Wellerman: Vertaling in Nederlands en tekst - Nathan Evans

De vertaling van Wellerman - Nathan Evans in Nederlands en de originele liedteks
Wellerman: Vertaling in Italiaans en teks - Nathan Evans Italiaans
Wellerman: Vertaling in Engels en teks - Nathan Evans Engels
Wellerman: Vertaling in Spaans en teks - Nathan Evans Spaans
Wellerman: Vertaling in Frans en teks - Nathan Evans Frans
Wellerman: Vertaling in Duits en teks - Nathan Evans Duits
Wellerman: Vertaling in Portugees en teks - Nathan Evans Portugees
Wellerman: Vertaling in Russish en teks - Nathan Evans Russish
Wellerman: Vertaling in Nederlands en teks - Nathan Evans Nederlands
Wellerman: Vertaling in Zweeds en teks - Nathan Evans Zweeds
Wellerman: Vertaling in Noors en teks - Nathan Evans Noors
Wellerman: Vertaling in Deens en teks - Nathan Evans Deens
Wellerman: Vertaling in Hindi en teks - Nathan Evans Hindi
Wellerman: Vertaling in Pools en teks - Nathan Evans Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Wellerman - Nathan Evans in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Wellerman
van Nathan Evans

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


She had not been two weeks from shore
When down on her a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tеa and rum
One day, when the tonguin' is donе
We'll take our leave and go


Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


No line was cut, no whale was freed;
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed;

She took that ship in tow


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


As far as I've heard, the fight's still on;
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Vertaling in Nederlands van de liedje
Wellerman van Nathan Evans

Er was eens een schip dat op zee ging
En de naam van dat schip was de Billy o 'Tea
De wind blies hard, haar boeg zakte naar beneden
Blaas, pestkop, blaas


Moge de Wellerman binnenkort komen
om ons suiker, thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin klaar is
We nemen onze vertrekken en gaan


Ze was nog geen twee weken van de kust
Toen op haar een walvis droeg
De kapitein riep alle handen en vloekte
Hij zou die walvis op sleeptouw nemen


Moge de Wellerman binnenkort komen
om ons suiker, thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin 'is
We nemen afscheid en gaan


Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da -da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Voordat de boot de water
De staart van de walvis kwam omhoog en ving haar
Alle handen opzij, harpoeneerde en vocht tegen haar
Toen ze beneden dook


Binnenkort mei de Wellerman komen
om ons suiker en thee en rum te brengen.
Een dag, wanneer de tonguin 'klaar is
We nemen afscheid en gaan


Er werd geen lijn doorgesneden, geen walvis bevrijd;
De geest van de kapitein was niet op hebzucht

Maar hij behoorde tot het credo van de walvisman;
Ze nam dat schip op sleeptouw


Moge de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker te brengen en thee en rum
Op een dag, wanneer de tonguin klaar is
We nemen afscheid en gaan


Da-da-da-da-da -da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da- da-da

Veertig dagen, of zelfs meer
De lijn werd slap en daarna weer strak
Alle boten gingen verloren, er waren er maar vier
Maar toch die walvis is wel gegaan


Moge de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker, thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin klaar is
We nemen afscheid en gaan


Voor zover ik heb gehoord, is het gevecht nog gaande;
De lijn is niet doorgesneden en de walvis is niet weg
De Wellerman belt regelmatig
Om de kapitein, de bemanning en iedereen aan te moedigen

Moge de Wellerman spoedig komen
Om ons suiker, thee en rum te brengen
Op een dag, wanneer de tonguin klaar is
We nemen afscheid en gaan

Moge de Wellerman binnenkort komen
Om ons suiker, thee en rum te brengen
Op een dag, als de tonguin klaar is
We nemen afscheid en gaan

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Wellerman? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Wellerman" is geschreven door Alex Oriet, Tom Hollings, David Phelan, William Graydon, Nathan Evans e Samuel Brannan. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.