The Emperor: Vertaling in Nederlands en tekst - Megadeth

De vertaling van The Emperor - Megadeth in Nederlands en de originele liedteks
The Emperor: Vertaling in Italiaans en teks - Megadeth Italiaans
The Emperor: Vertaling in Spaans en teks - Megadeth Spaans
The Emperor: Vertaling in Frans en teks - Megadeth Frans
The Emperor: Vertaling in Duits en teks - Megadeth Duits
The Emperor: Vertaling in Portugees en teks - Megadeth Portugees
The Emperor: Vertaling in Russish en teks - Megadeth Russish
The Emperor: Vertaling in Nederlands en teks - Megadeth Nederlands
The Emperor: Vertaling in Zweeds en teks - Megadeth Zweeds
The Emperor: Vertaling in Noors en teks - Megadeth Noors
The Emperor: Vertaling in Deens en teks - Megadeth Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Emperor - Megadeth in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Emperor
van Megadeth

Come here

Who do you
Who do you think you are?
Some kind of super star?
We'll see

Where do you?
Where do you think you are?
That shit won't get you far
With me

You're just so dashing
You marvel at the sound
Of your own voice, as you crash into the ground

You look so perfect, but everybody knows
They're petrified to say the emperor has no clothes
So bloody perfect, but everybody knows
They're just so petrified that the emperor has no clothes
Just so you know
That's how it goes

You're bad
You're bad for my health
Because you make me sick
You prick
Don't you know?
Don't you know who I am?
You know I'd like your face
To kick


If your lips are moving I know you must be lying
You even suck the life out of dying

You look so perfect, but everybody knows
They're petrified to say the emperor has no clothes
So bloody perfect, but everybody knows
They're just so petrified that the emperor has no clothesThe house of cards are falling
Luck is running thin
Father forgive him, being a punk is not a sin

You look so perfect, but everybody knows
They're petrified to say the emperor has no clothes
So bloody perfect, but everybody knows
They're just so petrified that the emperor has no clothes
You look so perfect, perfect
The emperor has no clothes
So bloody perfect, perfect
The emperor has no clothes
You look so perfect, perfect
The emperor has no clothes
So bloody perfect, perfect
And everybody knows
Except you

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Emperor van Megadeth

Hier komen

Wie denk je
Wie denk je dat je bent?
Een soort van super star?
We zullen zien

Waar ga je voor?
Waar denk je dat je bent?
Die shit niet je ver
Met mij

Je bent gewoon zo onstuimige
U verwonderen over het geluid
Van je eigen stem op, als u crash in de grond

Je ziet er zo perfect, maar iedereen weet
Ze zijn versteend te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft
Zo godsgruwelijk perfect, maar iedereen weet
Ze zijn net zo versteend dat de keizer heeft geen kleren aan
Maar dat je het weet
Dat is hoe het gaat

U bent slecht
U bent slecht voor mijn gezondheid
Want je maakt me ziek
U prik
Weet u dat niet?
Weet je niet wie ik ben?
Weet je ik wil je gezicht
Om te schoppen

Als je lippen bewegen ik weet dat je moet liegen
U zelfs zuigen het leven uit te sterven

Je ziet er zo perfect, maar iedereen weet
Ze zijn versteend te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft
Zo godsgruwelijk perfect, maar iedereen weet
Ze zijn net zo versteend dat de keizer heeft geen kleren aanHet huis van kaarten vallen
Geluk is uitgevoerd dun
Vader vergeef het hem, dat wordt een punk is niet een zonde

Je ziet er zo perfect, maar iedereen weet
Ze zijn versteend te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft
Zo godsgruwelijk perfect, maar iedereen weet
Ze zijn net zo versteend dat de keizer heeft geen kleren aan
Je ziet er zo perfect, perfect
De keizer heeft geen kleren aan
Zo godsgruwelijk perfect, perfect
De keizer heeft geen kleren aan
Je ziet er zo perfect, perfect
De keizer heeft geen kleren aan
Zo godsgruwelijk perfect, perfect
En iedereen weet dat
Behalve dat je

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Emperor We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!