Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Nederlands en tekst - Nick Cave And The Bad Seeds

De vertaling van Papa Won’t Leave You Henry - Nick Cave And The Bad Seeds in Nederlands en de originele liedteks
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Italiaans en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Italiaans
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Engels en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Engels
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Spaans en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Spaans
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Frans en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Frans
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Duits en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Duits
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Portugees en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Portugees
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Russish en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Russish
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Nederlands en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Nederlands
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Zweeds en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Zweeds
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Noors en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Noors
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Deens en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Deens
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Hindi en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Hindi
Papa Won’t Leave You Henry: Vertaling in Pools en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Papa Won’t Leave You Henry - Nick Cave & The Bad Seeds in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Papa Won’t Leave You Henry
van Nick Cave And The Bad Seeds

I went out walking the other day
The heat hung wet around my neck
My head it rung with screams and groans
From the night I spent amongst her bones
And I passed beside the mission house
Where that mad old buzzard, the reverend
Shrieked and flapped about life after your dead
Well, I thought about my friend, Michel
How they rolled him in linoleum
And shot him in the neck
A bloody halo, like a think-bubble
Circling his head
And I bellowed at the firmament
Looks like the rains are here to stay
And the rain pissed down upon me
And washed me all away
Saying:


Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Well, the road is long
And the road is hard
And a many fall by the side
But Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry

And I went on down the road

Oh yeah, I went on down the roadWell, the moon it looked exhausted
Like something you should pity
Spent an age spotted
Above the sizzling wires of the city
Well, it reminded me of her face
And her bleached and hungry eyes
Her hair was like a curtain
Falling open with the laughter
And closing with the lies
And the ghost of her still lingers on
Though she's passed through me
And is gone
Well the slum dogs, they are barking
And the rain children on the streets
And the tears that we will weep today
Will all be washed away
By the tears we weep today, we'll weep again tomorrow


Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Well the road is long
And the road is hard
And a many fall by the side
Well Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry

And I went on down the road

Oh yeah, I went on down the roadAnd I came upon a little house
A little house upon a hill
And I entered through and the curtain hissed
Into the house with its blood-red bowels
Where wet-lipped women with greasy fists
Crawled the ceilings and the walls

And they filled me full of drink
And they led me round the rooms
Naked and cold and grinning
Until everything went black
And I came down spinning
I awoke so drunk and full of rage
That I could hardly speak
A fag in a whalebone corset
Draping his dick across my cheek
Well its into the shame
And its into a guilt
And its into the fucking fray
And the walls ran red around me
A warm arterial spray
Saying:

Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Well, the night is dark
And the night is deep
And its jaws are open wide
Yeah well, Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry


And I went on down the road

Oh yeah,I went on down the road

Yeah, woah, woah


It's the rainy season where I'm living
Death comes leaping out of every doorway
Wasting you for money, for your clothes
And for your nothing
Entire towns being washed away
Favelas exploding on inflammable spillways
And the lynch-mobs, death squads, babies being born without brains
The mad heats and the relentless rains
Well if you stick your arm into that hole
It comes out sheared off to the bone
And with her kisses bubbling on my lips
I swiped the rain and nearly missed
And then I went on down the roadPapa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, Boy
Well, the road is long
And the road is hard
And many fall by the side
Well then, Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry


And I went on down the road

Oh yeah, I went on down the roadYeah, bent Beneath my heavy load

Yeah, I went on down the road
Oh woah ,woah
Oh woah ,woah
Yeah, woah ,woah
And I went on down that road

Vertaling in Nederlands van de liedje
Papa Won’t Leave You Henry van Nick Cave And The Bad Seeds

Ik ging laatst wandelen
De hitte hing nat om mijn nek
Mijn hoofd bonkte van geschreeuw en gekreun
Van de nacht die ik tussen haar botten doorbracht
En ik ging naast het missiehuis
Waar die gekke oude buizerd, de dominee
gilde en fladderde over het leven na je dood
Nou, ik dacht aan mijn vriend, Michel
Hoe ze hem in linoleum rolden
En schoot hem in zijn nek
Een bloederige halo, als een denk-bel
Omcirkelt zijn hoofd
En ik brulde naar het firmament
Het lijkt erop dat de regen hier is blijven
En de regen piste op me neer
En spoelde me allemaal weg
Zeggende:


Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Nou, de weg is lang
En de de weg is moeilijk
En velen vallen langs de kant
Maar papa zal je niet verlaten, Henry
Dus je hoeft niet te huilen

