Lucid Dreams: Vertaling in Nederlands en tekst - Nalyd

De vertaling van Lucid Dreams - Nalyd in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Lucid Dreams - Nalyd in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Lucid Dreams
van Nalyd

VII. The Lucid Dreamer

Last weekend I was high for the 1st time in my entire life and I found myself less stressed and I was utterly baffled at how my worries and self-deprecating short cummings I feel every single day so easily faded away and seeped into my skin without being acknowledged as if my concerns were like black paint slowly drying on a cool summer evening. The euphoria which overtook my body was so liberating,I have never truly felt carefree and weightlessness like I did that night. My inner thoughts of subliminally trying to prove myself to the girl I love were no longer a priority. I dislike the fact I am trying to prove myself to her when I know confidently she has zero interest in me but I guess my life is a movie

I had a dream about her

She was waking me up, She said “Dylan, I love you.” “Dylan, the sun is out” “I watched the sunrise through the blind of our window as I held you close” In this dream of marijuana smoke and some far-fetched fantasy I felt so happy and content

This dream was so real

I felt like for once I made someone believe in me. I remember looking into her face and crying because I had never been more happy in my life

It was bliss, It was perfect, It was the way things should be but then I awoke in an odd slumber. I was in a small empty bedroom on the floor, I stood up and I was no longer higher than the trees and rambunctious as the bees. I was my worst nightmare, I seen reality and for once I made myself resent every decision I’ve ever made to make her hate me. I blamed the high,I blamed the butterfly wings for altering what might have ultimately changed the course of how things could have been. I remember looking into the mirror and crying because I had never been more sad in my life

Vertaling in Nederlands van de liedje
Lucid Dreams van Nalyd

VII. De Lucide Dromer

Last weekend was ik voor de 1e keer in mijn hele leven en ik merkte dat ik minder gespannen en ik was volkomen verbijsterd naar hoe mijn zorgen en zelfbelastende korte cummings ik voel me elke dag zo gemakkelijk vervaagden en sijpelde in mijn huid zonder te worden erkend als mijn zorgen waren als zwarte verf langzaam drogen op een koele zomeravond. De euforie die haalde mijn lichaam was zo bevrijdend,ik heb nog nooit echt gevoeld zorgeloos en gewichtloosheid zoals ik deed die nacht. Mijn innerlijke gedachten van subliminally proberen om mezelf te bewijzen om het meisje dat ik de liefde niet langer een prioriteit. Ik houd niet van het feit dat ik ben op zoek om mezelf te bewijzen aan haar, ik weet het vertrouwen dat ze heeft nul interesse in mij, maar ik denk dat mijn leven is een film

I had een droom over haar

She was maakt mij wakker, Ze zei: 'Dylan, ik hou van je.' 'Dylan, de zon is uit' 'ik keek naar de zonsopgang door de blinden van onze raam als ik je gehouden sluiten' In de droom van marihuana rook en vergezocht fantasie voelde ik me zo gelukkig en tevreden

deze droom was zo echt

I voelde ik mij eens iemand in mij geloven. Ik keek naar haar gezicht en huilen, want ik had nog nooit zo gelukkig in mijn leven

het is bliss, Het was perfect, het was de gang van zaken moet worden maar dan werd ik wakker in een vreemde slaap. Ik werd in een kleine lege slaapkamer op de verdieping, stond ik op en ik was niet langer hoger dan de bomen en jaagt als de bijen. Ik was mijn ergste nachtmerrie, gezien ik de werkelijkheid en voor deze keer maakte ik mezelf kwalijk nemen, en elke beslissing die ik ooit gemaakt heb om haar haat me. Ik gaf de schuld aan de hoog,ik gaf de schuld aan de vleugels van de vlinder voor het veranderen van wat zou kunnen hebben uiteindelijk veranderde de loop van hoe de dingen zouden kunnen zijn. Ik keek in de spiegel en huilen, want ik had nooit eerder was het zo triest in mijn leven

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Lucid Dreams We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!