Clap Your Hands: Vertaling in Nederlands en tekst - Ll Cool J

De vertaling van Clap Your Hands - Ll Cool J in Nederlands en de originele liedteks
Clap Your Hands: Vertaling in Italiaans en teks - Ll Cool J Italiaans
Clap Your Hands: Vertaling in Engels en teks - Ll Cool J Engels
Clap Your Hands: Vertaling in Spaans en teks - Ll Cool J Spaans
Clap Your Hands: Vertaling in Frans en teks - Ll Cool J Frans
Clap Your Hands: Vertaling in Duits en teks - Ll Cool J Duits
Clap Your Hands: Vertaling in Portugees en teks - Ll Cool J Portugees
Clap Your Hands: Vertaling in Russish en teks - Ll Cool J Russish
Clap Your Hands: Vertaling in Nederlands en teks - Ll Cool J Nederlands
Clap Your Hands: Vertaling in Zweeds en teks - Ll Cool J Zweeds
Clap Your Hands: Vertaling in Noors en teks - Ll Cool J Noors
Clap Your Hands: Vertaling in Deens en teks - Ll Cool J Deens
Clap Your Hands: Vertaling in Hindi en teks - Ll Cool J Hindi
Clap Your Hands: Vertaling in Pools en teks - Ll Cool J Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Clap Your Hands - Ll Cool J in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Clap Your Hands
van Ll Cool J


Yeah I like that guitar man, yeah
Yo E-Love I like the way you flipped that guitar, man
Knahmsayin? It was a good idea man, knahmsayin? Yeah
It's kinda like freakin me, yaknahmsayin?
I wanna get hype man, I wanna do this, yaknahmsayin?
Just gon' chill, check it out


Slick as Vasoline, smell good as cologne
I'm like a muscle man in jail -- they leave me alone
I rhyme like Superman, you rap like Jimmy Olson
I'll break you like a bottle of green Golden Molson
You ain't a real rhymer, you look like a actress
How you gon' sleep on me, holmes? Do I look like a mattress?
Am I that old? Do I walk like Grady?
I'm 150 proof, Smirnoff is only 80
Don't you EVER try to rock my house
I'm a real cool cat, know what I'm sayin Mickey Mouse?
The poetry specialist, so take a dose of this
Now think about it -- can you really come close to this?
You soft as powder, weak as a cabin cooler
Ugly as work shoes, messin with the Ruler:
The ultimate writer, reciter and def entertainer
I work myself harder than a boxer's trainer

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
I said, clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


You'll end up underneath my sneaker
You're dog doo-doo, I'm watchin you get weaker
You can't believe, the skill and dexterity
LL Cool J, and the J is for Jeremy
So buff me, James Todd the earthquaker
That's right my brother, you're goin out like Sega
Screwed and chewed, so whassup dude?
One of my ballads'll get your girlies in the mood
Sucker MC's really make me sick
I'm so bad, I can suck my own dick
If you go to your girl's house and I'm there already
Don't go Crazy cause my name ain't Eddie
Rhymes so rough, it's like a course in trigonometry
When Einstein was talkin, he was talkin about me
The Prince of the Earth, and I'ma give birth
To a rhyme so hard you'll look soft as a Smurf
Gigglin and wigglin, so how we goin out?
LOVELY, and that's without a doubt!

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


Rappers are my servants, they serve me like an emperor
When I'm through, you'll need a nurse to take your temperature
And cool you down, cause you're cold as leftovers
Not the ones on the table, I'm talkin about RUFF rovers

You can't get over, what's my name, Goofy?
You smoke I'm no joke, so my brother break out the looseys
And take a pull, cause the buck stops here
I get swift as a magician, wreck shit and dissapear
Don't cross me, or lose your loyalty
To the Prince of the Rap Court, I'm royalty
And it ain't no puzzle, it's a shame how rappers guzzle
Paragraphs I put together so I carry a muzzle
To shut em up and cut em up and make em be quiet
I'm a one man RIOT, so don't even TRY IT
The Prince of special tactics, plus I'm athletic
Before you play your hand you better do some calisthenics
Jumpin jacks, squats, push-ups, the whole nine
Speak your piece, then I'mma go for mine
And I guarantee you, I'm gonna strike again
I recommend my friend you drop the pen and give in
Cop out to one rhyme cause you're facin ten
I ain't Sidney Poitier but we can 'Do This Again'
I'm nice wit mines, and I gotta admit it
You don't really wanna battle, why don'tcha just forget it!

