Recurrence: Vertaling in Nederlands en tekst - Control Human Delete

De vertaling van Recurrence - Control Human Delete in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Recurrence - Control Human Delete in verschillende talen.
De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart.
Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Recurrence
van Control Human Delete

Heavily intoxicated most will not know
Sinking while seeking no answers
Progress, development
Mere reflections, by-products of chemical randomness
From primeval soup, mistakes turned apparent nothing into high-complexity forms
Fault-driven replicators gave birth to distant memories
While puzzled by the fundamental features of the mind
Selfish mutations degrade altruistic acts to illusions
All our sins, self-perpetuating
A universe built on fractal design
With veneration for commitment
The feast has begun
A vow for the end
New machines have been working
Harmonics of evolution taking over
Contributing to the necessity that is life
The sole survivors of transmission schemes, like viral infections
Enhanced by technology
A placebo to ease the pain
Is there immortality in reproduction?
Some now argue
In that last split second

That last moment of awareness
All different outcomes will enter the equation, except for one
No matter how much number crunching
No matter how many prayers
All sections end
Nothing returns
No control. Left out of the equation
Probability with precision. Cold and clean
The momentum of recurrence expulsed minds from matter
No control. Left out of the equation
Probability with precision. Cold and clean
The momentum of recurrence expulsed minds from matter
Life's bearing, an ongoing search
For the key properties leading to elimination
All our sins, the new replicator
Build a universe on fractal design
With veneration for commitment
The feast has begun
A vow for the end

Vertaling in Nederlands van de liedje
Recurrence van Control Human Delete

Zwaar dronken de meesten zullen het niet weten
Zinken terwijl op zoek naar antwoorden
Vooruitgang, ontwikkeling
Enkele reflecties, door-producten van de chemische willekeur
Uit de oersoep, fouten draaide schijnbare niets tot zeer complexe vormen
Fout-gedreven replicators bevallen van verre herinneringen
Terwijl verbaasd door de fundamentele kenmerken van de geest
Egoïstisch mutaties degraderen altruïstische handelingen te illusies
Al onze zonden, self-perpetuating
Een universe die is gemaakt op de fractal design
Met eerbied voor de inzet
Het feest is begonnen
Een gelofte voor het einde
Nieuwe machines zijn werken
De harmonischen van de evolutie over te nemen
Bijdragen tot de noodzaak dat is het leven
De enige overlevenden van de transmissie regelingen, zoals virale infecties
Verbeterde technologie
Een placebo om de pijn te verlichten
Is er onsterfelijkheid in de voortplanting?
Sommigen nu beweren
In dat laatste fractie van een seconde

Dat laatste moment van bewustzijn
Alle verschillende uitkomsten zullen in de vergelijking, met uitzondering van een
Maakt niet uit hoe veel cijfermatige
Geen kwestie hoeveel gebeden
Alle secties einde
Niets geeft
Geen controle. Links van de vergelijking
Kans met precisie. Koud en schoon
Het momentum van herhaling uitgezet verstand van de materie
Geen controle. Links van de vergelijking
Kans met precisie. Koud en schoon
Het momentum van herhaling uitgezet verstand van de materie
Het leven is lager, een lopende zoekopdracht
Voor de belangrijkste eigenschappen die leiden tot de eliminatie
Al onze zonden, de nieuwe replicator
Het bouwen van een universe op basis van fractal design
Met eerbied voor de inzet
Het feest is begonnen
Een gelofte voor het einde

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Recurrence We zijn gelukkig!

laatste vertalingen en teksten van Control Human Delete

The Prime Mover
Het album The Prime Mover bevat het nummer Recurrence van Control Human Delete . Dit album is uitgebracht op: 30/11/2012.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album The Prime Mover ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
Transporter0/3
Shapeshifting0/3
Earth-Like Behavior0/3
Cherri Andrea640360
Tot nu toe heb je
121
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!