Street Advisor: Vertaling in Nederlands en tekst - Night Skinny

De vertaling van Street Advisor - Night Skinny in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Street Advisor - Night Skinny in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Street Advisor
van Night Skinny

C'ho un borsello bello gonfio de centoni
Meglio i dollari del cazzo, serve meno spazio 
Ero con mi' fratello col culo sui furgoni
A bruciare cannoni sopra il terrazzo
Municipio IV non dava soluzioni
Me so' tolto dar cazzo certe situazioni
Droga ammazza tutte quante le emozioni
Musica di plastica, non servono lezioni
Vita, dammi chance, io faccio all-in
Centoventi botte come sul ring
Se dovessi suggerirti come muori
A me mi basta raccontare la tua Toy Story
Chicco, è da 'na vita che magnamo aggratis
Da quando rubavo nei supermercati
Night Rider in Nike alte
Sempre 'na categoria a parte
Life sucks, te pure
Lascio scorrere veleno dalle tubature
Lascio questo party lercio, chiamo un Uber
Ci sfascio dentro, passa 'n fazzoletto, questa roba è super
Mille foglie in giro in diverse valute
Famme gode', a sputtanamme tutto c'ho er Nobel
Il mio amico sul divano punta come se 'n ce fosse 'n domani
In palazzine da ventotto piani

Di giorno ci pago le spese
La sera ci pago da bere
C'è chi ce l'ha oro e chi nere
Schede, schede, schede, schede
Seduti sopra una Mercedes
Nel retro delle discoteche
C'è sempre qualcuno che chiede
Schede, schede, schede, schede
Schede, schede, parli e non conviene
Cosa vuoi sapere? Più soldi, non vado in ferie
Versami da bere, bere, bere, bere, bere
Fotte se non va bene, a me va bene e a lei va bene, yah-yah-yah

Marracash non li fa, li stampa
Nome di città, fra', come La Casa di Carta
Si fa mille filler labbra
Ha la pancia piatta e pure l'encefalogramma
Io leggenda dalla Casbah
Non sono di strada, appartengo come Ambra
Qui ha ragione chi comanda
La mia squadra segna quindi aggiorna la lavagna
Pusher 24/7, cyborg

Riconosco tutti, street advisor
Non parliamo delle psycho
Le ho scopate tutte, bitch advisor
Dare è meglio che ricevere, sì, frate'
Solo se si sta parlando di mazzate
E mi dispiace, ma non mi dispiace
Fermo con la merce in viale Cermenate
Compravo le buffalo da Pilatino
Ho solo un principio ed è il principio attivo
Ne hai preso un chilo, io ne ho preso un silos
Dei Gemelli, ma ascendente bilancino
Selfie-made man, selfie-made man
Come dice Coez: 'La musica non c'è'
Il flow è troppo fresco, va abbattuto
Ti lavoro il testo finché non diventa duro

Di giorno ci pago le spese
La sera ci pago da bere
C'è chi ce l'ha oro e chi nere
Schede, schede, schede, schede
Seduti sopra una Mercedes
Nel retro delle discoteche
C'è sempre qualcuno che chiede
Schede, schede, schede, schede
Schede, schede, parli e non conviene
Cosa vuoi sapere? Più soldi, non vado in ferie
Versami da bere, bere, bere, bere, bere
Fotte se non va bene, a me va bene e a lei va bene, yah-yah-yah

Questi vogliono che cado giù
Plaza ma–mastino, giro in giro, penso solo ai flous, yah
Sopra un mezzo, fuck la tua auto blu
Comodo il Mercedes, prima giravo nell'autobus, yah
Se vai in alto poi vai solo giù
Bust down, la mia collana è ghiaccio come un iglù
Skinny chiama, rispondo al volo e calo dentro allo studio
Nuovo giorno nella savana, corri o sarai nessuno
Baby, Plaza, Noyz e Marra tutti assieme
Voglio stare su un cazzo di Maybach
Orologi al polso, il tempo ci ripaga bene
Qua nessuno ascolta a meno che non passi in tele, yeah-yeah
Fuoco fuoco, questi fanno fuoco fuoco
Fanno la guerra tra di loro, io non li cago proprio
Sei sparito dalla vista come Morimoto
Fuorigioco, smetti con 'sta roba, fatti un giro in moto

