de genade en de liefde, ik was blind, maar nu kan ik zien
Want ik vond een nieuwe hoop van boven, en de moed overspoelden me

het pijn doet net wakker bent, wanneer je het dragen van dun
Alleen aan de buitenkant, zo moe van het kijken in
Het einde is onzeker, en ik ben nog nooit zo bang
Maar ik heb het niet nodig een telescoop is te zien dat er hoop is
En daardoor voel ik me dapper

Ocean Eyes
Het album Ocean Eyes bevat het nummer Tidal Wave van Owl City . Dit album is uitgebracht op: 14/07/2009.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album Ocean Eyes ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
/3
Cherri Andrea640360
Tot nu toe heb je
138
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!