The Mercy Seat: Vertaling in Nederlands en tekst - Nick Cave And The Bad Seeds

De vertaling van The Mercy Seat - Nick Cave And The Bad Seeds in Nederlands en de originele liedteks
The Mercy Seat: Vertaling in Italiaans en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Italiaans
The Mercy Seat: Vertaling in Engels en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Engels
The Mercy Seat: Vertaling in Spaans en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Spaans
The Mercy Seat: Vertaling in Frans en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Frans
The Mercy Seat: Vertaling in Duits en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Duits
The Mercy Seat: Vertaling in Portugees en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Portugees
The Mercy Seat: Vertaling in Russish en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Russish
The Mercy Seat: Vertaling in Nederlands en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Nederlands
The Mercy Seat: Vertaling in Zweeds en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Zweeds
The Mercy Seat: Vertaling in Noors en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Noors
The Mercy Seat: Vertaling in Deens en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Deens
The Mercy Seat: Vertaling in Hindi en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Hindi
The Mercy Seat: Vertaling in Pools en teks - Nick Cave & The Bad Seeds Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Mercy Seat - Nick Cave & The Bad Seeds in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Mercy Seat
van Nick Cave And The Bad Seeds

It began when they come took me from my home
And put me in Death Row
Of which I am nearly wholly innocent, you know
And I'll say it again
I am not afraid to die


I began to warm and chill
To objects and their fields
A ragged cup, a twisted mop
The face of Jesus in my soup
Those sinister dinner deals
The meal trolley's wicked wheels
A hooked bone rising from my food
All things either good or ungood


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of An eye for an eye
A tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die

Interpret signs and catalogue
A blackened tooth, a scarlet fog
The walls are bad
Black, bottom kind
They are the sick breath at my hind
They are the sick breath at my hind
They are the sick breath at my hind
They are the sick breath gathering at my hind


I hear stories from the chamber
How Christ was born into a manger
And like some ragged stranger
Died upon the cross
And might I say
It seems so fitting in its way
He was a carpenter by trade
Or at least that's what I'm told


Like my good hand I
Tatooed across it's brother's fist
That filthy five! They did nothing to challenge or resist


In Heaven His throne is made of gold
The ark of His Testament is stowed
A throne from which I'm told
All history does unfold
Down here it's made of wood and wire
And my body is on fire
And God is never far away

Into the mercy seat I climb
My head is shaved, my head is wired
And like the moth that tries
To enter the bright eye
So I go shuffling out of life
Just to hide in death awhile
And anyway I never lied


My kill-hand is called
Wears a wedding band that's
'Tis a long-suffering shackle
Collaring all that rebel blood


And the mercy seat is burning
And I think my head is glowing
And in a way I'm hoping
To be done with all this weighing up of truth
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And I've got nothing left to lose
But I'm not afraid to die


The mercy seat is glowing
And I think my head is a-melting
And in a way I'm helping
To be done with all this twisting of the truth
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway, I saw no proof
And not a motive why

And the mercy seat is a-melting
And I think my blood is boiling
And in a way I'm spoiling
All the fun by all of this consequence and truth
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And I've got nothing left to lose
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof

An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway there was no proof
And nor a motive why


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway there was no proof
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is waiting
And I think my head is smoking
And in a way I'm hoping
To be done with all these looks of disbelief
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die


And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
But I'm not afraid to lie


And the mercy seat is-a waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
But I'm not afraid to lie


And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof
Of an eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm afraid I told a lie

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Mercy Seat van Nick Cave And The Bad Seeds

Het begon toen ze kwamen, haalden me uit mijn huis
En plaatsten me in Death Row
Waarvan ik bijna geheel onschuldig ben, weet je
En ik zeg het nog een keer
I ben niet bang om dood te gaan


Ik begon te verwarmen en te koelen
Naar objecten en hun velden
Een haveloze beker, een verwrongen dweil
Het gezicht van Jezus in mijn soep
Die sinistere dinerarrangementen
De slechte wielen van de maaltijdwagen
Een haakbeen stijgt op uit mijn eten
Alles goed of niet goed


En het verzoendeksel wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van Oog om oog
Een tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben niet bang om te sterven

Interpreteer tekens en catalogus
Een zwartgeblakerde tand, een scharlakenrode mist
De muren zijn slecht
Zwart, billenachtig
Ze zijn de zieke adem aan mijn achterste
Ze zijn de zieke adem aan mijn achterste
Ze zijn de zieke adem in mijn achterste
Ze zijn de zieke ademgat hering at my hind


Ik hoor verhalen uit de kamer
Hoe Christus werd geboren in een kribbe
En als een haveloze vreemdeling
stierf aan het kruis
En mag ik zeggen
Het lijkt zo passend op zijn manier
Hij was een timmerman van beroep
Of dat is tenminste wat mij is verteld


