Moment Of Silence: Vertaling in Nederlands en tekst - Lucidious

De vertaling van Moment Of Silence - Lucidious in Nederlands en de originele liedteks
Moment Of Silence: Vertaling in Italiaans en teks - Lucidious Italiaans
Moment Of Silence: Vertaling in Engels en teks - Lucidious Engels
Moment Of Silence: Vertaling in Spaans en teks - Lucidious Spaans
Moment Of Silence: Vertaling in Frans en teks - Lucidious Frans
Moment Of Silence: Vertaling in Duits en teks - Lucidious Duits
Moment Of Silence: Vertaling in Portugees en teks - Lucidious Portugees
Moment Of Silence: Vertaling in Russish en teks - Lucidious Russish
Moment Of Silence: Vertaling in Nederlands en teks - Lucidious Nederlands
Moment Of Silence: Vertaling in Zweeds en teks - Lucidious Zweeds
Moment Of Silence: Vertaling in Noors en teks - Lucidious Noors
Moment Of Silence: Vertaling in Deens en teks - Lucidious Deens
Moment Of Silence: Vertaling in Hindi en teks - Lucidious Hindi
Moment Of Silence: Vertaling in Pools en teks - Lucidious Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Moment Of Silence - Lucidious in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Moment Of Silence
van Lucidious

Oh man, Lucid. Where do I even start? Your music, it's amazing. It's like you really believe in what you're after. In my opinion
It's some of the best, the best, music out there. Keep it up TJ


What if I told you that I didn't feel good enough and I'm broken
What if I said that I'm losin' my faith and been struggling with coping
Been stuck for a while
When I look at the clock man I feel like it's frozen
Then again time is just flying too quick
And I'm losing devotion
Truth is I feel no emotion
Bottled it up and all I feel is rage
And I would be lying if I looked at you and said I'm not afraid
What if I never get through this shit
What do I do if I can't find my way
And I know that my father has been counting on me to carry our name
Speakin' of him and I got to be honest
We ain't really speakin' these days
I've been scared that I won't get to know him before the day he fades away
My family fought a lot when I was growin' up
What can I say?
What can I say?
By fightin', there ain't really nothin' to gain


I know that the sun is out there somewhere
But I've been livin' in rain
Can we quit playin' games
I'm standin' right here and I'm ready to change
And Mama I promise to give you the world if I make it to fame
Put you both on a stage and make it so everyone's screamin' your name

In times like this I see your face
Wish you didn't leave this place
Searchin' for the reason why
So take a moment of silence, goodbye


Give me a second
I wanna say something to my little brother
When you get older, your father is not gonna be with your mother
I'm 23 years older than you, I know it's kinda confusing
Forget all the bullies that make fun of you, it's just for their amusement
Let go of negative, seek out the light
Develop yourself, you should journal and write
Speak with integrity, treat women right
And you don't gotta drink every typical night

Being popular really ain't everythin'
Nah don't give into that hype
And it's okay to forgive the people that hurt you
But don't give in twice
And to each of my sisters
I know we been drifted, our parents divorced
We all moved away, and the family shifted
Yeah we visit on Christmas
But even the holidays' different
Got to make something out of this gift that God has graciously gifted

I know that the sun is out there somewhere
But I've been livin' in rain
Can we quit playin' games?
I'm standin' right here and I'm ready to change
And Mama I promise to give you the world if I make it to fame
Put you both on a stage and make it so everyone's screamin' your name


In times like this I see your face
Wish you didn't leave this place
Searchin' for the reason why
So take a moment of silence, goodbye


Give me a second
I owe an apology to a few people
I regret a few things and I made some mistakes when I gave into evil
To all my exes I'm sorry I know I was often deceitful
But after Veronica cheated, I gave up and didn't treat future girls equal
I'm sorry to all that I pushed away when I fell deep in depression
I never gave enough attention to people I love so I just started ruinin' friendships
I guess that I taken the easy way out by rapping confessions
This is a passion of mine and the only way that I can deal with my stresses
And I get emotional every time I stop and think about Taylor
Still can't believe that you took your own life away just to get rid of these haters
I just hope that you found some peace and serenity in your decision
No one knew what you were going through
Then again maybe we just didn't listen
To my granny, I wish that I said goodbye before the day that you left
Not telling you how much I love you is something that I still regret
But I know you're in heaven and that it's all okay
One day I'll be with you, and all my fans will be screamin' my name

