Eternal Punishment: Vertaling in Nederlands en tekst - Louverture

De vertaling van Eternal Punishment - Louverture in Nederlands en de originele liedteks
Eternal Punishment: Vertaling in Italiaans en teks - Louverture Italiaans
Eternal Punishment: Vertaling in Engels en teks - Louverture Engels
Eternal Punishment: Vertaling in Spaans en teks - Louverture Spaans
Eternal Punishment: Vertaling in Frans en teks - Louverture Frans
Eternal Punishment: Vertaling in Duits en teks - Louverture Duits
Eternal Punishment: Vertaling in Portugees en teks - Louverture Portugees
Eternal Punishment: Vertaling in Russish en teks - Louverture Russish
Eternal Punishment: Vertaling in Nederlands en teks - Louverture Nederlands
Eternal Punishment: Vertaling in Zweeds en teks - Louverture Zweeds
Eternal Punishment: Vertaling in Noors en teks - Louverture Noors
Eternal Punishment: Vertaling in Deens en teks - Louverture Deens
Eternal Punishment: Vertaling in Hindi en teks - Louverture Hindi
Eternal Punishment: Vertaling in Pools en teks - Louverture Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Eternal Punishment - Louverture in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Eternal Punishment
van Louverture

No such thing as innocent and I know cause I’ve committed many
Convert my violence into extreme melodies, Maya Amano: I keep me a glizzy
I bring my piece in the diner, we can get busy, make it pop once like Genji
I swear this underground scene really nothing but gossip and rumors: it’s Samaru City

You have forgotten me, I have been tied to another world that has already been lost
2 worlds tied by our memories, as you remember me everything you love is gone
Multi-dimensional: I guide his soul to the heavens above once the Glock Philemon
In this world you can get killed by ideals but it’s really no secret I’d die for my cause

Humanity gripped by disease: in 2020 with death on the rise
Nothing but Kegare in our world leaders, I swear that they giving us nothing but lies
I think it’s pretty sick that cause my skin like Akari the police deem that I should die
The same type of people that’d put a damn knee on my neck and then see the life drain from my eyes

I want my people united, tired of seeing us try to leave each other ten feet
And I’m no exception, I’m just a hypocrite, never been known to ignore when they diss me
It’s like Thunder Inferno: shock ‘em when I spark heat
Been the black sheep, stats OD

I can’t fuck with OGs if they showing me that disrespect
You know if you diss I’m like say less: no Nike, you get checked
Make you see the heat wave like Jun: I’m Nyarlathotep
Fucking on a nymph while I have her repeat “IN LAK'ECH”
WHO'S THE BEST MC? THAT'S A QUESTION POINTLESS TO DISCUSS
THINK THAT YOU A MONSTER BUT YOU JUST AN OUTTA POCKET BUM
MAD AT ME CAUSE OF SSB? I TURN WOLF AND DUMP CLIPS
DROP MY NAME IN A SONG IF YOU FEELING DUMB

White out like The Joker, I be looking glam: I got plenty weapons if you want to dance
I ain’t concentrating hate upon your camp so just shut the fuck up and get money man
Bullet at your mouth: you taste the silver man, this my Mona Lisa, got to keep it grand
Y-You could feed four different niggas, bet they still would cross you if it meant a grand

Team F'yooch: The Order of the Holy Lance, cruise in that Xibalba with
Your chick all on my spear of destiny, can’t enough of it
They low-key hating from they Masked Circles but I’m loving it
Cause life’s a living hell: this is my Eternal Punishment


.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.


Intimidation used for subjugation never did make me fall into that hesitation
Lou utter flames, I spit: Crimson Sublation, building my own Deva Yuga: this is domination
No debating, trash raps? All forsaken, got no patience: they stay blind like Nameless
So I lace shit with these new mutations, dot your face up like Chisato if I see imitation

OK, lemme talk my shit, no hype shit but the money came by quick
Not thy kid, you can catch a shot lil bitch, they on my dick cause I got that Snow Queen wrist
Put metal to a rat on some Tesso shit, she like it when I come to wreck her shit
No Aizen: she cannot suppress her drip, make you see eternal black when I empty clips
Swear my posse got me feeling godly, treat me just like Hypnos: they be sleeping on me
Proud of my skin color don’t care what they call me: d-drip on Nanjo bitch I keep 1 on me
R-round to your head like Toudou if you knock me, tryna get more whips than Yuka, get up off me
This Jit bitch made: Malevolent Aki, bullets finna' split apart his mind like Maki

Pull up with the trusty ole gun and light up your whole force just to show I’m a god with this iron:
Ima let the Nina sing call it Belladonna, she get that St. Hermelin, man the situation's dire
Got them arms: Durga, pass the nine to Walter: have your crew get lit up as your soul’s floating


.

.
.
.
.

.
.
.
.