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


But if you're hard-headed and you still don't understand
Here's a little sample - ahem, my man

BRRRRRRRING 'Hello?'

'.. takes everything you've got'

'.. sure would help a lot'

Check my stats, how we livin, I thought so
I'm fresh, oh yes. But can they flow? Hell no
My rhymes are up to date, excellent, on point
I'm tellin you, they're the serious joint
I eat my steak fast, I drink my brew slow
My voice is milky with a nice clear flow
I eat like a fat man, and walk like a gigolo
I'm not a ballplayer, so now Y'KNOW!


Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Cuz I'm in the house, everybody
And everybody just clap your hands


KnowhatI'msayin?
And I'mma be straight til the year 3000
That's word to 'muvva', yaknahmsayin?
And I say 'muvva' with a V cuz the V is for Victory, yaknahmsayin?
Cuz I'm the victor in this game, word up, knahmsayin?
That's what time it is
Peace
That man, he sure is FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY! Funky, he sho' is! You best believe he's FUNKY! You didn't KNOW??? FUNKY!

Vertaling in Nederlands van de liedje
Clap Your Hands van Ll Cool J


Ja, ik vind die gitaarman leuk, ja
Yo E-Love Ik hou van de manier waarop je die gitaar hebt omgedraaid, man
Knahmsayin? Het was een goed idee man, knahmsayin? Ja
Het is een beetje als freakin me, yaknahmsayin?
Ik wil een hype man, ik wil dit doen, yaknahmsayin?
Ga gewoon chillen, kijk eens
Glad als vasoline, ruikt lekker als cologne
Ik ben als een gespierde man in de gevangenis - ze laten me met rust
Ik rijm als Superman, jij rapt zoals Jimmy Olson
Ik zal je breken als een fles groene Golden Molson
Je bent geen echte rijmer, je ziet eruit als een actrice
Hoe ga je op me slapen, Holmes? Zie ik eruit als een matras?
Ben ik zo oud? Loop ik zoals Grady?
Ik ben 150 bewijs, Smirnoff is slechts 80
Probeer NOOIT mijn huis te rocken
Ik ben een echte coole kat, weet je wat ik ' m sayin Mickey Mouse?
De poëziespecialist, dus neem een ​​dosis hiervan
Denk er nu eens over na - kun je hier echt dichtbij komen?
Je bent poederzacht, zo zwak als een hut cooler
Lelijk als werkschoenen, messin with the Ruler:
De ultieme schrijver, voordrager en defensieve entertainer
Ik werk mezelf harder dan een boks-trainer

Klap in je handen iedereen
En iedereen klap gewoon in je handen
Klap in je handen iedereen
En iedereen klap gewoon in je handen
Ik zei, klap in je handen iedereen
En iedereen klap gewoon in je handen
Klap in je handen allemaal
En iedereen klap gewoon in je handen


Je belandt onder mijn sneaker
Je bent hond doo-doo, Ik zie je zwakker worden
Je kunt niet geloven, de vaardigheid en behendigheid
LL Cool J, en de J is voor Jeremy
Dus buff me, James Todd de aardbeving
Tha t klopt mijn broer, je gaat uit als Sega
Geneukt en gekauwd, dus whassup kerel?
Een van mijn ballads zal je meiden in de stemming brengen
Sucker MC's maken me echt ziek
Ik ben zo slecht, ik kan mijn eigen lul zuigen
Als je naar het huis van je meisje gaat en ik ben er al
Doe niet gek want mijn naam is niet Eddie
Rijmen zo ruw, het is als een cursus in trigonometrie
Toen Einstein aan het praten was, had hij het over mij
De Prins van de Aarde, en ik ga bevallen
Op een rijm zo hard dat je er zo zacht uitziet als een smurf
Gigglin en wigglin, dus hoe gaan we eruit?
HEERLIJK, en dat is zonder twijfel!