This song is dedicated to Taylor Eller. We love you. And may you rest in peace

Vertaling in Nederlands van de liedje
Moment Of Silence van Lucidious

Oh man, Lucid. Waar moet ik zelfs beginnen? Je muziek is geweldig. Het is alsof je echt gelooft in wat je zoekt. Naar mijn mening
Het is een van de beste, de beste muziek die er is. Ga zo door TJ


Wat als ik je zou vertellen dat ik me niet goed genoeg voelde en ik ben gebroken
Wat als ik zou zeggen dat ik mijn geloof verlies en worstelde met coping
Zit al een tijdje vast
Als ik naar de klok kijk, heb ik het gevoel dat het bevroren is
Dan vliegt de tijd weer gewoon te snel
En ik ben toewijding verliezen
De waarheid is dat ik geen emotie voel
Ik heb het ingekapseld en ik voel alleen maar woede
En ik zou liegen als ik naar je keek en zei dat ik niet bang ben
Wat als ik deze shit nooit doorkom
Wat moet ik doen als ik mijn weg niet kan vinden
En ik weet dat mijn vader op mij rekende om onze naam te dragen
Speakin 'of hij en ik moeten eerlijk zijn
We spreken tegenwoordig niet echt
Ik was bang dat ik hem niet zou leren kennen voordat de dag dat hij vervaagde
Mijn familie veel gevochten toen ik opgroeide
Wat kan ik zeggen?
Wat kan ik zeggen?
Door te vechten, valt er niet echt niets te winnen


Ik weet dat de zon ergens schijnt
Maar ik heb in de regen geleefd
Kunnen we stoppen met spelletjes spelen
Ik sta hier en ik ben klaar om te veranderen
En mama, ik beloof je dat ik je de world if I make it to fame
Zet jullie beiden op een podium en zorg ervoor dat iedereen je naam schreeuwt

In tijden als deze zie ik je gezicht
Wou dat je dat niet deed t verlaat deze plek
Zoekend naar de reden waarom
Dus neem een ​​moment stilte, tot ziens


Geef me een seconde
Ik wil iets zeggen aan mijn kleine broertje
Als je ouder wordt, zal je vader niet bij je moeder zijn
Ik ben 23 jaar ouder dan jij, ik weet dat het nogal verwarrend is
Vergeet alle pestkoppen die maken plezier van je, het is alleen voor hun vermaak
Laat het negatieve los, zoek het licht op
Ontwikkel jezelf, je moet een dagboek schrijven en schrijven
Spreek integer, behandel vrouwen correct
En je hoeft niet alles te drinken typische avond

Populair zijn is echt niet alles
Nee, geef niet toe aan die hype
En het is oké om de mensen die je pijn hebben gedaan te vergeven
Maar geef niet toe twee keer
En aan elk van mijn zussen
Ik weet dat we zijn afgedreven, onze ouders zijn gescheiden
We zijn allemaal verhuisd en het gezin is verhuisd
Ja, we bezoeken met Kerstmis
Maar zelfs de feestdagen zijn anders
Ik moet iets maken van dit geschenk dat God genadig heeft geschonken

Ik weet dat de zon daar ergens is
Maar ik heb geleefd 'in rain
Kunnen we stoppen met spelletjes spelen?
Ik sta hier en ik ben klaar om te veranderen
En mama, ik beloof je dat ik je de wereld zal geven als ik het haal roem
Zet jullie beiden op een podium en zorg ervoor dat iedereen je naam schreeuwt


In tijden als deze zie ik je gezicht
Ik wou dat je niet wegging deze plek
Zoeken naar de reden waarom
Dus neem een ​​moment stilte, tot ziens