Vertaling in Nederlands van de liedje
Street Advisor van Night Skinny

Ik heb een mooie tas puffy de centoni
Beter de dollars van de dick, het neemt minder ruimte in
Ik was met mijn broer met zijn kont op bestelwagens
Voor het branden van de kanonnen op het balkon boven de
Stadhuis IV niet geven oplossingen
Me ik weet' verwijderd dar ' s pik bepaalde situaties
Het medicijn doodt alle emoties
Muziek plastic, hoeft u geen lessen
Het leven, geef mij die kans, ik ben all-in
Honderd en twintig vat als de ring
Als ik te raden hoe je je sterft
Me-heb ik alleen maar vertel je eigen Toy Story
Het graan is van 'na het leven dat magnamo aggratis
Als ik zou stelen in de supermarkt
Nacht Rijder in de Nike high
Altijd 'na-categorie
Life sucks, u ook
Ik voer met de poison uit de leidingen
Ik laat deze partij, maar werd een beroep gedaan op een Uber
We ineenstorting aan de binnenkant, langs 'n zakdoek, dit spul is super
Een duizend blaadjes rond in verschillende valuta ' s
Ok, genieten', te sputtanamme alles wat er ik er van de Nobelprijs voor de
Mijn vriend op de bank de tip als 'n was 'n morgen
In de gebouwen van acht en twintig verdiepingen

aan-dag betaalt de kosten
In de avond gaan we betalen om te drinken
Is er iemand die goud en die is zwart
Kaarten, kaarten, kaarten, kaarten
Zittend op een Mercedes
In de achterkant van de dans
Er is altijd wel iemand die vraagt
Kaarten, kaarten, kaarten, kaarten
Kaarten, kaarten, praten en het is niet goed
Wat wil je weten? Meer geld, niet ik ga op vakantie
Versami te drinken, drinken, drinken, drinken, drinken
Fuck you als het niet goed is, ik vind het prima dat ze goed gaat, jah-jah-jah

Marracash laat hen niet, ze af te drukken
De naam van de stad, tussen het Huis van Het Papier
Het is een duizend filler lippen
Is de platte buik en ook de hersenen
Ik legende van de Casbah
Niet weg, ik behoor als Amber
Hier heeft hij gelijk wie de baas is
Mijn team scoort en werkt vervolgens de whiteboard
Pusher 24/7, cyborg

Ik herken alles, straat adviseur
Ik praat niet over de psycho
Ik heb fuck, bitch adviseur
Geven is beter dan ontvangen, ja, broeder'
Alleen als we over praten hier komt de hamer
En het spijt me, maar ik vind het niet erg
Stevig met de goederen in viale Cermenate
Ik kocht de buffalo van Pilatino
Ik heb maar één principe en dat is het actieve ingrediënt
Je nam een kilo, ik heb een silo
Van de Tweeling, maar de oplopende sling
Selfie-made man, selfie-made man
Als het zegt Coez: 'De muziek is er niet'
De stroom is te koel, gaat omlaag
U het werk van de tekst totdat het moeilijk wordt

aan-dag betaalt de kosten
In de avond gaan we betalen om te drinken
Is er iemand die goud en die is zwart
Kaarten, kaarten, kaarten, kaarten
Zittend op een Mercedes
In de achterkant van de dans
Er is altijd wel iemand die vraagt
Kaarten, kaarten, kaarten, kaarten
Kaarten, kaarten, praten en het is niet goed
Wat wil je weten? Meer geld, niet ik ga op vakantie
Versami te drinken, drinken, drinken, drinken, drinken
Fuck you als het niet goed is, ik vind het prima dat ze goed gaat, jah-jah-jah
overeenkomen met de wil dat ik naar beneden vallen
De Plaza maar–mastiff, rond en rond, ik denk dat alleen de flous, yah
Meer dan de helft, neuk je blauwe auto
Comfortabel als een Mercedes, voordat ik in de bus, yah
Als je hoog dan alleen naar beneden gaan
Buste neer, mijn ketting op het ijs, zoals iglo ' s
Skinny roept, antwoord ik op de vlieg, en de daling in de studio
Nieuwe dag in de bush, u of u zal niemand
Baby Plaza, Noyz en Marra allemaal samen
Ik wil op een fucking Maybach
Horloges om de pols, die de tijd ons betaalt goed
Hier niemand luistert tenzij het in de tele, ja-ja
Brand, deze zijn vuur
De oorlog tussen hen, die ik niet cago eigen
Je verdwenen uit beeld als Morimoto
Buitenspel, stop met dit spul, gemaakt van een motorfiets rijden

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Street Advisor We zijn gelukkig!

Night Skinny

Street Advisor: vertaling en teks - Night Skinny
Nacht Skinny (of De Nacht Skinny), de artiestennaam van Luca Tempo (Termoli, 14 februari 1983) is een producer, sound engineer en DJ italiaans.

Street Advisor

Street Advisor is de nieuwe single vanNight Skinny afkomstig van het album 'Mattoni' gepubliceerd Maandag 18 November 2019.

De 17 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

Andere albums van Night Skinny

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Pezzi.

laatste vertalingen en teksten van Night Skinny

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!