Vertaling in Nederlands van de liedje
Eternal Punishment van Louverture

Niet zoiets als onschuldig en ik weet het want ik heb er veel gepleegd
Zet mijn geweld om in extreme melodieën, Maya Amano: ik blijf glimmen
Ik breng mijn stuk in het restaurant, we kunnen het druk krijgen, laat het een keer knallen als Genji
Ik zweer dat deze undergroundscene eigenlijk niets anders is dan roddels en geruchten: het is Samaru City

Je bent me vergeten, ik ben vastgebonden aan een andere wereld die al verloren is gegaan
2 werelden verbonden door onze herinneringen, zoals je me herinnert, is alles waar je van houdt weg
Multidimensionaal: ik leid zijn ziel naar de hemel boven zodra de Glock Philemon
In deze wereld kun je krijgen gedood door idealen, maar het is echt geen geheim dat ik voor mijn zaak zou sterven

De mensheid gegrepen door ziekte: in 2020 met de opkomst van de dood
Niets dan Kegare in onze wereldleiders, dat zweer ik ze geven ons niets dan leugens
Ik denk dat het behoorlijk ziek is dat mijn huid als Akari de politie vindt dat ik dood zou moeten
Hetzelfde soort mensen dat een verdomde knie in mijn nek had gelegd en dan zag de li bijv. uit mijn ogen weglopen

Ik wil dat mijn mensen verenigd zijn, het zat zijn om ons te zien proberen elkaar drie meter achter te laten
En ik ben geen uitzondering, ik ben gewoon een hypocriet, nooit geweest waarvan bekend is dat ze negeren wanneer ze me uitdagen
It's like Thunder Inferno: shock 'em when I spark heat
Been the black sheep, stats OD

Ik kan niet met OG's neuken als ze laten me dat gebrek aan respect zien
Weet je als je diss Ik zeg minder: nee Nike, je wordt gecontroleerd
Laat je de hittegolf zien zoals Jun: ik ben Nyarlathotep
Fucking on een nimf terwijl ik haar 'IN LAK'ECH' laat herhalen.
WIE IS DE BESTE MC? DAT IS EEN PUNTLOZE VRAAG OM TE BESPREKEN
DENK DAT JE EEN MONSTER MAAR JE MAAR EEN OUTTA POCKET BUM
MAD AT ME OORZAAK VAN SSB? IK DRAAI WOLF- EN DUMPCLIPS.
LAAT MIJN NAAM IN EEN LIED VALLEN ALS JE DUMB VOELT

White out als The Joker, ik zie er glamour uit: ik heb genoeg wapens als je wilt dansen
Ik concentreer mijn haat niet op je kamp, ​​dus hou je bek en pak geldman
Kogel in je mond: je proeft de zilveren man, dit is mijn Mona Lisa, moet het groots houden
Y-Je zou vier verschillende provence kunnen voeden, wedden dat ze je nog steeds zouden kruisen als het een groots zou betekenen.

Team F'yooch: The Order of the Holy Lance, cruise in die Xibalba met
Your meid allemaal op mijn speer van het lot, kan er niet genoeg van
Ze haten rustig van die Masked Circles maar ik vind het geweldig
Want het leven is een hel: dit is mijn eeuwige straf


.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.


Intimidatie gebruikt voor onderwerping deed me nooit in die aarzeling vervallen
Lou volslagen vlammen, Ik spuug: Crimson Sublatio n, mijn eigen Deva Yuga bouwen: dit is overheersing
Geen debat, trash raps? Allemaal verlaten, hebben geen geduld: ze blijven blind als Nameless
Dus ik rijg stront met deze nieuwe mutaties, zet je gezicht omhoog zoals Chisato als ik imitatie zie

Oké, laat me mijn shit praten, geen hype shit maar het geld kwam snel voorbij
Niet jouw kind, je kunt een schot vangen lil bitch, ze op mijn lul want ik heb die Snow Queen-pols
Zet metaal op een rat op wat Tesso-shit, ze vindt het leuk als ik kom om haar shit te vernielen. ze slapen op me
Trots op mijn huidskleur maakt niet uit hoe ze me noemen: druppel op Nanjo bitch ik houd 1 op me
R-rond naar je hoofd zoals Toudou als je me slaat , probeer meer zwepen te krijgen dan Yuka, sta van me af
Deze Jit-bitch maakte: Malevolent Aki, kogels finna 'splitsten zijn geest als Maki

Trek omhoog met het vertrouwde ole geweer en licht leg je hele kracht op om te laten zien dat ik een god ben met dit ijzer:
Ik laat het t he Nina zingt noem het Belladonna, ze snapt die St. Hermelin, man, de situatie is nijpend
Heb ze armen: Durga, geef de negen door aan Walter: laat je bemanning oplichten terwijl je ziel zweeft


.

.
.
.
.

.
.
.
.

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Eternal Punishment We zijn gelukkig!

Louverture

Eternal Punishment: vertaling en teks - Louverture
Geboren in Brooklyn, New York / Getogen in Marietta, Georgia, een complexe kunstenaar, die kan oplopen tot bijna elk onderwerp. Fictie of Werkelijkheid en zelfs hen met elkaar vervlochten.

Eternal Punishment

Eternal Punishment is de nieuwe single vanLouverture afkomstig van het album ''.

Andere albums van Louverture

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als Heavenly onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Louverture

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!