We Are The Promise: Vertaling in Nederlands en tekst - Mikhala Jené & D Smoke

De vertaling van We Are The Promise - Mikhala Jené & D Smoke in Nederlands en de originele liedteks
We Are The Promise: Vertaling in Italiaans en teks - Mikhala Jené & D Smoke Italiaans
We Are The Promise: Vertaling in Engels en teks - Mikhala Jené & D Smoke Engels
We Are The Promise: Vertaling in Spaans en teks - Mikhala Jené & D Smoke Spaans
We Are The Promise: Vertaling in Frans en teks - Mikhala Jené & D Smoke Frans
We Are The Promise: Vertaling in Duits en teks - Mikhala Jené & D Smoke Duits
We Are The Promise: Vertaling in Portugees en teks - Mikhala Jené & D Smoke Portugees
We Are The Promise: Vertaling in Russish en teks - Mikhala Jené & D Smoke Russish
We Are The Promise: Vertaling in Nederlands en teks - Mikhala Jené & D Smoke Nederlands
We Are The Promise: Vertaling in Zweeds en teks - Mikhala Jené & D Smoke Zweeds
We Are The Promise: Vertaling in Noors en teks - Mikhala Jené & D Smoke Noors
We Are The Promise: Vertaling in Deens en teks - Mikhala Jené & D Smoke Deens
We Are The Promise: Vertaling in Hindi en teks - Mikhala Jené & D Smoke Hindi
We Are The Promise: Vertaling in Pools en teks - Mikhala Jené & D Smoke Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van We Are The Promise - Mikhala Jené & D Smoke in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst We Are The Promise
van Mikhala Jené & D Smoke

Sons and daughters, raging waters are rising up
Bringing tyranny to an end
No more time to pretend
No repeating, no conceding
The reality is none of us can really say we're equal
'Til we take the pen and write the sequel


'Cause we all got a story fighting for our glory and peace
No matter your color, religion, your lover, or creed
'Cause we all gotta rewrite what isn't right, oh
Can't discriminate nor eliminatе our light


We are the promisе fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view
We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise, promise, promise
We are the promise, promise, promise


Look around, every one of us is in between
But love it holds us and overtakes the ones who won't
Rejected ones are the cornerstone
We're rebuilding on the precipice
Of tearing down all your prejudice
Gonna triumph over malevolence
Equality's our inheritance

'Cause we all got a story fighting for our glory and peace
No matter your color, religion, your lover, or creed
'Cause we all gotta rewrite what isn't right, oh
They can't discriminate or eliminate


We are the promise fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view

We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise, promise, promise
We are the promise, promise, promise


Super, mmm
Yeah, yeah, what it look like?
We 'bout to shine like stars on a good night
Open they minds like art
Born out the hood, light up the dark, listen
Here goes a shot out of a rocket
Imagine living like nothing could stop it
That vision that drives your decision to aim for the target
Imagine the freedom to thrive being worn like a garment
Stitched with a low tolerance, picture a world where all of us
Acknowledge each other and smile at our differences
Knowing that when you fly as me, the sky is still limitless
Celebrating variety, we found our new genesis
Ooh, I feel amazing, ooh, what can I say?
But my mama's mama dreamed of a day that resembled this moment
Found our way to the pyramids just by following omens
Living life like I'm still a kid, I'm a king in my throne
Which passed down to me, if I'm honest

We are the promise fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view
We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise fighting to set us free
King had a dream that we've gotta keep
Love is the root of humanity
We are the promise, no matter your point of view
We are the future, we'll see it through
It all starts with me and you
We are the promise, promise, promise
We are the promise, promise, promise

Vertaling in Nederlands van de liedje
We Are The Promise van Mikhala Jené & D Smoke

Zonen en dochters, woeste wateren komen omhoog
Een einde maken aan tirannie
Geen tijd meer om te doen alsof
Geen herhaling, geen toegeven
De realiteit is dat niemand van ons echt kan zeggen dat we zijn gelijk
'Tot we de pen pakken en het vervolg schrijven


' Omdat we allemaal een verhaal hebben dat vecht voor onze glorie en vrede
Ongeacht je kleur , religie, je geliefde of geloofsbelijdenis
Omdat we allemaal moeten herschrijven wat niet juist is, oh
We kunnen ons licht niet discrimineren of elimineren


We zijn de beloften vechten om ons te bevrijden
King had een droom die we moeten houden
Liefde is de wortel van de mensheid
Wij zijn de belofte, ongeacht je standpunt
Wij zijn de toekomst, we zien het wel
Het begint allemaal bij mij en jij
Wij zijn de belofte, belofte, belofte
Wij zijn de belofte, belofte, belofte


Kijk eens rond, ieder van ons zit er tussen in
Maar liefde houdt ons vast en haalt degenen in die dat niet willen
Afgewezen zijn de hoeksteen
Wij zijn wederopbouw op de afgrond
Van het neerhalen van al je vooroordelen
We zullen zegevieren over kwaadwilligheid
Gelijkheid is onze erfenis

Omdat we allemaal een verhaal hebben dat vecht voor onze glorie en vrede
Ongeacht je huidskleur, religie, je geliefde of geloofsovertuiging
Omdat we allemaal moeten herschrijven wat niet juist is, oh
Ze kunnen niet discrimineren of elimineren


We zijn de belofte die vecht om ons te bevrijden
King had een droom die we moeten houden
Liefde is de wortel van de mensheid
Wij zijn de belofte, ongeacht je punt van view

Wij zijn de toekomst, we zien het wel
Het begint allemaal bij mij en jij
Wij zijn de belofte, belofte, belofte
Wij zijn de belofte, belofte, belofte


Super, mmm
Ja, ja, hoe het eruit ziet?
We staan ​​op het punt om te schijnen als sterren op een goede nacht
Open ze als kunst
Geboren uit de motorkap, verlicht het donker, luister
Hier gaat een schot uit een raket
Stel je voor dat leven alsof niets het kan stoppen
Die visie die je besluit om op het doelwit te mikken
Stel je de vrijheid voor om te gedijen, gedragen als een kledingstuk
Gestikt met een lage tolerantie , stel je een wereld voor waar we allemaal
elkaar erkennen en lachen om onze verschillen
Wetende dat wanneer je vliegt als ik, de lucht nog steeds grenzeloos is
Door variatie te vieren, hebben we ons nieuwe ontstaan ​​gevonden
Ooh, ik voel me geweldig, ooh, wat kan ik zeggen?
Maar de moeder van mijn moeder droomde van een dag die op dit moment leek
We vonden onze weg naar de piramides gewoon door voortekenen te volgen
Leef het leven alsof ik nog een kind ben, ik ben een koning op mijn troon
Wat aan mij is overgegaan, als ik eerlijk ben

Wij zijn de belofte die vecht om ons te bevrijden
King had een droom die we moeten houden
Liefde is de wortel van de mensheid
Wij zijn de belofte, ongeacht uw standpunt
Wij zijn de toekomst, we zullen het doorzien
Het begint allemaal met mij en u
Wij zijn de belofte om te vechten om ons te bevrijden
Koning had een droom die we moeten houden
Liefde is de wortel van de mensheid
Wij zijn de belofte, ongeacht je standpunt
Wij zijn de toekomst, we zullen het zien door
Het begint allemaal bij jou en mij
Wij zijn de belofte, belofte, belofte
Wij zijn de belofte, belofte, belofte

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven We Are The Promise? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "We Are The Promise" is geschreven door D Smoke, Kevin Writer, Deputy e Mikhala Jenu00e9. Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.