Net als mijn goede hand heb ik
Tatooed over de vuist van zijn broer
Die smerige vijf! Ze deden niets om uit te dagen of te weerstaan ​​


In de hemel is zijn troon gemaakt van goud
De ark van zijn testament is opgeborgen
Een troon waarvan mij wordt verteld
Alle geschiedenis ontvouwt zich hier
Hier beneden is het gemaakt van hout en draad
En mijn lichaam staat in brand
En God is nooit ver weg

In de verzoendeksel ik klim
Mijn hoofd is geschoren, mijn hoofd is bedraad
En zoals de mot die probeert
Het heldere oog binnen te gaan
Dus ik schuif het leven uit
Gewoon om een ​​tijdje in de dood te verstoppen
En hoe dan ook, ik heb nooit gelogen


Mijn kill-hand heet
Draagt ​​een trouwring die
'Tis a lankmoedige keten
Al dat rebellenbloed bijeenhouden


En het verzoendeksel brandt
En ik denk dat mijn hoofd gloeit
En in zekere zin Ik hoop
dat ik klaar ben met al deze afweging van de waarheid
Oog om oog
En tand om tand
En ik heb niets meer te verliezen
Maar ik ben niet bang om te sterven


De genadetroon gloeit
En ik denk dat mijn hoofd is aan het smelten
En in zekere zin help ik
Klaar te zijn met al dit verdraaien van de waarheid
Oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik zag geen bewijs
En geen motief waarom

En het verzoendeksel is aan het smelten
En ik denk dat mijn bloed kookt
En in zekere zin verwen ik
Al het plezier met al deze consequenties en waarheid
Oog om oog
En tand om tand
En ik heb niets meer te verliezen
En ik ben niet bang om te sterven


En het verzoendeksel wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt

En in zekere zin verlang ik ernaar
Om klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, er was geen bewijs
En ook geen motief waarom


En het verzoendeksel wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik
Te doen met al dit meten van bewijs
Oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En dat ben ik niet bang om te sterven


En het verzoendeksel wacht
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik ernaar
gedaan met al dit meten van bewijs
Oog om oog
En tand om tand
En er was trouwens geen bewijs
En ik ben niet bang om te sterven


En de genadetroon wacht
En ik denk dat mijn hoofd rookt
En in zekere zin hoop ik
Klaar te zijn met al deze blikken van ongeloof
Oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben niet bang om te sterven


En de genadetroon wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben niet bang om te sterven


En het verzoendeksel wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En op een bepaalde manier verlang ik ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Oog vooreen oog
En een tand om een ​​tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben niet bang om te sterven


En het verzoendeksel wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben niet bang om te sterven


En het verzoendeksel wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van oog om oog
En een tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben niet bang om te sterven


En het verzoendeksel wacht
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En op een bepaalde manier verlang ik ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
Maar ik ben niet bang om te liegen


En de genadetroon is wachten
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin verlang ik.
Om klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
Maar ik ben niet bang om te liegen


En de genadetroon wacht op
En ik denk dat mijn hoofd brandt
En in zekere zin Ik verlang ernaar
Klaar te zijn met al dit meten van bewijs
Van oog om oog
En tand om tand
En hoe dan ook, ik vertelde de waarheid
En ik ben bang dat ik heb gelogen

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Mercy Seat We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "The Mercy Seat" is geschreven door Mick Harvey e Nick Cave. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Nick Cave And The Bad Seeds

The Mercy Seat: vertaling en teks - Nick Cave And The Bad Seeds
Nick Cave and the Bad Seeds werden gevormd in Melbourne, Australië. Voor de eerste 6 maanden van hun bestaan ze gingen met 'Nick Cave en de Holbewoners', maar die naam werd vervangen na de ontbinding van hun vorige project van The Birthday Party (oorspronkelijk genaamd 'De Jongens Naast de Deur'), waarvan de laatste EP was getiteld Het Slechte Zaad. De originele line-up aanbevolen Nick Cave zanger, multi-instrumentalist Mick Harvey (verliet de band in 2009), en gitarist Blixa Bargeld (verliet de band in 2003). Sinds dan hebben ze breidden hun repertoire bestaat nu uit virtuoos Warren Ellis, Martyn P. Casey op bas, Barry Adamson op keyboards, gitarist George Vjestica, en drummers Thomas Wydler en Jim Sclavunos.

The Mercy Seat

The Mercy Seat is de nieuwe single vanNick Cave & The Bad Seeds afkomstig van het album 'Tender Prey'.

De 10 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:
  • Watching Alice

Andere albums van Nick Cave & The Bad Seeds

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: The Boatman’s Call / Let Love In / Ghosteen / Push the Sky Away / Murder Ballads / Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus / Henry’s Dream / Skeleton Tree.

laatste vertalingen en teksten van Nick Cave And The Bad Seeds

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!