En ik ging verder op de weg

Oh ja, ik ging verder op de weg


Nou, de maan, het zag er uitgeput uit
Als iets waar je medelijden mee zou moeten hebben
Bracht een eeuw door gespot
Boven de sissende draden van de stad
Nou, het herinnerde eraan mij van haar gezicht
En haar gebleekte en hongerige ogen
Haar haar was als een gordijn
Valt open met het gelach
En sluitend met de leugens
En de geest van ze blijft hangen
Hoewel ze door me heen is gegaan
En is weg
Nou, de honden uit de sloppenwijk, ze blaffen
En de regenkinderen op straat
En de tranen dat we vandaag zullen huilen
Zullen allemaal weggewassen worden
Bij de tranen die we vandaag huilen, zullen we morgen weer huilen


Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Nou, de weg is lang
En de weg is moeilijk
En velen vallen langs de kant
Nou, papa zal je niet verlaten, Henry
Dus je hoeft niet te huilen

En ik ging verder op de weg

Oh ja, ik ging verder op de wegEn ik kwam een ​​klein huis tegen
Een klein huis op een heuvel
En ik ging erdoorheen en het gordijn siste
Het huis binnen met zijn bloedrode ingewanden
Waar vrouwen met natte lippen en vette vuisten
Kruipen over de plafonds en de muren

En ze vulden me vol met drinken
En ze leidden me door de kamers
Naakt en koud en grijnzend
Totdat alles zwart werd
En ik tolde
Ik werd zo dronken en vol woede wakker
Dat ik nauwelijks kon spreken
Een flikker in een walvisbeenkorset
Zijn lul over mijn wang draperen
Nou, het is schaamte
En het is schuldig
En het zit in de verdomde strijd
En de muren werden rood om me heen
A warme arteriële spray
Zeggen:

Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Nou, de nacht is donker
En de nacht is diep
En zijn kaken staan ​​wijd open
Ja nou, papa heeft gewonnen ' t verlaat je, Henry.
Dus je hoeft niet te huilen

En ik ging verder op de weg

Oh ja, ik ging verder op de weg

Ja, woah, woah


Het is het regenseizoen waarin ik leef
De dood springt uit elke deuropening
Je verspillen voor geld, voor je kleren
En voor je niks
Hele steden worden weggespoeld
Favela's exploderen op ontvlambare afvoerkanalen
En de lynch-mobs, doodseskaders, baby's die zonder hersens worden geboren
De gekke hitte en de meedogenloze regen
Nou, als je je arm in dat gat steekt
Het komt eruit geschoren tot op het bot
En met haar kusjes die op mijn lippen borrelen
Ik veegde de regen weg en miste bijna
En toen ging ik verder.Papa zal je niet verlaten, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Papa heeft gewonnen ' t verlaat je, Henry
Papa zal je niet verlaten, jongen
Nou, de weg is lang
En de weg is moeilijk
En velen vallen langs de kant
Welnu, papa zal je niet verlaten, Henry
Dus je hoeft niet te huilen


En ik wil ga verder op de weg

Oh ja, ik ging verder op de wegJa, gebogen onder mijn zware last

Ja, ik ging de weg af
Oh woah, woah
Oh woah, woah
Ja, woah, woah
En ik ging die weg verder

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Papa Won’t Leave You Henry We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Papa Won’t Leave You Henry" is geschreven door Nick Cave. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Nick Cave And The Bad Seeds

Papa Won’t Leave You Henry: vertaling en teks - Nick Cave And The Bad Seeds
Nick Cave and the Bad Seeds werden gevormd in Melbourne, Australië. Voor de eerste 6 maanden van hun bestaan ze gingen met 'Nick Cave en de Holbewoners', maar die naam werd vervangen na de ontbinding van hun vorige project van The Birthday Party (oorspronkelijk genaamd 'De Jongens Naast de Deur'), waarvan de laatste EP was getiteld Het Slechte Zaad. De originele line-up aanbevolen Nick Cave zanger, multi-instrumentalist Mick Harvey (verliet de band in 2009), en gitarist Blixa Bargeld (verliet de band in 2003). Sinds dan hebben ze breidden hun repertoire bestaat nu uit virtuoos Warren Ellis, Martyn P. Casey op bas, Barry Adamson op keyboards, gitarist George Vjestica, en drummers Thomas Wydler en Jim Sclavunos.

Papa Won’t Leave You Henry

Papa Won’t Leave You Henry is de nieuwe single vanNick Cave & The Bad Seeds afkomstig van het album 'Henry’s Dream'.

Dit is de lijst van de 9 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

Andere albums van Nick Cave & The Bad Seeds

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: The Boatman’s Call / Let Love In / Ghosteen / Push the Sky Away / Murder Ballads / Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus / Tender Prey / Skeleton Tree.

laatste vertalingen en teksten van Nick Cave And The Bad Seeds

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!