Monkey: Vertaling in Nederlands en tekst - M.i Abaga

De vertaling van Monkey - M.i Abaga in Nederlands en de originele liedteks
Monkey: Vertaling in Italiaans en teks - M.i Abaga Italiaans
Monkey: Vertaling in Engels en teks - M.i Abaga Engels
Monkey: Vertaling in Spaans en teks - M.i Abaga Spaans
Monkey: Vertaling in Frans en teks - M.i Abaga Frans
Monkey: Vertaling in Duits en teks - M.i Abaga Duits
Monkey: Vertaling in Portugees en teks - M.i Abaga Portugees
Monkey: Vertaling in Russish en teks - M.i Abaga Russish
Monkey: Vertaling in Nederlands en teks - M.i Abaga Nederlands
Monkey: Vertaling in Zweeds en teks - M.i Abaga Zweeds
Monkey: Vertaling in Noors en teks - M.i Abaga Noors
Monkey: Vertaling in Deens en teks - M.i Abaga Deens
Monkey: Vertaling in Hindi en teks - M.i Abaga Hindi
Monkey: Vertaling in Pools en teks - M.i Abaga Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Monkey - M.i Abaga in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Monkey
van M.i Abaga

This song is just for you people
All of you wey think, you know, people try to bring you down
Try to squash your party
But you let them by
You gonna make it
No matter what they do to you
You gonna rise like a phoenix from the fire
You get it too, Yea…


Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana na na na na…


Yo, Madam na only you waka come
Just Abaga
Them dey look me like vagabond
But I said it don't matter
I'll school them like principal
With my musical, cos my weapon eh, isn't physical
It's not analog, it's not digital
It's not ping-dical, it's BB-lical
And Chai! there is God
All of you that are sharing blood
Didn't expect me to be running
But now you can watch me porshe
See before before, you know free your guy
When i needed you, you be free your guy
You can't ping me down, no be BB chai
You dem famz me, mehn no kill the guy
Common

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana…
Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana. na na na na…


Yea, they never expected it
That i will be getting rich
That I have a black man blood
And now you can't tell me ish
You expected me to be perishing
But i am doing well, no embellishing
You denied me, Ask Billie Jean
You can only try, you can't finish it
And the wiz are very much
And a nigga is living frosh
MC hammer you cannot touch
Cos I am serving a living God
My foundation is not MaryKay


I don pass them, i don elevate
Nigga

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like banana
Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey look me like monkey o…ewo
Dem no know, dem no know, dem no know, dem no know
Dem dem no know, dem no know, i dey look them like na na na


I've been disrespected
But i kept calm
And slept on
Stepped on, neglected
But i kept on
I knew that one day i would get on
See these days i reflect on
What i've been through
Like my left arm
See it wasn't right, but i'm headstrong
At the checkpoint, till the cheques come
Call me chairman, say it properly
I'm a genius, an anomaly
All that ish you did, it was comedy
Look who laughing now, ain't no stopping me
And this rap game is my property
Till the end we playing monopoly
So convertible, ain't no topping me
Keep your meter on, ain't no dropping me
Through the rough road, through the punishment
Through the hardship and discouragement
I got stronger, it was nourishment
From accomplishment to accomplishment
If you send me leg, man i break am
Or I jump am but i must make am
I am insured mehn, i got statefarm
How your leg doing? Nna take balm
From a nightbus to a bigbus to a private jet
Next to Rick Ross
All these haters talk, it's just lipgloss
Relax man, I am in flipflops
See the more haters try to end us
Try to hunt me down and offend us
Try to push me out to be sent forth
The more I glo, you should endorse me

2014
2015
2016
I hope you ready
Ha ha
Chocolate city

Vertaling in Nederlands van de liedje
Monkey van M.i Abaga

Dit liedje is alleen voor jullie
jullie denken allemaal, weet je, mensen proberen je neer te halen
Probeer je feestje plat te drukken
Maar je laat ze voorbij
Je gaat haal het
Wat ze je ook aandoen
Je zal opstaan ​​als een feniks uit het vuur
Je snapt het ook, ja…


Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey zie me als een aap o… ewo
Dem nee weet, ze weet niet, ze weet niet, ze weet niet
Dem dem no know, dem no know, ik zie ze eruit als een banaan na na na na…