Klap in je handen iedereen
En iedereen klapt gewoon in je handen
Klap gewoon in je handen
En iedereen klap gewoon in je handen
Klap gewoon in je handen
En iedereen klap gewoon in je handen


Rappers zijn mijn bedienden, ze dienen me als een keizer
Als ik klaar ben, heb je een verpleegster nodig om je temperatuur op te nemen
En je af te koelen, want jij zijn koud als restjes
Niet die op tafel, ik heb het over RUFF-rovers
Je komt er niet overheen, hoe heet ik, Goofy?

Jij rookt Ik ben nee grap, dus mijn broer breekt de losjes uit
En trek, want de bok stopt hier
Ik word snel als een goochelaar, verniel stront en verdwijn
Kruis me niet, of verlies jouw loyaliteit
Aan de Prince of the Rap Court, ik ben royalty
En het is geen puzzel, het is jammer hoe rappers slurpen
Paragrafen die ik heb samengesteld, dus ik draag een muilkorf
Om ze te zwijgen en ze in stukken te snijden en ze stil te maken
Ik ben een eenmans RIOT, dus probeer het niet eens
De prins van speciale tactieken, plus ik ben atletisch
Voordat je je hand speelt, kun je beter wat gymnastiekoefeningen doen
Jumpin jacks, squats, push-ups, de hele negen
Spreek je stuk uit, dan ga ik voor het mijne
En Ik garandeer je, ik ga weer toeslaan
Ik raad mijn vriend aan dat je de pen laat vallen en toegeeft
Ga voor één rijm want je bent facin tien
Ik ben Sidney Poitier niet maar we kunnen 'dit doen' Nogmaals '
Ik ben aardig met mijnen, en ik moet het toegeven
Je wilt niet echt vechten, waarom vergeet je het niet gewoon!

Klap in je handen, iedereen
En iedereen klapt gewoon in je handen
Klap in je handen iedereen
En iedereen klapt gewoon in je handen


Maar als je koppig bent en jij begrijp het nog steeds niet
Hier is een klein voorbeeld - ahem, mijn man

BRRRRRRRING 'Hallo?'

'.. neemt alles wat je hebt'

'.. zou zeker veel helpen'

Controleer mijn statistieken, hoe we leven, dacht ik van wel
Ik ben fris, oh ja. Maar kunnen ze stromen? Hell no
Mijn rijmpjes zijn up-to-date, uitstekend, op punt
Ik zeg je, ze zijn de serieuze joint
Ik eet mijn steak snel, ik drink mijn brouwsel langzaam
Mijn stem is melkachtig met een mooie heldere flow
Ik eet als een dikke man en loop als een gigolo
Ik ben geen honkballer, dus nu Y'KNOW!


Klap in je handen allemaal
En iedereen klap gewoon in je handen
Want ik ben in huis, iedereen
En iedereen klap gewoon in je handen


KnowhatI'msayin?
En ik ben eerlijk tot het jaar 3000
Dat is woord voor 'muvva', yaknahmsayin?
En ik zeg 'muvva' met een V cuz the V is for Victory, yaknahmsayin?
Cuz I'm the winner in this game, word up, knahmsayin?
Dat is hoe laat het is
Peace
Die man, hij is zeker FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY! Funky, hij sho 'is! Je gelooft maar best dat hij FUNKY is! Je wist het niet ??? FUNKY!

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Clap Your Hands We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Clap Your Hands" is geschreven door LL Cool J. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Ll Cool J

Clap Your Hands: vertaling en teks - Ll Cool J
Het afleiden van zijn naam uit de verklaring 'Ladies Love Cool James' LL Cool J werd een superster rapper na zijn Def Jam debuut in 1984. Hij combineerde een hardcore hip-hop stijl van nummers als 'ik ben Slecht' met R&B stijl op nummers als 'I Need Love' die hem leidde naar multi-platina succes en meerdere awards. Hij zou later venture in films en televisieprogramma ' s, het schrijven van diverse boeken, en het starten van verschillende ondernemingen.

Clap Your Hands

Ll Cool J heeft een nieuwe liedje getiteld 'Clap Your Hands' afkomstig van het album 'Walking with a Panther' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 15 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

Andere albums van LL Cool J

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als 14 Shots to the Dome / Radio / Bigger and Deffer / 10 / Mr. Smith / All World onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Ll Cool J

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!