Yaah!: Vertaling in Nederlands en tekst - Mystikal

De vertaling van Yaah! - Mystikal in Nederlands en de originele liedteks
Yaah!: Vertaling in Italiaans en teks - Mystikal Italiaans
Yaah!: Vertaling in Engels en teks - Mystikal Engels
Yaah!: Vertaling in Spaans en teks - Mystikal Spaans
Yaah!: Vertaling in Frans en teks - Mystikal Frans
Yaah!: Vertaling in Duits en teks - Mystikal Duits
Yaah!: Vertaling in Portugees en teks - Mystikal Portugees
Yaah!: Vertaling in Russish en teks - Mystikal Russish
Yaah!: Vertaling in Nederlands en teks - Mystikal Nederlands
Yaah!: Vertaling in Zweeds en teks - Mystikal Zweeds
Yaah!: Vertaling in Noors en teks - Mystikal Noors
Yaah!: Vertaling in Deens en teks - Mystikal Deens
Yaah!: Vertaling in Hindi en teks - Mystikal Hindi
Yaah!: Vertaling in Pools en teks - Mystikal Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Yaah! - Mystikal in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Yaah!
van Mystikal

Da da da daah
Da da da daah
MC's!
Da da da daah
Da da da daah
Yaah!

X 8
Yaah!


Break my joint, cut my tongue off if I ain't tight
Put a bullet in my head take my life and let me die if I ain't fire
Cut me up feed me to the roaches, let me rot if I don't rock
Let me go to hell, burn, sizzle and simmer if I don't deliver
Pull my hair out if I sell out
Bury me on my stomach without no drawers on at all if I don't go off
Or either lethal injection or straight electricity
Let the garbage man pick me up and get rid of me
If I lose creativity
Let me get forced into sexual activity
Let me get turned out by three skank freaks if I don't bust to
The utmost of my ability
Take my head if I say it and don't feel it
Stop selling my record, give me the money back nigga
If I don't sell at least a million
Cut my dick off if I get down and don't get off
Crush my spine and cave my chest in if I come
If I ain't bad for my age and kick ass for my size
Close my fuckin eyes if you can stop me from sayin or keep me from playin
X 16


Snap my pencil, dislocate my fingers and jam my thumb
I ain't gon' write no more, tear my papers, strip clothes if
It don't ship gold
Take my blessed, Baptist Holy Ghost Christian soul
If it take less than a year of playin my records and tapes
Before they can say my shit old
If it don't bang, take me out the game, call me out my name
Put me out my house, beat me out my change
Let em read my poem and tell em to seal my doom
When I'm dead read bitch ass nigga in the ground
Written across my tomb
Let the breeze take my leaves if my trees don't bloom
Put me in the sun and cut my air supply

If I give these niggas breathin room
If what I'm brewin ain't potent
If what I'm doin ain't rollin
Nigga, diss me, make a movie, talk about it on Oprah
Erase my fuckin vocals, burn my fuckin notebooks
Take my fuckin tank from me and give it back to Goldman
I quit, my career's over
Turn me upside down and hang me from my scrotum

Da da da daah
MC's!
Da da da daah
Da da da daah
MC's!
Da da da daah
X 8


Give me my post office application if I ain't hear from rap
Nothin if they ass ain't shake and they hands ain't clap
Take my happiness if it just so happens I ain't happenin
Let something happen to me if I ain't hardcore at it maximum
Flip the dial change the channel if I can't handle
Forget me if I leave this bitch
Before I put my fuckin Grammy on the mantle
Let my next fifty concerts get cancelled
If I'm scared in front the camera
Then take my fuckin talent, take me from my family
Sneak me, fuck over me if I don't represent Louisiana
Jump my fence if I ain't the prince
Bitch keep me back if I can't keep up with the presidents
If I don't run circles around these other rap guys
Let my momma Benz catch four flat tiresThat's what the fuck I'm hearin in my head
Yaah!
That's what keep me going
Yaah!
That's what make me fuck over you
Yaah!
I can't stop that voice
Yaah!

Vertaling in Nederlands van de liedje
Yaah! van Mystikal

Da da da daah
Da da da daah
MC's!
Da da da daah
Da da da daah
Yaah!

X 8
Jaah!


