Down In The Streets: Vertaling in Nederlands en tekst - Mr. Green

De vertaling van Down In The Streets - Mr. Green in Nederlands en de originele liedteks
Down In The Streets: Vertaling in Italiaans en teks - Mr. Green Italiaans
Down In The Streets: Vertaling in Engels en teks - Mr. Green Engels
Down In The Streets: Vertaling in Spaans en teks - Mr. Green Spaans
Down In The Streets: Vertaling in Frans en teks - Mr. Green Frans
Down In The Streets: Vertaling in Duits en teks - Mr. Green Duits
Down In The Streets: Vertaling in Portugees en teks - Mr. Green Portugees
Down In The Streets: Vertaling in Russish en teks - Mr. Green Russish
Down In The Streets: Vertaling in Nederlands en teks - Mr. Green Nederlands
Down In The Streets: Vertaling in Zweeds en teks - Mr. Green Zweeds
Down In The Streets: Vertaling in Noors en teks - Mr. Green Noors
Down In The Streets: Vertaling in Deens en teks - Mr. Green Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Down In The Streets - Mr. Green in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Down In The Streets
van Mr. Green

Water one dollar, water one dollar
Ice-cold, ice-cold
Water here, water water water
Ice-cold


Go down and live in the street
Go down and live in the street
Go down and live in the street
Go down and live in the street


Ey, I'm with my nigga mind, trynna make a million rhymes
Slanging like ya nigga dimes, bang 'em in a nick time
I'm trynna spank the case, billing out from
Selling out my space, fuck wearing an ankle brace
I dick a chick, could get a victim nigga counterfeit
And 'em out the shit that's why he never count on it
M-illitant is the stamp that you sample out
All you niggas all stepped on you fucking trampled out
I'm like a horse with it, Darth Vader force with it
I hold the double XL on fucking Source get it
Career a Porsche with it, on the stoup you've all shitted
Nineteen pagers I google to hear some more critics
It's more headaches, pure ridicule gimmicks
Fuck a poor image we ready to get some more spinach
And be fortunate, official and authentic
Me training down to MIA get lost in it

Go down and live in the street
Go down and live in the street
Go down and live in the street

Go down and live in the street


You niggas heard of me, fuck you, slug you when you
Doctor come with a performing on a surgery
Shit down on spitting ridiculous all orally
Strip you all morally, parallel, categorically
Metaphorically, allegorically go to war with me
Oratory full of gory, all believe
I'ma show that each and every one will get more relief
Practice your beliefs, submitting in all authority
The fucking leave the divide and conquer all the grid
will flee, I numb it with all the you need
My nigga Sunwun, show 'em where you come from


You ain't never seen shoes like these
Prolly cause you never been to Belize
Far overseas new Gucci waterskis
Diamond studded denim jeans, you rocking dungerees
I'll be going back to Cali smoking on the finest weed
You still catching headaches smoking sticks and seeds
Little nigga please, don't get caught up with the shit talking
Outsmarting niggas got them thinking that I'm Steve Hawking

Go down and live in the street
Go down and live in the street
Go down and live in the street
Go down and live in the street

Vertaling in Nederlands van de liedje
Down In The Streets van Mr. Green

Water één dollar, water één dollar
IJskoud, ijskoud
Water hier, water water water
IJskoud


Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat


Ey , Ik ben met mijn nigga brein, probeer een miljoen rijmpjes te maken
Slanging like ya nigga dimes, bang 'em in a nick time
Ik probeer de zaak een pak slaag te geven, facturering van
Mijn ruimte uitverkopen, verdomme een enkelbrace dragen
Ik pik een meid, kan een slachtoffer nigga namaak krijgen
En ze zijn zo gek daarom heeft hij er nooit op gerekend
M-illitant is de stempel die je uitprobeert
Allemaal vinden jullie allemaal verdomme vertrapt
Ik ben er als een paard mee, Darth Vader dwingt ermee
Ik houd de dubbele XL vast op fucking Bron snap het
Zorg dat je er een Porsche bij hebt, op de stoep die jullie allemaal hebben gepest
Negentien piepers Ik google om wat meer kritiek te horen
Het is meer hoofdpijn, pure belachelijke gimmicks
Fuck a arme ima we zijn klaar om wat meer spinazie te krijgen
En wees gelukkig, officieel en authentiek
Ik train tot MIA verdwaal erin

Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat

Ga naar beneden en leef op straat


Je provence heeft van mij gehoord, fuck you , sla je als je
dokter komt met een optreden tijdens een operatie
Shit down on belachelijk alles mondeling belachelijk
Strip je allemaal moreel, parallel, categorisch
Metaforisch, allegorisch oorlog voeren met mij
Oratorium vol bloederig, iedereen gelooft
Ik laat zien dat iedereen meer opluchting zal krijgen
Oefen je overtuigingen, onderwerp je in alle autoriteit
De verdomde laat de verdeel en heers het hele raster
zal vluchten, ik verdoof het met alles wat je nodig hebt
Mijn neger Sunwun, laat ze zien waar je vandaan komt


Jij komt nooit zulke schoenen gezien
Gewoon omdat je nog nooit in Belize bent geweest
Verre overzeese nieuwe Gucci waterskis
Met diamanten bezaaide de nim jeans, jij rockende tuinbroek
Ik ga terug naar Cali met het roken van de beste wiet
Je krijgt nog steeds hoofdpijn met het roken van stokken en zaden
Kleine neger alsjeblieft, laat je niet inhalen the shit talking
Outsmarting niggas zette hen aan het denken dat ik Steve Hawking ben

Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat
Ga naar beneden en leef op straat

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Down In The Streets We zijn gelukkig!

Mr. Green

Down In The Streets: vertaling en teks - Mr. Green

Down In The Streets

Mr. Green heeft een nieuwe liedje getiteld 'Down In The Streets' afkomstig van het album 'Live From The Streets' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 5 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

laatste vertalingen en teksten van Mr. Green

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!