Geef me een seconde
Ik ben een verontschuldiging verschuldigd aan een weinig mensen
Ik heb spijt van een paar dingen s en ik maakten een paar fouten toen ik me overgaf aan het kwaad
Het spijt me al mijn exen, het spijt me dat ik weet dat ik vaak bedrieglijk was
Maar nadat Veronica vals speelde, gaf ik het op en behandelde ik toekomstige meisjes niet gelijk
Het spijt me allemaal dat ik wegduwde toen ik diep in een depressie viel
Ik gaf nooit genoeg aandacht aan mensen van wie ik hou, dus begon ik vriendschappen te verpesten
Ik denk dat ik het rustig aan heb gedaan uitweg door bekentenissen te kloppen
Dit is een passie van mij en de enige manier om met mijn stress om te gaan
En ik word emotioneel elke keer dat ik stop en aan Taylor denk
Kan het nog steeds niet geloof dat je jezelf van het leven hebt beroofd om van deze haters af te komen
Ik hoop alleen dat je wat rust en sereniteit hebt gevonden in je beslissing
Niemand wist wat je doormaakte
Dan weer misschien hebben we gewoon niet geluisterd
Naar mijn oma, ik wou dat ik afscheid nam voor de dag dat je vertrok
Je niet vertellen hoeveel ik van je hou is iets waar ik nog steeds spijt van heb
Maar Ik weet dat je in de hemel bent en dat het alles is oké
Op een dag zal ik bij je zijn, en al mijn fans zullen mijn naam schreeuwen

Dit nummer is opgedragen aan Taylor Eller. Wij houden van jou. En moge je rusten in vrede

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Moment Of Silence We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Moment Of Silence" is geschreven door Lucidious. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Lucidious

Moment Of Silence: vertaling en teks - Lucidious
Lucidious (geboren 19 december 1990) is een Amerikaanse hiphopartiest, schrijver en producer wiens echte naam onbekend is. Hij is geboren en getogen in Noord-Virginia, maar woont in Los Angeles, CA. Hij is vooral bekend om zijn emotionele teksten en liedjes over zelfmoordpreventie bij tieners, zoals 'Save Me' en 'Moment of Silence'. Lucidious ziet zichzelf als een mentor, net zoals ... Lucidious (geboren op 19 december 1990) een Amerikaanse hiphopartiest, schrijver en producer is wiens echte naam onbekend is. Hij is geboren en getogen in Noord-Virginia, maar woont in Los Angeles, CA. Hij is vooral bekend om zijn emotionele teksten en liedjes over zelfmoordpreventie bij tieners, zoals 'Save Me' en 'Moment of Silence'. Lucidious ziet zichzelf net zo goed als een mentor als een muzikant. Hij wil anderen helpen in zichzelf te geloven en zich in te zetten voor positieve invloeden. Hij zei in een interview dat hij zoveel mogelijk fans wil helpen en nooit wil dat ze zich alleen voelen: ik neem elke dag contact op met mijn fans. Geen bericht of verzoek blijft onbeantwoord. Geen enkele fan hoeft zich af te vragen of ik te vol van mezelf ben om er iets om te geven. En hij wil dat zijn muziek een boodschap stuurt naar de jonge mensen die zich neerslachtig voelen of misschien niet eens meer willen leven. Zoals hij ook zei in het interview: het is de boodschap van hoop waar ik het meest om geef, en hoe die wordt ontvangen. Het gaat erom jonge mensen te bereiken die op zichzelf zitten en niet weten waar ze terecht kunnen. Veel van hen hebben thuis problemen; sommigen zijn gepest, anderen hebben problemen met drugs. Sommigen hebben zelfmoord geprobeerd, anderen willen dat. Op 18 december 2015 bracht hij zijn debuutalbum Reflections uit, met samenwerkingen met artiesten als Katie Munoz, Merissa Shaban en GJR. Op 5 juli 2016 richtte hij zijn eigen onafhankelijke label Lucidious Music LLC op. Zijn tweede album Torn Between Pages, Vol. I: Make It Out Alive werd uitgebracht op 13 september 2016. Er wordt samengewerkt met artiesten als Josh Woods, Xavier Frye en Merissa Shaban. Zijn belangrijkste invloeden in de muziek zijn Hopsin, Machine Gun Kelly, NF en vooral Eminem. Op 10 september 2019 bracht Lucidious zijn derde album uit, Enough.

Moment Of Silence

We presenteren de tekst en de vertaling van Moment Of Silence, een nieuw lied gecreëerd door Lucidious afkomstig van het album 'Torn Between Pages, Vol. I: Make It Out Alive'

De 8 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Lucidious

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!