Le Bruit Qui Court: Vertaling in Nederlands en tekst - Nekfeu

De vertaling van Le Bruit Qui Court - Nekfeu in Nederlands en de originele liedteks
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Italiaans en teks - Nekfeu Italiaans
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Engels en teks - Nekfeu Engels
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Spaans en teks - Nekfeu Spaans
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Duits en teks - Nekfeu Duits
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Portugees en teks - Nekfeu Portugees
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Russish en teks - Nekfeu Russish
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Nederlands en teks - Nekfeu Nederlands
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Zweeds en teks - Nekfeu Zweeds
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Noors en teks - Nekfeu Noors
Le Bruit Qui Court: Vertaling in Deens en teks - Nekfeu Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Le Bruit Qui Court - Nekfeu in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Le Bruit Qui Court
van Nekfeu

J'entends le bruit qui court, boy, yeah
J'entends le bruit qui court boy, eh
Un écho dans un coupe-gorge, yeah
Court dans la nuit
J'entends le bruit qui court, boy, yeah
J'entends le bruit qui court boy, eh
Un écho dans un coupe-gorge, yeah
Court dans la nuit

Pendant que des faussaires veulent enfoncer l'enfant seul qui braque la diligence
Chez tous les gens intelligents, ça rit jaune
De voir les dirigeants s'ériger en défenseurs de la morale
Alors que 'dirigeante', pour nos sœurs, c'est un mot rare
Mon reflet dans ce miroir rempli par l'orage
Me rappelle qu'on s'ra tout seul quand on mourra
Même ces patrons qui t'licencient quand t'as des enfants pour leur avarice
Ou te disent qu'il faut céder à leurs avances pour en avoir une
Contester l'pouvoir, on vous ruine, ils sont pénards quand d'autres meurent
Peu d'justice pénale, y a qu'au tribunal que j'entends 'votre honneur'

J'entends le bruit qui court, boy, yeah
J'entends le bruit qui court boy, eh
Un écho dans un coupe-gorge, yeah
Court dans la nuit
J'entends le bruit qui court, boy, yeah
J'entends le bruit qui court boy, eh
Un écho dans un coupe-gorge, yeah
Court dans la nuit

Dans les bras d'une autre fille, j'envie l'amour que j'ai ap' et je m'noie
Ça va trop vite, comme la mort en pour un jeune noir
Ça commence dès la garderie, cet écart terrible
Ça va très vite comme la venue des flics dans les quartiers riches
Grandir avec de l'or en barre, hérité de vos rents-pa
Et les grilles des écoles privées deviennent vos remparts
Alors, ouais, on peut tous s'en sortir, c'est vrai
Mais faut quand même faire beaucoup plus d'efforts en bas
En bas, tu sais c'qu'ils t'diront si jamais tu leur en parles ?
'T'inquiète pas, va, quand y a du chiffre en jeu, on devient forts en maths'
Les nouvelles feront mal, ça crie au tel'
Encore une graine pleine de beauté que la rue enterre
T'as voulu arracher la douleur, dev'nir insensible
Mais il t'reste encore dans l'cœur un peu d'cette bonté que t'as cru ôter
Faut pas qu'on s'atrophie, bilan catastrophique
Car souvent, tout passe trop vite à part les souffrances


L'homme était bon avant qu'il souffre
Mon reflet dans une flaque déformé par le vent qui souffle

J'entends le bruit qui court, boy, yeah
J'entends le bruit qui court boy, eh
Un écho dans un coupe-gorge, yeah
Court dans la nuit
J'entends le bruit qui court, boy, yeah
J'entends le bruit qui court boy, eh
Un écho dans un coupe-gorge, yeah
Court dans la nuit

Bien ou quoi, l'ami ? J'suis blanc comme la nuit
Mais, la nuit, mes khos s'étripent alors ils sont dark
On est ensemble, l'ami, jusqu'à quand, à ton avis ?
Mets le numéro d'cette piste à l'horizontale
J'ai mille rêves et ceux qui polémiquaient sur les minarets
Ils élimineraient les minorités pour du minerai
Ils te diront qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde
Qu'on leur rende ce qu'on leur a volé, voilà mes arguments
J'peux pas délaisser le son
J'suis conscient que la vie d'nos sœurs est pleine de désillusions
C'est comme être compétente au taf et subir que des allusions
C'est nous qui portons les pêchés des filles bien que nous salissons
Un jour, on s'ra mieux ici, écoute pas les nuisibles
C'est nous les fantômes que la nuit cible

Y'a certains moments d'silence qui valent toutes les musiques
Hier encore, dans la rue, les balles ont sifflé
Va falloir beaucoup d'amoureux pour battre Lucifer
J'me savais pas aussi faible
Il paraît qu'on s'y fait
Reflet perforé par les gouttes de pluie qui coulent
On crie en dévalant la pente, c'est nous le bruit qui court

Sous emprise comme Prince
Les nuages sont bas, la pluie est violette
Les gouttes frappent le balcon puis les volets
Un rayon blanc transperce le prisme
Et, dans ses iris
Le reflet d'un arc-en-ciel noir se brise
Elle pleut