Yo, mevrouw, alleen jij waka komt
Gewoon Abaga
Ze zien er op mij uit als een vagebond
Maar ik zei dat het niet uitmaakt
Ik zal ze scholen als directeur
Met mijn musical, want mijn wapen eh, is niet fysiek
Het is niet analoog, het is niet digitaal
Het is niet ping-disch, het is BB-liek
En Chai! daar is God
Jullie allemaal die bloed delen
Had niet verwacht dat ik zou rennen
Maar nu kun je me zien porseren
Zie eerder, je weet dat je je man bevrijdt
Als ik je nodig had, wees dan vrij, je vent
Je kunt me niet naar beneden halen, nee wees BB chai
Je famz me, mehn nee, vermoord de man
Vaak

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey zie me eruit als een aap o… ewo
Dem nee weet, dem nee weet, dem nee weet je, ik weet het niet
ik weet het, ik weet het, ik zie ze eruit als een banaan ...
ik wil ze, ze zijn ze, ze zijn ze
ze willen ze, ze willen ze ze zien me eruit als een aap o… ewo
Dem nee weet, dem nee weet, ze weet niet, ze weet niet
Ze weet niet, weet niet, ik zie ze eruit als banaan. na na na na…


Ja, ze hadden het nooit verwacht
Dat ik rijk word
Dat ik een zwarte man bloed heb
En nu je kunt het me niet vertellen
Je verwachtte dat ik zou omkomen
Maar het gaat goed, geen verfraaiing
Je ontkende me, vraag het Billie Jean
Je kunt het alleen maar proberen, jij kan het niet afmaken
En de wiz is heel erg
En een nigga leeft frosh
MC-hamer die je niet kunt aanraken
Omdat ik een levende God dien

My foundation is niet MaryKay


Ik passeer ze, ik doneer
Nigga

Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey zie me eruit als een aap o ... ewo
Dem nee weet, ze weet niet, ze weet niet, ze weet niet
Ze weet niet, weet niet, ik weet het zie ze eruit als een banaan
Dem be dey, dem be dey, dem be dey
Dem be dey, dem be dey zie me eruit als een aap o… ewo
Dem nee weet, dem nee weet, dem nee weet, nee weet niet
Dem dem nee weet, dem nee weet, ik zie ze eruit als na na na


Ik ben niet gerespecteerd
Maar ik ept kalm
En sliep verder
Stapte op, verwaarloosd
Maar ik ging door
Ik wist dat ik op een dag zou komen
Zie deze dagen ik reflecteer op
Wat ik heb meegemaakt
Zoals mijn linkerarm
Kijk, het klopte niet, maar ik ben eigenwijs
Bij het controlepunt, tot de controles komen
Bel me voorzitter, zeg het goed
Ik ben een genie, een anomalie
Alles wat je deed, het was komedie
Kijk eens wie er nu lacht, het houdt me niet tegen
En dit rapspel is mijn eigendom
Tot het einde spelen we monopolie
Dus converteerbaar, ik hoef me niet te overtreffen
Houd je meter aan, laat me niet vallen
Door de ruwe weg, door de straf
Door de ontberingen en ontmoediging
Ik werd sterker, het was voeding
Van prestatie naar prestatie
Als je me een been stuurt, man, ik breek ben
Of ik spring ben maar ik moet het maken
Ik ben verzekerd mehn, ik heb statefarm
Hoe gaat het met je been? Nna neem balsem
Van een nachtbus naar een bigbus naar een privéjet
Naast Rick Ross
Al deze haters praten, het is gewoon lipgloss
Relax man, ik zit in flipflops
Zie hoe meer haters ons proberen te beëindigen
Probeer me op te sporen en ons te beledigen
Probeer me naar buiten te duwen om uitgezonden te worden
Hoe meer ik gloei, je zou me moeten steunen

2014
2015
2016
Ik hoop dat je er klaar voor bent
Ha ha
Chocoladestad

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Monkey? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Monkey" is geschreven door M.I Abaga. Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

M.i Abaga

Monkey: vertaling en teks - M.i Abaga
Jude Abaga geboren op 4 oktober 1981, ook professioneel bekend als M.I of M.I Abaga is een Nigeriaanse hiphopartiest, songwriter en platenproducent. Sinds juni 2015 is hij de Chief Executive Officer van Chocolate City.

Monkey

We presenteren de tekst en de vertaling van Monkey, een nieuw lied gecreëerd door M.i Abaga afkomstig van het album 'The Chairman' gepubliceerd Dinsdag 23 Februari 2021

Het album bestaat uit 9 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van M.I Abaga

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als Judah / MI 2 The Movie onthouden.

laatste vertalingen en teksten van M.i Abaga

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week