Breek mijn gewricht, snijd mijn tong af als ik niet strak zit
Steek een kogel in mijn hoofd, neem mijn leven en laat me doodgaan als ik niet schiet
Snijd me in stukken, voer me aan de kakkerlakken, laat me rotten als ik niet rock
Laat me naar de hel gaan, verbranden, sissen en sudderen als ik niet lever
Trek mijn haar uit als ik uitverkocht ben
Begraaf me op mijn buik zonder helemaal geen lades als ik er niet af ga
Ofwel dodelijke injectie of rechtstreekse elektriciteit
Laat de vuilnisman me oppakken en halen van me af
Als ik mijn creativiteit verlies
Laat me gedwongen worden tot seksuele activiteit
Laat me uit de kast komen door drie slet freaks als ik niet naar het uiterste ga
vermogen
Neem mijn hoofd als ik het zeg en het niet voel
Stop met het verkopen van mijn plaat, geef me het geld terug nigga
Als ik niet minstens een miljoen verkoop
Snijd mijn lul af als ik naar beneden ga en niet afstap
Verbrijzel mijn ruggengraat en laat mijn borst zakken als ik kom
Als ik niet slecht ben voor mijn leeftijd en schop voor mijn maat
Sluit mijn ogen als je me kunt stoppen van s ayin of houd me van spelen
X 16


Knip met mijn potlood, ontwricht mijn vingers en klem mijn duim
Ik ga niet meer schrijven, scheur mijn papieren, kleren uittrekken als
het geen goud verscheept
Neem mijn gezegende, Baptisten Heilige Geest Christelijke ziel
Als het minder dan een jaar duurt om mijn platen en banden af ​​te spelen
Voordat ze mijn shit oud kunnen zeggen
Als het niet knalt, schakel me dan uit, noem me mijn naam
Zet me uit mijn huis, versla me uit mijn wisselgeld
Laat ze lees mijn gedicht en zeg dat ze mijn ondergang moeten verzegelen
Als ik dood ben, lees bitch ass nigga in de grond
Geschreven over mijn graf
Laat de wind mijn bladeren nemen als mijn bomen dat niet doen bloei
Zet me in de zon en sluit mijn luchttoevoer af

Als ik deze provence ademruimte geef
Als wat ik brouw niet krachtig is
Als wat ik doe ain't rollin
Nigga, diss me, maak een film, praat erover op Oprah
Wis mijn verdomde vocalen, verbrand mijn verdomde notitieboekjes
Neem mijn verdomde tank van me af en geef hem terug aan Goldman
Ik stop, mijn carrière is ov eh
Zet me ondersteboven en hang me aan mijn scrotum

Da da da daah
MC's!
Da da da daah
Da da da daah
MC's!
Da da da daah
X 8


Geef me mijn postkantoorapplicatie als ik niets hoor van rap
Niets als ze niet beven en hun handen niet klappen
Neem mijn geluk als het toevallig gebeurt, ik zal niet gebeuren
Laat me iets overkomen als ik niet maximaal hardcore ben
Draai aan de draaiknop, verander het kanaal als ik het niet aankan
Vergeet me als ik deze bitch verlaat
Voordat ik mijn verdomde Grammy op de mantel leg
Laat mijn volgende vijftig concerten worden geannuleerd
Als ik bang ben voor de camera
Pak dan mijn verdomde talent, neem mij van mijn familie
Sneak me, fuck over me als ik Louisiana niet vertegenwoordig
Spring mijn hek als ik niet de prins ben
Bitch, houd me terug als ik de presidenten niet kan bijhouden
Als ik geen cirkels rond die andere rap-jongens ren
Laat mijn moeder Benz vang vier lekke bandenDat is wat de fuck ik ' ik hoor in mijn hoofd
Yaah!
Dat is wat me op de been houdt
Yaah!
Dat is wat me over je maakt
Yaah!
Ik kan ' stop die stem niet
Yaah!

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Yaah! We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Yaah!" is geschreven door Mystikal. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Mystikal

Yaah!: vertaling en teks - Mystikal

Yaah!

Mystikal heeft een nieuwe liedje getiteld 'Yaah!' afkomstig van het album 'Ghetto Fabulous' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 15 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Mystikal

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!