Vertaling in Nederlands van de liedje
Le Bruit Qui Court van Nekfeu

Ik hoor de ruis die korte, jongen, ja
Ik hoor het geluid dat de kleine jongen, eh
Een echo in een cut-keel, ja
Kort in de nacht
Ik hoor de ruis die korte, jongen, ja
Ik hoor het geluid dat de kleine jongen, eh
Een echo in een cut-keel, ja
Kort in de nacht

Pendant dat vervalsers willen duwen het kind alleen dat braque diligence
Onder alle slimme mensen, ze lachen geel
Om te zien de leiders beweren dat de verdedigers van de moraal
Terwijl de 'leider' voor onze zusters, het is een zeldzaam woord
Mijn reflectie in deze spiegel gevuld door de storm
Herinnert Me eraan dat we ar alles alleen wanneer we sterven
Zelfs deze patronen, die je het vuur als kinderen voor hun hebzucht
Of je vertellen dat je moet opbrengen om hun voorschotten voor een
Om de uitdaging van de macht, u zijn verwoest, zij zijn pénards wanneer anderen sterven
Weinig van strafrecht is dat het tribunaal dat bedoel ik 'edelachtbare'
hoort het geluid, dat is kort, jongen, ja
Ik hoor het geluid dat de kleine jongen, eh
Een echo in een cut-keel, ja
Kort in de nacht
Ik hoor de ruis die korte, jongen, ja
Ik hoor het geluid dat de kleine jongen, eh
Een echo in een cut-keel, ja
Kort in de nacht

in de armen van een ander meisje, ik benijd ik de liefde ap' en zal ik verdrinken
Het gaat te snel, als in de dood van een jonge zwarte man
Het begint zo vroeg als kinderdagverblijf, deze kloof is verschrikkelijk
Dat gaat heel snel als de komst van de politie in rijke buurten
Groeien met een gold bar, geërfd van je ouders-pa
En de poorten van de privé-scholen worden uw muren
Dus, ja, dat kunnen we allemaal uit, het is echt waar
Maar moet nog meer doen aan de onderkant
Aan de onderkant, je weet wat ze zeggen als je ooit praten ?
'Maak u niet ongerust, ga dan, als er was de omzet in het spel, wordt het sterk in wiskunde'
Het nieuws zal pijn doen, het schreeuwt in zo'
Nog een zaadje vol van schoonheid dan de straat, begraven
Je wilde rukken uit van de pijn, dev'nir ongevoelig
Maar het staat nog steeds in het hart een klein beetje van het goede, dat gij hebt geloofd weg te nemen
Mag niet dat er sprake is van atrofie, een catastrofale tol
Want alles gaat te snel uit het lijden.


de man was goed voor, hij lijdt
Mijn reflectie in een plas vervormd door de wind die waait
hoort het geluid, dat is kort, jongen, ja
Ik hoor het geluid dat de kleine jongen, eh
Een echo in een cut-keel, ja
Kort in de nacht
Ik hoor de ruis die korte, jongen, ja
Ik hoor het geluid dat de kleine jongen, eh
Een echo in een cut-keel, ja
Kort in de nacht

Bien, of wat, vriend ? Ik ben zo wit als de nacht
Maar op een avond, mijn khos is étripent dan zijn ze te donker zijn
Het is ingesteld, de vriend, tot wanneer in uw mening ?
Zet het nummer van de track om de horizontale
Ik heb een duizend dromen en degenen die polémiquaient op minaretten
Ze zou het elimineren van de minderheden voor erts
Ze zullen je vertellen dat kunnen we niet aan alle ellende van de wereld
Dat we terugkeren naar wat ze gestolen hebben, dit zijn mijn argumenten
Ik kan niet afzien van het geluid
Ik ben me ervan bewust dat het leven van onze zusters is vol van teleurstellingen
Het is als bevoegd is om in de taf en passeer die toespelingen
Wij dragen de zonden van de meisjes die we hebben bevuild hen
Een dag hebben we ra hier beter, niet luisteren naar de schadelijke
Wij, de geesten die nacht doel

Er is een aantal momenten van stilte die de moeite waard zijn om alle van de muziek
Gisteren, in de straat, de kogels hebben gefloten
Van plan om veel van de liefde te verslaan Lucifer
Ik wist niet dat ook lage
Het lijkt erop dat we het gemaakt
Reflectie geperforeerd door de regen druppels die flow
We schreeuwen langs de helling naar beneden, het is ons, de ruis die korte

Sous grip Prins
De wolken hangen laag, regen is paars
De druppels geraakt op het balkon en dan de flappen
Een witte lichtstraal doordringt het prisma
En, in zijn iris
De weerspiegeling van een regenboog-zwart breeze
Het regent

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Le Bruit Qui Court We zijn gelukkig!

Nekfeu

Le Bruit Qui Court: vertaling en teks - Nekfeu
Nekfeu, zijn echte naam is Ken Samaras, is een franse rapper geboren op 3 April 1990, in Trinidad, in de Alpes-Maritimes. Hij is lid van groepen $-Crew en 1995, de collectieve en de Omgeving en ook van de alliantie van 5 Grote.

Le Bruit Qui Court

Le Bruit Qui Court is de nieuwe single vanNekfeu afkomstig van het album 'Les Etoiles Vagabondes' gepubliceerd Donderdag 18 Juni 2020.

De 18 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Nekfeu

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Les étoiles vagabondes : expansion / Feu.

laatste vertalingen en teksten van Nekfeu

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!