Crescent Moon: Vertaling in Nederlands en tekst - Lvmrig

De vertaling van Crescent Moon - Lvmrig in Nederlands en de originele liedteks
Crescent Moon: Vertaling in Italiaans en teks - Lvmrig Italiaans
Crescent Moon: Vertaling in Engels en teks - Lvmrig Engels
Crescent Moon: Vertaling in Spaans en teks - Lvmrig Spaans
Crescent Moon: Vertaling in Frans en teks - Lvmrig Frans
Crescent Moon: Vertaling in Duits en teks - Lvmrig Duits
Crescent Moon: Vertaling in Portugees en teks - Lvmrig Portugees
Crescent Moon: Vertaling in Russish en teks - Lvmrig Russish
Crescent Moon: Vertaling in Nederlands en teks - Lvmrig Nederlands
Crescent Moon: Vertaling in Zweeds en teks - Lvmrig Zweeds
Crescent Moon: Vertaling in Noors en teks - Lvmrig Noors
Crescent Moon: Vertaling in Deens en teks - Lvmrig Deens
Crescent Moon: Vertaling in Hindi en teks - Lvmrig Hindi
Crescent Moon: Vertaling in Pools en teks - Lvmrig Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Crescent Moon - Lvmrig in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Crescent Moon
van Lvmrig

Lying on a soft grass
Not as soft as your hugs
Looking up at the stars
Spinning 'round each other faster than the sportcarsFrom their very birth
Wanted to leave the Earth
Set off to them, who burn
But that's here where it's warm
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything elseAs you can see
There is plenty of chances to break free
They have a little fee
They hardly eat
The police works weak
They do not travel to Milano on the fashion weeks
But hey
Cats are still together
The crescent moon was the thing that gathered them
Led to each other, and now they depend on
The mood of the neihgbour, they are to defend
They can
And so can we
Under the rain, Who is soaking? - we
None of us will ever try smoking weed
I bet we're more than could have ever been
Yes, life is given to try some risk
Repeat, I plan to rip the beats to bits
Face the enemies, be the editor
Make your name be in the final creditsThought all those words were fake, hey
Now, at seven, eating cornflakes, hey
Try to face such an earthquake, hey
Which was not even noticed by them, hey
Now I have reasons to live, hey
The list was too short but have changed, hey
I'm ready to win any game, hey
If I don't succeed I go up to the end, hey
Trying at poetry but the only word is 'meow'
The only comet is following our initial plan
They both are treating each other like they are lovers, oh wow
But those are cats, and nobody's actually againstFrom their very birth
Wanted to leave the Earth
Set off to them, who burn
But that's here where it's warm
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything else
And they don't need anything else, hey


Violet is against the violent
White is behaving so wisely
The happiness spreads so widely
Which makes me feel so nice, yee
Violet is against the violent
White is behaving so wisely
The happiness spreads so widely
Which makes me feel so nice, yee
Violet is against the violent
White is behaving so wisely

Vertaling in Nederlands van de liedje
Crescent Moon van Lvmrig

Liggend op een zacht gras
Niet zo zacht als je knuffels
Opkijken naar de sterren
Sneller rond elkaar draaien dan de sportwagensVanaf hun prille geboorte
Wilde de aarde verlaten
Ga naar hen, die branden
Maar daar is het warm
En ze hebben niets anders nodig
En ze hebben niets anders nodig
En ze hebben niets anders nodig
En ze hebben niets anders nodigZoals je kunt zien
Er zijn volop kansen om los te komen
Ze hebben een kleine vergoeding
Ze eten nauwelijks
De politie werkt zwak
Ze reizen niet naar Milano over de modeweken
Maar hey
Katten zijn nog steeds samen
De wassende maan was het ding dat ze bijeenbracht
leidde naar elkaar, en nu zijn ze afhankelijk van
De stemming van de buurman, ze moeten verdedigen
Ze kunnen
En dat kunnen wij ook
Onder de regen, wie is er doorweekt? - we
Niemand van ons zal ooit proberen wiet te roken
Ik wed dat we meer zijn dan ooit had kunnen zijn
Ja, het leven wordt gegeven om een ​​of ander risico te proberen
Herhaal, ik ben van plan om de beats aan stukken te scheuren
Sta oog in oog met de vijanden, wees de redacteur
Zorg dat je naam in de aftiteling staatIk dacht dat al die woorden waren nep, hé
Nu, om zeven uur, cornflakes eten, hé
Probeer zo'n aardbeving het hoofd te bieden, hé
Wat niet eens door hen werd opgemerkt, hé
Nu heb ik redenen om live, hey
De lijst was te kort maar is veranderd, hey
Ik ben klaar om elk spel te winnen, hey
Als het me niet lukt, ga ik naar het einde, hey
Poëzie proberen, maar het enige woord is 'miauw'
De enige komeet volgt ons oorspronkelijke plan
Beiden behandelen elkaar alsof ze geliefden zijn, oh wauw
Maar dat zijn katten, en niemand is eigenlijk tegenVanaf hun prille geboorte
Wilde de aarde verlaten
Ga op weg naar hen, die verbranden
Maar daar is het warm
En ze hebben niets nodig e lse
En ze hebben niets anders nodig
En ze hebben niets anders nodig
En ze hebben niets anders nodig, hey


Violet is tegen het gewelddadige
Wit gedraagt ​​zich zo verstandig
Het geluk verspreidt zich zo breed
Dat geeft me een fijn gevoel, ja
Violet is tegen het gewelddadige
Wit gedraagt ​​zich zo verstandig
Het geluk verspreidt zich zo breed
Dat geeft me een fijn gevoel, ja
Violet is tegen het gewelddadige
Wit gedraagt ​​zich zo verstandig

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Crescent Moon We zijn gelukkig!

Lvmrig

Crescent Moon: vertaling en teks - Lvmrig

Crescent Moon

We presenteren de tekst en de vertaling van Crescent Moon, een nieuw lied gecreëerd door Lvmrig afkomstig van het album 'Crescent Moon'

Dit is de lijst van de 9 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Lvmrig

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!