Great Spirit: Vertaling in Nederlands en tekst - Nahko And Medicine For The People

De vertaling van Great Spirit - Nahko And Medicine For The People in Nederlands en de originele liedteks
Great Spirit: Vertaling in Italiaans en teks - Nahko And Medicine For The People Italiaans
Great Spirit: Vertaling in Engels en teks - Nahko And Medicine For The People Engels
Great Spirit: Vertaling in Spaans en teks - Nahko And Medicine For The People Spaans
Great Spirit: Vertaling in Frans en teks - Nahko And Medicine For The People Frans
Great Spirit: Vertaling in Duits en teks - Nahko And Medicine For The People Duits
Great Spirit: Vertaling in Portugees en teks - Nahko And Medicine For The People Portugees
Great Spirit: Vertaling in Russish en teks - Nahko And Medicine For The People Russish
Great Spirit: Vertaling in Nederlands en teks - Nahko And Medicine For The People Nederlands
Great Spirit: Vertaling in Zweeds en teks - Nahko And Medicine For The People Zweeds
Great Spirit: Vertaling in Noors en teks - Nahko And Medicine For The People Noors
Great Spirit: Vertaling in Deens en teks - Nahko And Medicine For The People Deens
Great Spirit: Vertaling in Hindi en teks - Nahko And Medicine For The People Hindi
Great Spirit: Vertaling in Pools en teks - Nahko And Medicine For The People Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Great Spirit - Nahko And Medicine For The People in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Great Spirit
van Nahko And Medicine For The People

So which wolf will you feed
One makes you strong, one makes you weak
And those who know and those who seek
Amidst the chaos, find your peace
I know which wolf I'll feed
I know which wolf I'll feed


Great spirit, I've had it
Bring me back to the nomadic
Way of weaving through the damage
Mindful, stay mindful
Great spirit, for my sisters
Let me be a flowing river
Flood the banks, the rocks that bind her
Carry, I'll carry


Great, Great Spirit
Oh oo oh
Great, Great Spirit
Oh oo oh


Great spirit, for my brothers
Let me be a mountain under
Which he climbs to discover
His process, now that's progress
Great Spirit, all that hinders
Tie reminders to my fingers
I must speak to you more often

Great, Great Spirit
Oh oo oh
Great, Great Spirit
Oh oo oh


Great Spirit, for my relations
Give them strength to face racism
In every single situation
Easy now, go on, speak loud
Great Spirit, take me instead

Guide me down the road of red
Tunkashila, I am saying, praying
Oh Tunkashila, yeah
Tunkashila, yeah
Tunkashila, yeah
Tunkashila, oh yeah


Great Spirit, system collapse
Nothing but the Earth will last
And I will be singing sweetly until the darkness
And how life is
Great Spirit, on my tongue
Be still, be still, the time will come
When everyone will sing 'All Life is Sacred'
Well, I'm waiting
Great Spirit, my fist is up bringing the power to the people
You're a reflection of us
Some of your people can't hear it
The cries of the Earth
Some of your people can't feel it
The way that it hurts
And it hurts, Great Spirit
Oh, and it moves, Great Spirit
Interconnected in the wreckage of a paradigm on
Its way out, its way out
Speaking of spiritual lyrical testimonies
A spirited lyricist weaving around false prophecies
A spirit directed and selected with the message I bring
While the ship slowly sinks, I've been directed to sing
I'm like a wrecking ball breaking down the walls of the past
A minimalist, living off bliss with the last of my cash
You're gonna be justified with how you treated the land
You're gonna be by my side, when I stand and demand a change
Change

They know not what they do
They know not what they do
Can we forgive them for their due?
That's up to you

Vertaling in Nederlands van de liedje
Great Spirit van Nahko And Medicine For The People

Dus welke wolf ga je voeden
De ene maakt je sterk, de ander maakt je zwak
En degenen die het weten en degenen die zoeken
Zoek te midden van de chaos je vrede
Ik weet welke wolf Ik zal voeden
Ik weet welke wolf ik zal voeren


Grote geest, ik heb het gehad
Breng me terug naar de nomadische
Manier om door de schade heen te weven
Let op, blijf alert
Grote geest, voor mijn zussen
Laat me een stromende rivier zijn
Overstroom de oevers, de rotsen die haar binden
Draag, ik draag


Geweldig, geweldige geest
Oh oo oh
Geweldig, geweldige geest
Oh oo oh


Grote geest, voor mijn broers
Laat me een berg zijn onder
Die hij beklimt om te ontdekken
Zijn proces, dat is nu vooruitgang
Grote Geest, allemaal dat hindert
Bind herinneringen aan mijn vingers
Ik moet vaker met je praten

Geweldig, geweldige geest
Oh oo oh
Geweldig, geweldige geest
Oh oo oh


Grote geest, voor mijn relaties
Geef ze kracht om racisme onder ogen te zien
In elke sit uation
Makkelijk nu, ga door, spreek luid
Grote Geest, neem me in plaats daarvan

Leid me op de weg van rood
Tunkashila, zeg ik, biddend
Oh Tunkashila, ja
Tunkashila, ja
Tunkashila, ja
Tunkashila, oh ja


Grote Geest, systeem instorten
Niets dan de aarde zal duren
En ik zal zoet zingen tot de duisternis
En hoe het leven is
Grote Geest, op mijn tong
Wees stil, wees stil, de tijd zal komen
Wanneer iedereen 'All Life is Sacred' zingt
Nou, ik wacht
Grote Geest, mijn vuist is om de kracht naar de mensen te brengen
Je bent een weerspiegeling van ons
Sommige van je mensen kunnen het niet horen
De kreten van de aarde
Sommige van je mensen kunnen het niet voelen
De manier waarop het pijn doet
En het doet pijn , Grote Geest
Oh, en het beweegt, Grote Geest
Met elkaar verbonden in het wrak van een paradigma op
Zijn weg naar buiten, zijn weg naar buiten
Over spirituele lyrische getuigenissen gesproken
Een pittige tekstschrijver die zich rond valse profetie weeft cies
Een geest gestuurd en geselecteerd met de boodschap die ik breng
Terwijl het schip langzaam zinkt, moet ik zingen
Ik ben als een sloopkogel die de muren van het verleden afbreekt
Een minimalist die van gelukzaligheid leeft met het laatste van mijn geld
Je zult gerechtvaardigd zijn met hoe je het land behandelde
Je staat aan mijn zijde als ik sta en vraag een verandering
Verandering

Ze weten niet wat ze doen
Ze weten niet wat ze doen
Kunnen we hen vergeven wat ze toekomen?
Dat is aan u

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Great Spirit We zijn gelukkig!

Nahko And Medicine For The People

Great Spirit: vertaling en teks - Nahko And Medicine For The People
Nahko en Geneeskunde voor het Volk is een Portland, Oregon-op basis muzikaal collectief bekend voor hun 'real-talk' teksten, aanstekelijke en invloedrijke berichten, evenals hun catchy melodieën. Hun geluid is bekend dat verschillen; terwijl de meeste van hun muziek is een mix van reggae, folk en rock, de stam, het meest recente studio album, HOKA, voegt een zwaarder tribal sound.

Great Spirit

We presenteren de tekst en de vertaling van Great Spirit, een nieuw lied gecreëerd door Nahko And Medicine For The People afkomstig van het album 'HOKA'

De 19 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:
  • Great Spirit

Andere albums van Nahko And Medicine For The People

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Dark As Night / Take Your Power Back.

laatste vertalingen en teksten van Nahko And Medicine For The People

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!